Bordo – Mavi Kalpler Projesi

‘’Bana kazanma şansı verin, kazanamazsam bile çabamda cesur olmama yardım edin.’’

 

Bu yemin, aktif sporcuların en önemli görevinin çocuklarımıza ve gençlerimize “kazanma şansı yaratmak” ve “yaşamda cesur olma fırsatlarını onlara sunmak” olduğunu gösteriyor.

Bu anlayışa hizmet etme arzusu ve bilinciyle Trabzonspor kaleci antrenörü Alper BOĞUŞLU ve takım kaptanı Tolga ZENGİN tarafından hayata geçirilen ve 01/11/2011 ile 30/06/2012 tarihleri arasında yürütülmekte olan Bordo Mavi Kalpler Projesi, Başbakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trabzon Çocuk Esirgeme Kurumu’nda bulunan 0-6 yaşve yetiştirme yurdunda bulunan 12-18 yaş çocukları ve gençleri kapsamaktadır.

Projenin öncelikli hedefi; çocuklara ve gençlere toplumun değerli bir bireyi olduklarını hissettirecek, hayata ve başarıya bakış açılarında pozitif değişim yaratacak eğlenceli ve mutlu olabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri paylaşımlar sunmaktır.

Projenin Genel Amaçları; toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve çözümlerin bir parçası olmak, toplumumuza örnek olacak, etik sosyal sorumluluk bilincini geliştirmektir.

Projenin Kazanımları Çocukların ve gençlerin;

• Kendilerini geliştirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri farklı ortamlarda bulunmalarını sağlamak
• Kişisel gelişim eğitimlerinin psikolojik, sosyal ve akademik alanlardaki olumlu etkisini fark ettirmek
• Hedef belirleme ve başarıya ulaşma konusunda motive olmalarını desteklemek
• Yaşam ve öğrenme alanlarını zenginleştirmek
• İletişim becerilerini geliştirmek
• Özgüven ve özsaygılarını destekleyici çalışmalarla kendilerine olan güven ve inancı ortaya çıkarmak.

Trabzonsporlu yöneticiler, oyuncuları ve aileleri, taraftar desteğini de alarak dayanışma içerisinde Bordo – Mavi Kalpler Projesi’ni sekiz ay boyunca sürdürmüştür.

BORDO-MAVİ KALPLER PROJE ETKİNLİKLERİ

Proje kapsamında dört atölye çalışması planlanmıştır. Atölye çalışmalarının içerikleri, çocukların ve gençlerin psiko-sosyal ve fiziksel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak alanlarının uzmanları tarafından yürütülmüştür.

• 5-6 yaş için Minik Kalpler Atölyesi
• 12-18 yaş için Kariyer Atölyesi
• 12-18 yaş için Yaşam Atölyesi
• 5-6 yaş ve 12-18 yaş için Drama Atölyesi

MİNİK KALPLER ATÖLYESİ

Yaş itibarıyla hedef grubun altında olan (3-4 yaş) ve gelişim ve algı düzeyleri geri olan diğer çocuklar etkinliklerin içeriğine uygun olarak bazı çalışmalara dâhil edilmişlerdir.
5-6 yaş grubu çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek ve onların araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar sunmak amacıyla Minik Kalpler Atölye’si oluşturulmuştur.

Yaşam Atölyesi
12-17 yaş grubu çocuk ve gençlerimize yönelik planlanmış sanatsal, sosyal, akademik ve kültürel etkinlikler yer almaktadır. Çocuklarımızın yetenek, ilgi, beceri ve hobilerini keşfetmelerine yönelik düzenlenmiştir. Etkinlikler; hayatı tanıma, anlamlandırma, planlı çalışma, araştırma, hayal güçlerini geliştirme ve kendilerini tanımalarına yönelik olarak düzenlenmiştir.

Çalışmalarda çocuklar ve gençler yaşama dair bilgiler öğrenirken, sabretmeyi, sorumluluk almayı ve başladığı işi bitirebilmeyi deneyimleme fırsatları sunmaktadır. Ayrıca iş birliği yapmayı, kendi haklarını korumayı, arkadaşlarının haklarına saygı duymayı, düşüncelerini ifade etmeyi, bireysel ve grup olarak hareket etmeyi sanat, drama, kişisel gelişim eğitimleri ile sunmaktadır.

Kariyer Atölyesi
12-17 yaş grubu çocuk ve gençlerimize yönelik planlanmış etkinlikler yer almaktadır. Kendilerini tanımaları, yetenek, ilgi ve becerilerde farkındalık kazanmaları, hedef belirlemeleri, başarıyı yeniden tanımlamaları, duygularını yönetme becerisi edinmeleri, kendi değerlerini oluşturmaları, yaşamlarını yönetebilmeleri için farklı araçları sağlayan koçluk çalışmalarını içermektedir.

Kariyer atölyesi çalışması, her normal çocuk gibi kendi başlarına soramadıkları soruları bulmalarına ve bu soruları yanıtlamalarına destek olacak şekilde planlanmıştır.

Drama Atölyesi

12-17 yaş grubu çocuk ve gençlerimize yönelik planlanan atölye çalışmaları yaratıcılık, iletişim becerileri, beden dilini öğrenme ana başlıklarını içermektedir. Drama atölyesi çalışmaları ile empati kurmak, duyularla bedeni kullanmak, yaşam becerileri geliştirmek, kendine güven duymak, grup oluşturmak ve grupla çalışmak, bireysel farklılıkları tanımak, duyguları anlamak ve mesleki farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

Çamlık Çocuk Yuvası
Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Yapılan çalışmalarla çocukların mutlu olmaları, farklı deneyimler yaşayarak tüm gelişim alanlarını desteklenmesi amaçlanmıştır. Zihin, duygu ve ruh durumlarına mutlu dokunuşlarla şekil vermek için drama, sanat, müzik, ritim, oyunlarla etkinlikler desteklenmiştir.

haberrevizyon eylül 2012 trabzon spor 1

haberrevizyon eylül 2012 trabzon spor 2

HABER REVİZYON DERGİSİ EYLÜL 2012