Prof. Dr. Arif Verimli – Mutlu Bir Evlilik İçin Eşinizle Mesajlaşın

“ÇAĞIMIZIN METRESİ İNTERNET VE CEP TELEFONU OLDUĞU İÇİN KENDİNİZE BİR CEP TELEFONU EDİNİN VE EŞİNİZLE BOL BOL MESAJLAŞIN”

Evlilik sorunlarıyla ilgili elimizde bulunan veriler, ülkemizde son yıllarda özellikle büyük kentlerde bilinen sorunlara ve sorunların kaynağına artık teknolojinin de katıldığını kanıtlıyor. Mutsuz ve birbiriyle anlaşamayan evli bir çiftin sorunları üç aşağı beş yukarı iletişimsizlik, şiddet, birbirine değer vermeme, aile büyüklerinin evliliğe müdahale etmesi, aldatma, karakter uyumsuzluğu, ekonomik sebepler, eşlerden birinde görülen alkol ve/veya madde kullanımı, cinsel problemler, bakımsızlık… gibi sıralanırken şimdilerde teknolojinin çok ilerlemesiyle birlikte bu sorunlara eşlerden birinin ,sahip olunan teknolojik alet veya makineyle eşinin kendisinden daha çok ilgilendiğini hissetmesi de eklendi. En çok da cep telefonu ve internet yüzünden başlayan kavgalar çözümsüzlük yaratıyor.

Evlilik sorunlarıyla başvuran ve profesyonel yardım verdiğim çiftlerin % 27’ sinde dinlediğim bu teknolojik aletlerin çiftin arasına girmesi ve çağımızın metresi olmaları sorunu söz konusuydu. Yardımcı olurken bir de bu aletleri beraber kullanmalarını tavsiye ettiğim çiftler üzerinde son derece olumlu sonuçlarla karşılaştım.

Çağımızın en gerekli ve en zevkli işlerinden biri olan teknolojik nimetlerini birlikte kullanırken eşlerin birbirleriyle mesajlaşması evliliklerine çok olumlu yansıyor. Hem birbirleri için birşeyler yapıyorlar hem de teknolojiden uzak kalmıyorlar. Birbirlerinin yüzüne karşı söyleyemediklerini de bu sanal ortamlarda açmaları ve tartışmaları sorunlarının çözümünde son derece etkili olmaktadır.

Bu yüzden eşinizi teknolojik aletlere kaptırmamak için siz de bu ortamın içinde yer almalısınız. Evlilikte mutluluk sadece yüzyüze olarak korunamıyor çünkü son zamanlarda…

——————————————————————————————————————————

CHAT WITH YOUR SPOUSE FOR A HAPPY MARRIAGE!

“OBTAIN A CELL PHONE BECAUSE OF THE MISTRESS OF OUR EPOCH IS INTERNET AND CELL PHONE; AND ABUNDANTLY CHAT WITH YOUR SPOUSE”

The available data in relation to marriage problems prove that technology also participated in the known problemsin the great cities particularly and in source of the problems in recent years. While the problems of a married couple who are unhappy and can’t be in accord with each others are arraying, more or less, as miscommunication, violence, non-appreciate to each others,interference by the family elders to the marriage, adultery, character incompatibility, economical reasons, alcohol and/or drug usage by one of the spouses, sexual problems, squalidity, … etc., the fact that one of the spouses feels that his/her spouse is more interested in possessed technologic device and machine than himself/herself recently upon technology is so advanced are also attached to these problemsrecently.Quarrels starting mostly because of cell phone and internet create insolubility.

The fact that these technologic devices intervene between the spouses and these technologic devices become mistress of our epoch was the question which I heart from 27% of the couples who applied me and I professionally relieved. While I was relieving, I encountered with extremely positive results on the couples I had recommended them to use these devices together.

Chatting of the spouses to each others while they are using the benefits of the technology which is one of the most required and enjoyable work of our epoch reflects so much positively to their marriage. Both they are making somethingsforeach others and they do not become distanced from technology.
The fact that they exhibit and discuss in this virtual environment what they could not say face to face toeach others becomes extremely positive effective on solution of their problems.

For that reason, you should be in this environment in order not to lose your spouse against the technologic devices.Because the happiness in marriage cannot be protected by being face to face only recently…

Haber Revizyon 2014 MAYIS arif verimli 1

 

Haber Revizyon 2014 MAYIS arif verimli 2

 

HABER REVİZYON DERGİSİ MAYIS 2014

 

Bir cevap yazın