Akıllı Ulaşım Sistemleri

TÜBİTAK BİLGEM ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü arasında 03 Temmuz 2017 tarihinde imzalanan “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesinin Güncellenmesi ve 2018-2020 Eylem Planı Hazırlama Projesi (AUS SEP)” kapsamında, projenin başlangıç toplantısı 01 Ağustos 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Kamu, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişinin katıldığı başlangıç toplantısı ile paydaşlara, 260 günde tamamlanması hedeflenen projenin başladığı duyurulmuş, daha sonraki yapılacak çalışmalar konusunda beklentiler yetkililerce ifade edilmiştir.

Etkinlikte, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip Zerey, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Sayın Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Haberleşme Genel Müdürü Sayın Ensar Kılıç konuşma yapmış ve AUS SEP proje koordinatörleri, yaptıkları sunumlar ile proje hakkında bilgi vermişlerdir. Toplantının sonunda gerçekleştirilen soru cevap bölümünde, paydaşların görüş ve önerileri alınmış, sorular cevaplandırılarak, projeye aktif katılım ve desteklerinin önemi üzerinde durulmuştur.

TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, yapmış olduğu konuşmasında, Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiş ve bu konuda yapılacak olan Ar-Ge faaliyetlerinin dışa bağımlılığı azalttığını ve Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtmiştir.

Ülkemizin, ulaşım alanında, bilgi teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilecek olan üç yıllık eylemlerinin planlanacağı proje ile öncelikli olarak; ulaşım güvenliğinin sağlanması, yönetim performansının ve verimliliğin arttırılması ve çevreye duyarlı yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi, ulusal stratejinin belirlenmesi, bu stratejiler doğrultusunda planlanan eylemlerin UDHB HGM tarafından tek elden koordineli olarak yürütülmesi hedeflenmektedir.

HABER REVİZYON DERGİSİ EYLÜL 2017