Prof. Dr. Arif Verimli – Toplumsal Ruh Sağlığı ve Önemi

Sağlıklı insan demek bedensel, ruhsal ve toplumsal olarak bir bütün halinde sağlıklı olan insan demektir. Bunlardan biri eksik olsa ‘birey tam sağlıklıdır’ denilemez. Beden, zihin ve ruh sağlığı bir bütün olarak sağlıklı bireyi ve bu sağlıklı bireylerin oluşturduğu toplum da sağlıklı toplumu ifade eder.

Bu yazımda özellikle üzerinde durmak istediğim konu; toplumumuzun ruh sağlığına bakışı, toplumsal ruh sağlığının önemi ve bazı göze çarpan vakalar.

Meslek hayatım süresince en çok mücadele ettiğim konu; psikiyatrik hastalıkların ‘delilik, akıl hastalığı, tımarhane hastalığı’ gibi yanlış ve çirkin isimlerle adlandırılmasıdır. Hangi ortamda olursam olayım, karşımda kim olduğuna hiç bakmaksızın bu yanlışı yapan kişiyi uyarır ve yanlışını düzeltmeye çabalarım. Psikiyatrik hastalıklar aynı mide, böbrek, safra kesesi hastalıkları gibi bir organımızın yani beynimizin kimyasının bozulmasıyla ilgili hastalıklardır ve asla alay, eğlence, küçültme, hor görme gibi davranış ve sözlere maruz kalamazlar.

Bir zavallı kimsesiz şizofren hastaya deli damgası vurmak; bir uçucu madde (tiner, bali) bağımlısı ve evinden ayrı sokaklarda yaşayan, sokakların her türlü kötü ve karanlık yüzüne maruz kalmış çocuğa, potansiyel katil ve suçlu damgası vurmak; psikiyatri hastalarına deli, tımarhanelik, Mazhar Osmanlık gibi damgalar vurmak hangi vicdana sığar?İşte, şiddetle karşı çıktığım ve sürekli mücadele ettiğim konuların başında bu toplumsal hata gelir!

Çünkü toplum sağlığı ve huzurunun en üst düzeyde sağlanması; bütünsel sağlık prensibi ve bilimin ışığı doğrultusunda yapılandırılacak bir ruh sağlığı politikasıyla mümkündür. Burada devlet kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, özel kurum ve kuruluşlarına, psikiyatristlere (en başta), eğitimcilere, topluma görevler düşüyor. Biz geleceğe sağlıklı ve huzurlu nesiller bırakmak istiyorsak ruh sağlığına en bilimsel ve en gerçekçi açıdan yaklaşmalı, toplum kafasında var olan yanlış bilgi ve hitap şekillerini de yok etmeye çabalamalıyız.

Toplumsal Öfke Nasıl Yok Edilir?

Değinmek istediğim bir başka konu ise toplumsal öfkenin nasıl yok edilebileceği. Toplumsal öfke derken toplum hayatı içerisinde bireyin yaşadığı herhangi olumsuz bir olay karşısında verdiği yanlış tepkileri kastediyorum.

Eğer dünyada kaybedeceğiniz bir şeyiniz varsa, o halde kimseye dalaşmayın. Herkes yatıştırılabilir, herkesle yumuşak ve nazik ilişki kurulabilir. Herhangi bir olumsuzluk karşısında öfkelenmeden, sinirlenmeden, alttan almaya çabalayarak, karşınızdakine hakaret anlamına gelecek söz ve işaretler yapmayarak, kızdırmadan, tahrik etmeden ve tahrik olmadan çözüm yolları bulmak aslında o kadar da zor bir şey değil!

Eğer metropolde yaşıyorsak, çevremiz tanımadığımız insanlarla çevriliyse, karşımızdaki insanın anlık öfke patlamasına muhatap olabileceğimizi unutmamalıyız. Karşımızdaki kişi bir madde bağımlısı ve bir yoksunluk krizi mi geçiriyor? Karakter ve kişilik bozukluğu mu gösteriyor? Bunu önceden kestiremezsiniz.

Dolayısıyla sakin, ağırbaşlı, öfkelenmeden, sinirlerimize hakim olarak ve soğukkanlı bir yaklaşımla yaşadığımız soruna eğilmeliyiz. Önce kendimizi sonra çevremizdeki diğer insanları çok sevmeli ve saymalıyız.

Tekrar söylüyorum; eğer dünyada kaybedecek bir şeyiniz varsa lütfen kimseye dalaşmayın ve sorunlarınıza profesyonel yardım alınız.

Hepinize sağlık ve huzur dolu günler dilerim.

—————————————————————————————————-

SOCIAL SANITY AND ITS IMPORTANCE

A healthy person means a person who is physically, mentally and socially healthy as a whole. If one of these is missing, then it cannot be said that ‘the individual is completely healthy’. Physical, mental and psychological health as a whole defines a healthy person and the society formed by these healthy individuals define a healthy society.

The issue I would like to focus on in this piece of writing of mine is our society’s approach towards mental health, the importance of it and some noteworthy cases.

The issue I fought against during my whole career is nicknaming psychiatric illnesses with wrong and ugly words such as ‘craziness, lunacy, asylum illness”. No matter where I am and with no regard to who I am together with, I warn the person who makes this mistake and try to correct it. Psychiatric illnesses are disorders just like the stomach, kidney, gall bladder illnesses which the chemistry of an organ of ours, I mean our brain breaks down and never ever can they be exposed to behavior and speeches of taunting, teasing, belittling and despise.

Which conscious would bear labeling a poor, helpless schizophrenic as mad, a volatile substance (thinner, glue) addict who lives in streets away from home and abused to all the bad and dark faces of streets as a potential killer or criminal and psychiatry patients as lunatic, nutty or Mazhar Osman? Here, this social mistake comes first among the issues that I strongly object to and fight against!

Because achieving maximum level of society’s health and peace is only possible with a mental health policy which will be structured with a holistic health approach and in accordance with the light of science. Here, together with the state organizations and institutions, all private companies, (mainly) psychiatrists, educators and the society have responsibilities. If we want to leave healthy and peaceful generations to the future, then we have to approach mental health with the most scientific and realistic ways and we must try to eliminate the misinformation and wrong terms of address in the society’s mind.

How to Eliminate Social Rage?

Another issue I would like to mention is how to eliminate social rage. When I say social rage, I mean the sharp reactions with which an individual responses towards a negative event that he goes through in social life.

Do not mess with anyone if you have something to lose in the world. Everyone can be calmed down and a soft and polite relationship can be formed with them. Finding ways of solution by trying to meet halfway, without getting angry, avoiding words and signs that may mean offensive to the other, without enraging, irritating that person and not getting irritated is actually not that hard!

If we live in a metropolitan and if we are surrounded with people that we are not familiar to then we should not forget that we may be the object of the other person’s sudden outburst of anger. Is the person that we come across with a substance addict or is he/she having a deprivation attack? Does he/she show signs of character and personality disorder? You cannot dope this out.

Therefore, we must handle the situation by staying calm and solemn without getting angry and holding our temper and going easy.

Once more; if you have something to lose in the world do not mess with anyone and get professional help for your problems.

I wish all of you health and peaceful days.

haber revizyon temmuz 2013 arif verimli 1

haber revizyon temmuz 2013 arif verimli 2

 

 

HABER REVİZYON DERGİSİ TEMMUZ 2013

Bir cevap yazın