Dünya Miras Listesindeki Şehir Palmira

Palmira orta Suriye’de antik zamanların önemli dini ve ticari merkezi olan, UNESCO tarafından 1980 yılında Dünya Miras Listesi’ne alınan şehirdir.

Palmira, Humus Valiliğine bağlıdır. Bir vaha üzerine, Humus’un 155 kilometre doğusunda, Şam’ın 215 kilometre kuzeydoğusunda kurulmuştur. Çöl üzerinde ticari kervanların geçiş noktasında olması sebebi ile Palmira’ya “Çölün Gelini’de” denir.

Palmira’nın tarihi 1933 yılında Mari’de yapılan kazı çalışmalarında bulunan 25.000 tabletten anlaşıldığına göre M.Ö. 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Roma ve Yunan kaynaklarına göre bu süre 1. yüzyıldan başlamaktadır.

Antik Çağ Dönemi

Kervanların geçiş güzergahı üzerinde bulunan Palmira, 1. yüzyılda Akdeniz kıyısındaki Romalıların, Pers İmparatorluğunun ve Fenikelilerin limanları arasında Roma İmparatorluğu kontrolünde bir şehirdir.

Her yere yakınlığından dolayı dini ve ticaret merkezi haline gelmesi daha kolay olmuştur.

Bu kültürel birleşmenin izleri tapınaklarda kullanılan mimari stilin birleşmesinde görülmektedir.

İbranice yazılan Tadmur, Yahudilerin kutsal kitabı Tanah’da Davut’un oğlu Süleyman tarafından kurulan bir çöl şehri olarak geçmektedir.

Büyük tapınağın Romalıların bölgeye gelmesinden 2000 bin yıl öncesine kadar dayandığı düşünülmektedir. Yapısındaki ihtişam ve ustalık muhteşem bir şekilde görülmektedir.

Şehrin İbranice ismi olan Tadmor veya Tedmür mucize anlamına gelmektedir.

Palmira isminin anlamı ve nereden geldiği bilinmemektedir.

Bölgede çok fazla palmiye ağacı bulunduğundan isminin palmiyelerden gelebileceğini savunan çok sayıda bilim adamı vardır.

 

Yunanlar, Romalılar, Sasaniler ve Bizanslılar Dönemleri

 

Yunan kökenli Selevkos İmparatorluğu M.Ö. 323 yılında Palmira kentini bağımsız olarak bırakarak Suriye topraklarını kontrol altına aldı.

Böylelikle şehir ticari önemini korumaya devam etti.

Marcus Antonius M.Ö. 41 yılında Roma ordusu ile şehri almaya çalıştı fakat başarısız oldu.

Jones ve Erieira, Palmiralı tüccarların ticaret gemileriyle İtalyan sularında bile Hint ipeği ticaretinin kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve Romalı olmadan Romalılar içinde yaşayan tek halk ve en zengin şehir olduklarını, kolayca Romalı rolü oynadıklarını not ederek, durumu eleştirmişlerdir.

Roma İmparatorluğu’nun çevresindeki ticaret yollarını tamamen kontrol altına almak istemesi Palmira’nın bağımsızlığı için en büyük tehlikeydi.

Palmira, Tiberius M.Ö. 14–MÖ 37 yılları arasında tarafından Roma’nın Suriye eyaletinin bir parçası haline getirildi.

Romalıların işgali sonrasında da şehir İran, Çin, Hindistan ve Roma İmparatorluğu arasında ticari önemini korudu. M.S. 129 yılında Hadrianus, Palmira’ya geldi.

Palmira’yı serbest şehir ilan ederek adını Palmira Hadriana olarak değiştirdi.

212 yılının başlarında Palmira’nın ticari hayatı, Fırat ve Dicle bölgelerinde kurulan Sasani İmparatorluğu tarafından tehdit edilmeye başlandı.

İmparator Carcalla, Palmira’ya bir Roma garnizonu konuşlandırdı.

İslamiye’tin ilk dönemleri, Osmanlı Devleti, Fransa ve Suriye Dönemi

 

Palmira’ya ilk Müslüman gruplar 634 yılında Halife Ebu Bekir döneminde ulaştı.

Aynı yıl Halid Bin Velid tarafından fethedildi.

1089 yılında şehirde yaşanan büyük depremden sonra insanlar şehri terk etmeye başladı ve tamamen boşaltıldı.

1516 yılında Yavuz Sultan Selim’in doğuya yönelmesiyle Filistin, Mısır ve Suriye Osmanlı İmparatorluğu’nun birer eyaleti oldu.

 

Haber Revizyon 2015 Haziran23

 

Haber Revizyon 2015 Haziran24

 

Haber Revizyon 2015 Haziran25

 

HABER REVİZYON DERGİSİ HAZİRAN 2015