Avraham İşcen – KABALA’nın Elifbesi Gematriya

Kabala’nın elifbesi idrak edilirken, özel bir ebced usulü olan Gematriya’dan faydalanılır.

Ebced hesabı, alfabe’de belli bir sayısal sistemi kullanır ve bu sayısal sistemle, kelimelere ve veya cümlelere belli sayısal değerler vererek onların birbirleriyle, tarihlerle, mekanlarla olan ilişkilerini saptar.

Bu ilişkilere istinaden yapılacak olan dini yorumlara ve uygulamalara sözlü dini gelenek uyarınca delil ve sebep oluşturur. Ebced usulü belli dönemlerde çeşitli dinlerce yazılı kanununun batıni analizi için kullanmış ve çeşitli yorumlar ve sonuçlara neden olmuştur.

Kabala, İbrani dilinde “kabul etmek, teslim almak, almak” gibi manalara gelir

Kabala, Tevrat (Tora)’nın batıni manası ve gizleri ile ilgilenen bir mistik ve/veya sufi bir akımdır veya yordamdır.

Tora’nın Batıni zenginliğini zahiri hale getirmenin Kabala alimleri tarafından en bilinen usulü ise Kabala’nın Ebcedi ve/veya Elifbesi Gematriya’dır.

Gematriya kelime kökeni itibariyle İbranice olmamasına rağmen Hz.Süleyman’ın Mabedinin yıkılışından sonra ortaya çıkmış Musevi sözlü geleneğinde (Rabbanlık) büyük bir yere sahip bir ilim olarak hala kabul görmektedir.

Rabbanlığa ait bir takım bayramlar ve dua kitapları dahi belli esaslarda Gematriya göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Musevi sözlü geleneğini tasvip etmeyen iki ana Musevi mezhebi olan Karaim ve Şomronim tarafından sapkınlık ve hurafe olarak kabul edilmektedir.

Gematriya köken olarak Yunanca İki kelime olan Geometria ve Grammateia kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Gematriya Sisteminin uygulanması Musevi tarihi boyunca hem çeşitli dinlere yeni ve değişik bir vizyonla kitabı kıraat etme yolunu göstermiştir hem de sözlü geleneğin gelişmesi ve zenginleşmesine neden olmuştur.
Tüm olumlu sonuçlarına rağmen Gematriya usulünün uygulaması sırasında yanlış sonuçlara varanlar tarih boyunca çeşitli dini travmalara da neden olmuşlardır.

Sahte Mesihi hareketler her ortaya çıkışlarında kendilerini bir şekilde kutsal kitaplarla ve kurtuluşla ilişkilendirmek için Gematriya ve Ebced’i kullanmışlardır.

Bu tarihimizin en talihsiz olaylardan en bilineni Sabetay Sevi hadisesidir. Genç Sabetay’da halkı ve zamanının bir takım din adamlarını etkilemek ve kendi hareketine katmak için Gematriya usulünü kullanmış, bu sayede kendi ve inananları gözünde haklı nedenler ortaya sunmuştur.

haberrevizyon haziran 2013 avraham işcen 1 haberrevizyon haziran 2013 avraham işcen 2

HABER REVİZYON DERGİSİ HAZİRAN 2013

Bir cevap yazın