Menapozun kadın ve erkek ruh sağlığı üzerine etkileri

Menapoz öncesi psikiyatrik bir rahatsızlık geçiren kişilerde menapoz’un yarattığı etkiler 3 katı fazla oranda görülmektedir.

Bireylerde görülen Psikiyatrik rahatsızlıklar beyin kimyasının değişimiyle ilgili rahatsızlıklar olup tedavi edilebilir rahatsızlıklardır. Menapozun ortaya çıkması da kadın vücudunda azalan östrojenin düzensiz adet görülmesine ve en sonunda tamamen adetten kesilmesine yol açmaktadır. Dişiliği koruyan östrojen hormonunun menapozda üretilmemesi kadının stres uyarıcılarına karşı daha desteksiz olduğunu göstermektedir.

 

Psikiyatrik anlamda menapoz döneminin psikiyatristleri ilgilendiren 3 yönü bulunmaktadır:

 

– Kadının ruh sağlığında yarattığı etkiler

– Alkol madde ve sigara bağımlılığının menapoza etkisi

– Menapozda evlilik sorunları

 

Kadın ruh sağlığında görülen etkiler: Östrojen hormonunun direkt etkisinden bağımsız olarak yaptığımız araştırmalarda Menapoz’a giren her 100 kadından 60’ı doğrudan veya dolaylı olarak psikiyatrik sorunlar yaşamaktadır. Bu yaşanan sıkıntıları sıralayacak olursak akut stres bozukluğu, ateş basmaları- uyuşmalar- şişkinlikler- denge bozuklukları-kalp çarpıntılarıyla süregiden panik bozukluk, duygusal çökkünlük ve depresif ruh hali, kişilik ve özgüven problemleri, mutsuzluk, hevessizlik, uyku düzeninde bozukluklar. şeklinde sıralanmaktadır.

Alkol madde ve sigara bağımlılığının menapoza etkisi: Alkol, madde ve sigara kullanımının beyin hücrelerinin ölmesine sebep olmakta (atrofi) ve hücresel rejenerasyon (hücre yenilenmesi) mümkün olmamaktadır. Bu bedenin erken yaşlanmasına ve dolayısıyla menapoz yaşının düşmesine neden olmaktadır.

Menapozda evlilik sorunları: Menapozda evlilikte çok ciddi sorunlar görülmektedir. Kadının ruh sağlığındaki bozulmalar direkt olarak eşini de etkilemektedir. Özellikle cinsel yaşam üzerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bir kadının menapoza girmeyi bir yeti kaybı, bir kadınlık vasfı kaybı gibi görmesi son derece yanlış bir bilgi işlem hatasıdır. Erkeği seksten uzaklaştırır. Menapoz döneminde de sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürülebilir.

Menapoz döneminde psikiyatrik yardım alınması çok olumlu sonuçlar doğururu. Hem kişisel hem de bir çift olarak destek alınması gerekebilir. Maksimum altı ay sürecek olan bu tedavi hem depresif ruh halinin aşılmasında hem de evlilik sağlığı üzerinde olumlu sonuçlar yaratır ve durumun patolojik değer kazanmaması anlamında gereklidir.

Haber Revizyon 2015 MART arif verimli