Biseksüellik

Hem erkek hem kadınla!

 

Biseksüellik Nedir?

 

Biseksüellik, duygusal ve cinsel yönelim yönünden hem hemcinsine hem de karşı cinse ilgi duyan kişidir. Hem sıfat hem de isim olarak kullanılan biseksüel, eşcinsel anlamına gelir. Biseksüellik, kişinin her iki cinsel kimlikten olan insanlara karşı cinsel ve duygusal olarak ilgi duyma ve onlarla duygusal veya cinsel bir ilişki kurma potansiyelini, bir başka ifadeyle “biseksüel” olma durumunu belirtir.

 

Biseksüel Kimlik Nasıl Oluşur?

 

Biseksüel kimlik ve biseksüel davranış aynı şey değildir!

Biseksüel bireyin cinselliği ve cinsel yönelimi ile alakalı davranış ilkeleriyle, kendini ifade ediş işlevlerinden biride cinsel kimliğidir. Yönelimi “biseksüellik” olan bireyin cinsel kimliği de biseksüeldir.

Bazı kişiler insanların biseksüel, heteroseksüel ya da eşcinsel olarak doğduğuna ve kimliğinin değiştirilemeyeceğine inanırlar. Bazıları da bunun toplumsallaşma ya da bilinçli bir seçimle olduğuna inanmaktadır. Çok küçük bir kesimde bu faktörlerin birbirini etkileyerek oluştuğuna inanırlar. İnsanların çoğu biseksüelliği kişinin geçtiği bir dönem olarak değerlendirse de biseksüellik, cinsel yönelimin bir evresidir.

Biseksüellik pek çok insanın kendi eşcinselliklerinin farkına varmaları sürecinin bir evresi olarak yaşadıkları bir aşamadır. Pek çok kişi ise, oldukça uzun bir gay veya lezbiyen kimlik sürecinin ardından kendilerini biseksüel olarak tanımlamışlardır. Biseksüellik, cinsel keşif sürecinde geçici bir basamak da olabilir ya da istikrarlı, uzun dönemli bir kimlik de. Cinsel duyguların ve davranışların zamanla değişmesi normaldir. Cinsel kimliğin oluşması ve sağlamlaşması kişinin hayatı boyunca devam eden bir süreçtir.

 

Ergenlik Evresinde Aşılması Gereken Önemli Bir Sorun

 

Ergenler arasında eşcinsel olabilirim korkusunun bilinenden çok daha yaygın bir korku olduğunu ifade eden uzmanlar, ailelerin özellikle çocuklarının 0-6 yaş ve ergenlik döneminde kendi cinsiyet rollerine uygun olmayan normal dışı davranışlarını fark ettiklerinde vakit kaybetmeden bir cinsel terapiste başvurmalarını önermekte. Çünkü cinsel kimlik, ergenlik döneminin başlangıcında şiddetlenen biseksüel eğilimlerin etkisindedir. Biseksüalite ve biseksüaliteyle ilgili sorunların üzerinde durmamak, cinsel kimliğin anlaşılmasını güçleştirir.

Ergenler arasında “eşcinsel olabilirim korkusu” bilinenden çok daha yaygın bir korkudur. Ergenlik döneminde etkinleşen biseksüel eğilimler bu kaygı ve korkuların önemli nedenlerindendir. Ergenlik döneminin başlarında görülebilen, gençlerin kendi cinsleriyle kurdukları yakın ilişkiler, genellikle ciddi birer sorun değildir. Çünkü bu ilişkiler heteroseksüel sevgiye bir geçiş devresidir. Bu ilişkilere “geçici eşcinsellik” de denilebilir.

 

Biseksüelliğin Nedenleri?

 

Eşcinsellik ailenin baskısına bir tepki sonucu da meydana gelebilir!

Rol modellerin yanlış alınması, hormonsal bozukluklar, çocukluk döneminde şiddete maruz kalmak, tacize ve tecavüze uğramak, çocuklukta karşı cinsle ilgili yaşanmış kötü bir deneyim, ciddi aile sorunları, aşırı otoriter bir babanın varlığı, baba veya figürlerinin çocuğun hayatında olmaması, aşırı duygusal veya içine kapalı bir yapıya sahip olunması, erken boşalma, iktidarsızlık, vajinismus veya disparoni gibi cinsel işlev bozuklukları nedeniyle yaşanan başarısız ve aşırı sorunlu cinsel deneyimler, genetik yatkınlık, yanlış yetiştirilme yani erkek çocukların kız gibi, kız çocuklarında erkek gibi yetiştirilmesi, ebeveynler başta olmak üzere yakın çevrede eşcinsel eğilimleri olan kişi veya kişilerin modellenmesi ve örnek alınması, kızların daha yumuşak tavırları olan erkekleri, erkeklerin ise daha erkeksi tavırları olan kızları aralarına alma eğilimleri, vb. gibi birçok nedeni vardır.

 

Biseksüel İlişkiler

 

Biseksüel, her iki cinse aynı ölçüde ilgi duymayabilir veya bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir. Bu, hem erkek hem de kadına karşı etkileyici ve duygusal yönden iki cinsten de zevk alma, erotik deneyim yaşama, fantezi kurma şeklinde çeşitlilik gösterebilir. Heteroseksüeller ve gay kişiler gibi, pek çok biseksüel de cinsel olarak yalnızca bir eşle aktif cinsel bir yaşamı seçebilir; uzun-dönemli tekeşli ilişkileri olabilir.

Biseksüellerde de kadın ve erkeklerin tutumlarında farklılıklar gözlemlenmektedir. Erkekler; başka erkeklerle seksi rahatlıkla yaşamakta, aşık olma konusunda ise çekimser ve tutuk bir tavır sergilemekte. Kadınlar ise  başka kadınlara kolayca ve derin bir aşk besleyebildikleri halde, seks konusunda oldukça çekimser bir tavır sergilemektedirler. Biseksüel kadınlar da erkekler de kadınlarla yaşanan seksin daha duygusal, erkeklerle yaşanan seksin daha fiziksel olduğunu dile getirmekte. Duygusal bir ilişki ve yumuşak seks istediklerinde kadınlara, daha çok fiziğe dayalı ve biraz da sert bir yatak macerası hayal ettiklerinde erkeklere yönelmektedirler.

 

Biseksüellik Ne Kadar Yaygındır?

 

Bu konuda pek az çalışma yapıldığı için, biseksüelliğin ne kadar yaygın olduğunu söylemek kolay değildir. Bazı araştırmacılar kadınlar arasındaki biseksüelliğin % 15-25 oranında, erkekler arasındaki oranın % 33-46 olduğunu belirlemiştir. Biseksüellikler pek çok şekillerde nüfusunun içinde gizlidir.

Toplumuzda genellikle bir kimsenin ya heteroseksüel ya da eşcinsel olduğu varsayılır (görünüşüne veya davranışsal ipuçlarına dayanarak) . Biseksüellik bu standart kategorilere uymadığı için çoğunlukla ya reddedilir ya da görmezlikten gelinir. Basmakalıplaşmış bir biseksüel görünüş veya davranış biçimi olmadığı için, biseksüellerin genellikle ya heteroseksüel ya da eşcinsel oldukları varsayılmıştır.

19. yüzyılın ortalarından bu yana davranışçı bilim adamları, erkek ve kadınlardaki biseksüel çekim ve bunun cinsel kimlikteki gelişimi üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Sigmund Freud, insanların doğal olarak biseksüel olduğunu iddia etmiştir. Dr. Alfred Kinsey ise toplumda heteroseksüel yaşantıya sahip evli erkeklerin, erkeklerle de cinsel ilişki kurduklarını ve eşcinselliğin erkeklerde, kadınlara oranla 3 kat daha fazla görüldüğünü söylemiştir. Kinsey, eşcinsellik ve heteroseksüellik arasında insanların psikolojik tepkilerine göre bir cinsel yönelim skalası oluşturmuştur.

Kendini algılama biseksüel kimliğin anahtarı olarak kabul edilmektedir. Pek çok kimse her iki cinsiyetten kişilerle cinsel etkinlik içine giren biseksüel sayısı hayli fazla olsa da bu kişilerin çoğu kendilerini biseksüel olarak tanımlamaz. Pek çok kimse de biseksüel olduğundan haberdar bile değildir. Bir kısmı da toplumdaki konumları sarsılacağı endişesiyle, hemcinslerine duydukları isteği bir sır olarak saklama yoluna gider. Bu arzu içlerinde yer alsa da fiili bir ilişkiye giremez. Benzer şekilde, bazı insanlar da yalnızca bir cinsiyet ile cinsel ilişkiye girerler veya hiç cinsel ilişkiye girmezler, ancak yine de kendilerini biseksüel olarak tanımlarlar.

Biseksüellik dendiği zaman “cinsel tercih” deyişine ağırlık vermek gerekiyor. Çünkü biseksüellikte bir tercih söz konusudur. Bir kimsenin biseksüel olup olmadığını saptamaya yarayacak bir davranışsal “test” yoktur. Ancak gay ve diğer cinsel yönelimdeki eşcinsellerin bir bireyin biseksüel veya heteroseksüel olmasını anlamasına yarayan “gaydar” kavramı vardır.

 

Biseksüellik ve AIDS

 

AIDS, biseksüel topluluk üzerinde önemli etkiler yapmıştır. Biseksüel erkekler, AIDS’in gaylerden heteroseksüel nüfusa geçmesinden sorumlu tutulan kişiler olarak zorbalık ve ayrımcılığa uğramıştır. Biseksüel kadınlar da AIDS’in lezbiyenlere geçmesinin günah keçileri olmuşlardır. Ancak, AIDS’e neden olan virüsün insanlara bulaşması riski cinsel yönelimden ziyade davranışla ilgilidir.

Bedensel sıvıların, özellikle de sperm, kan ve vajinal sıvının bulaşmasını içeren ilişkiler tehlikelidir. Biseksüeller, homoseksüeller ve heteroseksüeller, prezervatif kullanımı gibi güvenli cinsel pratikler konusunda kendi kendilerini eğitmelidirler. Güvenli seks rehberleri, sağlık merkezlerinden, AIDS eğitim ve eylem gruplarından temin edilebilir. Biseksüeller, araştırma ve eğitim arttırılması, daha iyi bakım ve AIDS’li ile AIDS riski taşıyan kişilere karşı yapılan ayrımcılığın sona erdirilmesi talepleri çevresindeki AIDS’e karşı savaşımları çabasında, gay kişiler ve diğer etkilenen gruplarla bir araya gelmektedir.

 

Yestergay

 

Eşcinsel hayat tarzından vazgeçip yeniden karşı cinsle birlikte olmaya başlayan veya eşcinsel hayat tarzı sürdürmekle birlikte gizli gizli kadınlarla birlikte olan erkekleri tanımlamak için kullanılan terimdir. İngilizce yesterday ve gay kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur.

 

Bifobi, Monoseksizm Ve Biseksüel Dışlanma Nedir?

 

Bifobi, her iki cinsiyetin üyelerine ilgi duyan veya ilgi duyabileceğini hisseden insanlara karşı gelişen korku ve kaygıdır.

Bifoblar, genellikle biseksüellerin kendi cinsel yönelimlerini inkar ettiklerini savunurlar. Bazıları ise biseksüellerin heteroseksüel olup karşı cinsiyetle ilişki kuramamış olan ya da homoseksüel olup hemcinsiyle cinsel ilişki kuramamış insanlar olduklarını düşünürler.

Monoseksizm, sadece heteroseksüel ve homoseksüellerin varlığını kabul eden, biseksüellere, panseksüellere ve poliseksüellere karşı gelişmiş bir cinsel ayrımcılık türüdür. Hemcins arası ilişkileri dışlayan heteroseksizmle benzerlik gösterir. Ancak sadece biseksüellere karşı olması sebebiyle ayrılırlar.

Biseksüel dışlanma, biseksüelliğin ve biseksüellerin yok sayılmasıdır. Biseksüelliğin hiçbir şekilde varolmadığını iddia etmektir.

Kişinin kendi cinsiyetinden insanlara olan ilgisini açığa vurmak, eşcinsellikle ilgili ayrımcılığa ve dışlanmaya neden olabilir. Biseksüeller, geleneksel cinsiyet normlarına uymadıkları için gay erkekler ve lezbiyenlerin karşı karşıya kaldığı ayrımcılık tiplerinin çoğunu yaşarlar. Biseksüeller iş bulmada ve ev bulmada ayrımcılıkla karşılaşabilirler ve gay karşıtı şiddetin kurbanı olabilirler.

Pek çok yerde gay ve lezbiyen haklarını yasallaştıracak kanunları geçirme çabaları sürmektedir; biseksüeller de aynı yasalar kapsamına alınmaktadır. Biseksüeller çeşitli siyasi hareketler içinde giderek gözle görünür bir varlığa sahip olmaktadır. Ayrımcılıkla mücadele etme ve ortak meselelerde biseksüeller, gay ve lezbiyenlerle birlikte çalışmaktadırlar. Destekleme, toplumsallaştırma ve aktivizm amaçları güden birçok biseksüel grup vardır ve sayıları giderek artmaktadır.

Türkiye’de henüz gelişmiş biseksüel bir topluluk olmamasına rağmen “Biseksüel Türkiye” gibi yeni ortaya çıkmış yaygın olmayan örgütler vardır. Bunun yanında biseksüeller genellikle Pembe Hayat, Kaos GL, MorEl, Lambdaİstanbul ya da diğer LGBT dernekleri içerisinde hareket ederler.

Haber Revizyon 2015 MART27 Haber Revizyon 2015 MART28 Haber Revizyon 2015 MART29 Haber Revizyon 2015 MART30

HABER REVİZYON DERGİSİ MART 2015