Bimer Nedir?

Doğrudan Başbakanlık” uygulaması olarak Başbakanlığa bağlı kuruluşlar, bakanlıklar, valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar arasında bir otomasyon sistemi içerisinde koordinasyonu da sağlayan BİMER, Kamu Hizmet Standartları açısından önemli bir işleve sahip oldu.

BİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesi yanı sıra, müracaatlara cevapların da hızlı, etkin ve daha ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkan sağlanmak isteniyor. 2006–2010 yılları arasında toplam 2.192.590 başvuru işlemi elektronik ortamda sonuçlandırıldığı BİMER uygulaması kapsamında Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıkların tümünde “Halkla İlişkiler Müracaat Büroları” kurulmuş durumda. “Alo 150” hattını cevaplamak üzere ise sadece valiliklerde çağrı merkezleri bulunuyor.

Kurumlarda Kamu Hizmet Standartları’na uyulmadığı ve şeffaf olmayan haksız bir uygulama ile karşılaşıldığında BİMER’ e şahsen, telefon, internet ve mektup ile ulaşılabiliyor. Bilgi edinme talebinin yazılı yapılması zorunluluğu bulunduğundan Halkla İlişkiler Müracaat Bürosu’na şahsen gelinmesi gerekmekte.

BİMER’ e Yapılacak Müracaatların Kapsamı Nedir?

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na yapılacak müracaatlar ile İnsan Hakları İhlallerine ilişkin müracaatlar BİMER’ e yapılabilir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na yapılacak müracaatlar da BİMER aracılığı ile yapılabiliyor. En az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları hakkındaki müracaatlar sistem üzerinden Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na gönderilmektedir. Kurul tarafından müracaata ilişkin yapılan işlem sisteme kaydedilerek müracaat sahibine bilgi verilir. Diğer kamu görevlilerinin (genel müdür seviyesi altındaki unvanlar) etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları hakkındaki müracaatlar, ilgili kurumun yetkili Disiplin Kurulu’nca incelenmek üzere sistem üzerinden ilgili kurumlara gönderilir. Burada yapılacak işlemler sisteme kaydedilir ve müracaat sahibine bilgi verilir.

haberrevizyon ekim 2012 bimer

HABER REVİZYON DERGİSİ EKİM 2012

Bir cevap yazın