Üç Bakanlık YOİKK’e Dahil Edildi

Doğrudan Sermaye Yatırımı 20 Milyar Dolar olacak

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın başkanlığında düzenlenen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında 10 yıllık süreç değerlendirildi.

Üç Bakanlık YOİKK’e Dahil Edildi

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan konuşmasında, ‘’Yıl sonuna kadar doğrudan sermaye yatırımının 20 milyar dolara yakın bir seviyede olacağını ümit ediyorum. Bu konuda yeni ev sahiplikleri yapmaya hazırız’’ dedi.

Çağlayan, Teknik Komite tarafından yoğun bir çalışma takvimi sonucunda oluşturulan YOİKK Teknik Komiteler Eylem Planları’nın 6’ncısını karara bağlamak ve yeni döneme ilişkin çalışmaları başlatmak üzere biraraya geldiklerini söyledi.

Türkiye’nin 1994-2002 döneminde ortalama büyümesinin yüzde 2,5 olduğunu, 2003-2011 döneminde bu hızın yüzde 5,3’e yükseldiğini belirten Bakan Çağlayan, şunları kaydetti:

‘’Önceki 9 yılda sadece iç faktörler nedeniyle üç kez krize giren ekonomimiz, bizim dönemimizde iç faktörler nedeniyle hiçbir sorun yaşamadı. Sadece 2009’da küresel kriz nedeniyle bir küçülme yaşadık. Ne mutlu ki bu süreçten de alnımızın akıyla hızlı sıçramayla çıktık. Biliyorsunuz, 2023 hedefimiz 2 trilyon dolar GSYİH ve 500 milyar dolar ihracat. Bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz.’’
Yatırım ortamının iyileştirilmesinin tek bir kurumun sorumluluğuna bırakılabilecek bir husus olmadığını ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:

‘’Yatırımcıyı ilgilendiren konular tüm ilgili kamu kurumları tarafından çalışılıyor. Dolayısıyla burada gerçekleştireceğimiz çalışmaların başarıya ulaşması ortak çalışma kültürü ve yaratacağımız sinerji ile mümkün olacak. YOİKK üyesi kurum ve kuruluşların genel mutabakatı ile daha önceki yapıda yer almayan 3 Bakanlığımız (Adalet Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) YOİKK yapısına dahil ettik. Bu manada, teknik komitelerin çalışma alanlarını özellikle özel sektör temsilcilerimizin görüşlerini dikkate alarak yeniden belirledik ve yatırım ortamını doğrudan ilgilendiren konularda çalışmalar yürütecek 10 adet teknik komite oluşturduk.’’

YOİKK toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, YOİKK eylem planlarının yatırım ortamının iyileşmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi. YOİKK sürecinin 10 yılı geride bıraktığını ifade ederken, özel sektör olarak sürecin başından beri içinde olduklarını hatırlattı. Özel sektör çalışma gruplarında revizyon gerçekleştiğini belirten Mete, “Özel sektör olarak çalışmalarımızı tek ses halinde somut ve etkin öneriler oluşturmak üzere yürüttük. Ciddi bir çalışma ile eylem planlarımızı oluşturduk” diye konuştu.

haberrevizyon eylül 2012 ekonomi

HABER REVİZYON DERGİSİ EYLÜL 2012