Rusya Gezisi Haber Revizyon Dergisi Özel

Rusya, Kuzey Avrasya’da federal yarı başkanlık sistemi ile yönetilen 17 milyon kilometrekarelik yüz ölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir.

 

Dünyadaki yaşam alanının sekizde birini kapsar. Bering Boğazı ile ABD’nin bir eyaleti olan Alaska ve Ohotsk Denizi ile Japonya ile komşudur.

 
Rusya toplamda 49 bölge, 21 Cumhuriyet, 10 özerk yöre, 6 yurt, 2 federal şehir ve 1 özerk bölgeden oluşmaktadır.

 
Rusça resmi dilidir. Bir çok etnik kimliği bulundurduğu için Rusya’da çeşitli diller de konuşulmaktadır.

 
Rusya zengin bir mezhep ve din alanına sahiptir. Ağırlıklı olarak Rus Ortodoksları ve Müslümanlar bulunmaktadır.

 
Rusya, 2014 yılı itibarı ile 144 milyon olan nüfusu ile dünyanın en kalabalık dokuzuncu ülkesidir. Ülkenin üzerinde çok şekilli çevre ve yer şekilleri bulunur. Rusya genel olarsak kubbeli yapıları ile dikkat çekmektedir. Devlet resmi kurumları Pazartesi – Perşembe 09:30 / 17:00, Cuma günü ise 09:30 / 16:00 arasında hizmet verir. Dokuz zaman dilimine ayrılan ülke, Doğu Avrupa’nın büyük bir kısmına ve Kuzey Asya’nın tamamına sahiptir.

 
3. ve 8. Yüzyılları arasında Avrupa’da tanınan bir grup olan Doğu Slavları ile Rusya’nın tarihi başlamıştır. Varegler tarafından dokuzuncu yüzyılda kurulan Orta Çağ Kiev Rus Devletidir. 988 yılında ise Bizans İmparatorluğu’ndan Ortodoks Hıristiyanlığını kabul etmişlerdir. Rus kültürü, Slav ve Bizans kültürlerinin sentezidir. Sonrasında Kiev Knezliği parçalara ayrılıp çoğunluğunu Moğollar istila edip Altın Orda Devleti’nin kolları haline gelmiştir.

 
Rus Prenslikleri, Altın Orda Devletinden bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra yeniden birleşip Moskova Knezliği’ni kurmuşlardır.
18. yuzyılda Avrupa’da Polonya’dan Kuzey Amerika’da Alaska’ya kadar uzanan tarihin en büyük üçüncü imparatorluğu olan Rusya İmparatorluğu haline gelmiştir.

 
Rus devriminden sonra Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti olmuştur. Sovyetler Birliği, II. Dünya savaşında müttefiklerin zaferinde belirleyici rol oynamıştır ve en büyük ve de önde gelen kurucusu olmuştur. Dünyanın ilk insanlı uzay uçuşu ve ilk yapay uydusu dahil olmak üzere en önemli teknolojik başarılarını 20. Yüzyılda gerçekleştirmiştir.

 
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya Federasyonu kurulmuştur. SSCB’nin ardılı olarak tanınmaktadır.
Rejim değişikliğinden sonra Rusya, serbest piyasa ekonomisine geçişte sıkıntılar çekip radikal kararlar almıştır. Rusya’nın ihraç ettiği ürünlerin başında petrol ve yan ürünleri, kömür, çelik, gaz, nikel, bakır ve alüminyum gelmektedir.

 
GSYİH’ya göre Rusya ekonomisi dünyanın en büyük dokuzuncu ve satın alma gücüne göre en büyük altıncı ekonomisidir. Dünyanın en büyük enerji ve maden kaynaklarından birine sahiptir. Dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol üreticisidir. Nükleer silahı olan 5 devletten biridir. Dünyanın en büyük kitle imha silah stoklarına sahiptir.

 
Bir Orta Çağ devleti olan Doğu Slavları tarafından Rusya adı, Rus devletinden türetilmiştir.

 

Kremlin

 
Kremlin Sarayı, Rusya’nın başkenti Moskova’da devrim öncesinde Rus Çarlarının ikametgahı olarak kullanılmıştır. Moskova Irmağının üzerinde bulunan Borovitskiy burnu üzerine yaklaşık 28 hektarlık bir alana yayılmıştır. Kremlin Sarayı günümüzde Rusya’nın simgesi haline gelmiştir.

 

Kızıl Meydan

 
Dünyanın en ünlü meydanı Moskova’da bulunan Kızıl Meydandır. Eski SSCB ve Rusya’nın siyasi ve toplumsal tarihi üzerinde önemli bir yeri vardır. Kızıl Meydana tarih boyunca çeşitli adlar verilmiştir. Bugünkü adı olan Kızıl Meydan 17 yüzyıldan beri kullanılmaktadır. 15. Yüzyılda kremlin duvarları tamamlandıktan sonra yapılan meydan tarih boyunca birçok geçit törenlerine, idamlara, mitinglere, gösterilere ev sahipliği yapmıştır.

 
13. yüzyıldan beri Rusya tarihi ile olan güçlü bağlarından dolayı Kremlin ve Kızıl Meydan 1990 yılında Unesco Dünya Mirasları Listesi’ne girmiştir.

 
Soğuk kışlar ve değişken iklim Güney Avrupa ve Kuzey Rusyası’nda yaşanır. Sibirya’da kuzeye göre daha sıcak yazlar ve çok soğuk kışlar görülür. Kışlar Kuzey’den daha kısa geçer.

 

aytekin türker rusya 2

 

aytekin türker rusya 1

 

aytekin türker rusya 3

 

aytekin türker rusya 5

 

aytekin türker rusya4

 

HABER REVİZYON DERGİSİ TEMMUZ 2015