Adalet Partisi – Prof. Dr. Vecdet Öz ile Özel Röportaj

Haber Revizyon Dergisi İmtiyaz Sahibi R. Aytekin TÜRKER, 34 yıl aradan sonra Adalet Partisi’ni yeniden kurmak ve “ Yeniden Millet, Yeniden Adalet” sloganı ile yola çıkan Prof. Dr. Vecdet ÖZ ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

R. Aytekin TÜRKER: Adalet Partisi nasıl bir parti olacak? Nasıl bir strateji oluşturacaksınız?

 
Prof. Dr. Vecdet ÖZ: Adalet Partililer olarak, diğer partilerden farklı olarak sıra dışı bir politikanın temsilcileriyiz.

 
Bu millet sürekli eleştiren, proje üretmeyen, saldırgan politikalardan artık bıkmıştır. Yapacağımız her işte önce adaleti ve insan haklarını esas alacağız.

 
Bizler politikalarımızı sadece muhalefet üzerine kurmayacağız, yapılanları takdir eden, eksiklikleri ve yapılamayanları iyi anlatan tamamlayıcı, olanlarla olması gerekenleri iyi anlatan ve bunlara ilişkin projelerini en iyi şekilde ifade eden, kalkınma projelerinin tek adresi olacağız.

 
Projelerle ve bunları yapabilecek olan kadroları ön plana çıkaran bir kadro partisi olacağız.

 
Halk yapılmayanları eleştirirken, halka hak veren ve halkın sesi olan yapıcı bir muhalefet partisi olacağız.

 
Halka rağmen değil halkla birlikte siyaset yapan, halkın ihtiyaç ve beklentilerini iyi okuyup bunlara ilişkin çözüm ve projeler üreten halkçı bir parti olacağız.

 
Şahıslarla kavga etmeyen, sadece yapılanların ve sistemin yanlışlıklarını eleştiren, eleştirirken de kalıcı çözüm önerilerini ortaya koyan bir kitle partisi olacağız.

 
R. Aytekin TÜRKER: Adalet Partisi’nin öncelikli projeleri neler olacak?

 
Prof. Dr. Vecdet ÖZ: CHP’nin bile yıllardır uygulayamadığı gerçek halkçı politikaları ivedi olarak hayata geçireceğiz.

 
Dış ve iç politikalarımızda milli, manevi, kültürel ve ahlaki değerlerimize ters düşecek ve bu değerlerin tahrip olmasına vesile olabilecek her türlü tavize karşı çıkacağız.

 
Hırsızlık yapmadan, kul hakkı yemeden, vatana ve kahraman ecdada ihanet etmeden de bu memlekete hizmet etmenin, dev projeler yapmanın ve kalkınmanın mümkün olabileceğini göstereceğiz.

 
Sağlık, eğitim ve güvenlik hizmetleri devlet tarafından özel teşebbüsten beş yıldızlı hizmet olarak satın alınarak halka ücretsiz olarak verilecektir.

 
İşsizlik, sağlık, güvenlik, doğal afet, kaza ve eğitim sigortaları zorunlu hale gelecektir.

 
İstiklal Savaşı sonrası hazineye irat kaydedilen mal varlıklarının tamamını ait olduğu yere yani millete iade edeceğiz.

 
Özel sektör ve üniversite işbirliği zorunlu hale getirilerek 5 yıl içinde teknoloji üreten ve satan bir ülke haline geleceğiz.

 
Bu şekilde işsizlik ve terör de sona erecektir. Mevcut politikalarla halk yıllardır fakirliğe ortak edilmiştir, kaos ve terör bunun doğal bir neticesidir; Halka mili serveti ve zenginliği paylaştıracağız, kaos ve terör ortadan kalkacaktır.

 
Bu ülkede parası, yatırımı ve menfaati olan, milliyeti ne olursa olsun doğal olarak bu ülkenin bekçisi de, milliyetçisi de kendisi olacaktır.

 
Sıfır sorunlu hale gelmiş böyle bir ülke AB’nin arka kapılarında kapı kulu olmayacak, onurlu bir şekilde davet alarak ön kapıdan içeri girecektir.

 
Adalet Partisi olarak yıllardır tüm dünyada parası pul, insanı kul edilmiş olan ülkemizi çok kısa sürede itibar gören, birinci sınıf insana sahip, onurlu bir ülke yapacağız.

 
Kim olursa olsun, bu ülkeye bir çivi çakana bir çekiç hediye felsefesi ile rantı halka paylaştıran kalıcı politikalar üretip Adalet Partisi adını tarihe altın harflerle yazdıracağız.”

 
R. Aytekin TÜRKER: Üretim ve Ekonomi konusunda nasıl bir yol izlemeyi planlıyorsunuz?

 
Prof. Dr. Vecdet ÖZ: Konusunda uzman Öğretim Üyesi kadromuz tarafından Çin, Tayvan, Kore, Japonya ve Almanya kalkınma modelleri incelenmiş olup, bu modellerin ortalaması bir Türkiye Kalkınma modeli hazırlanmıştır.

 
Bu model uygulamaya konduğunda ülkemiz beşer yıllık dönemler halinde hissedilir ölçüde zenginleşecek ve halka bu zenginlik ilk beş yılda yansıyacaktır.

 
Esnafı, üreticiyi, sanayiciyi, memuru ve işçiyi ezilmekten yok olmaktan kurtarıp kırılan gururunu onarıp tekrar hak ettiği itibara kavuşturacağız.

 
Ülkemizde satılan tüm yabancı ticari emtianın envanteri çıkarılacak ve ilgili ülkelerle temasa geçilerek tüketimi bir fabrika üretimine denk gelecek ürünlerin fabrikalarının ülkemizde kurdurulması teklif edilecek aksi halde kota uygulamasına geçilerek girişi kısıtlanacaktır.

 
Dış yatırımcının ülkemize gelmesini sağlayacak bu yaptırım, malın fiyatının yarıya düşmesini sağlayacağı gibi yaratacağı istihdam ile de işsizlik sorunumuzu ortadan kaldıracaktır;

 
Yine bu uygulama ile yurt dışına döviz çıkışının önü kesileceği gibi yapılacak ihracat ile bilakis ülkeye döviz girdisi sağlanarak dış ticaret açığımız kapanacak ve dış borçlanma en aza inecektir.

 
Yıllar sonra köylüye bir kez daha bu memleketin efendisi olduğunu hissettireceğiz.

 
R. Aytekin TÜRKER: Adalet Partisi’nin eğitime bakışı nasıl olacak?

 
Prof. Dr. Vecdet ÖZ: Üniversitelerimize bilişim, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve uzay teknolojileri konusunda araştırma desteği vereceğiz.

 

prof dr vecdet öz 1

 

prof dr vecdet öz 2

 

prof dr vecdet öz 3

 

Haber Revizyon Dergisi Eylül 2015