Erdal Bahçıvan – Ezber Bozan Öneriler

Dünyada ekonomik rekabet giderek artıyor. Küresel ekonomik pastadan daha fazla pay almak her geçen gün zorlaşmaktadır.

 

Eğitim kalitesi düşük, bilgi birikimi ve Ar-Ge kapasitesi zayıf, inovasyon ve tasarım gücü yetersiz ülkeleri çok daha zor günler bekliyor.

Ülkemizdeki üniversiteler, akademik enstitüler ve araştırma merkezlerine bu açıdan büyük görevler düşüyor.

Hiç kimse üniversitelerin mevcut yahut alışılageldiği haliyle devam edeceğini öngörmezken; üniversitelerin bu yeni süreçte sanayi ile çok daha güçlü, sonuca odaklı işbirliğine gitmesi giderek kaçınılmaz hale gelmektedir.

Bu bağlamda, gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerin, dikkat çekici atılımları gerçekleştirirken sanayiyle işbirliği kurarak, dönüşüm için bir dinamizm kazandıklarını görüyoruz.

Geçmişten bugüne üniversite-sanayi işbirliğini önemseyip bu alana erkenden yatırım yapan ülkeler, bunun meyvesini de toplamaktadır.

Örneğin, 2013 yılı itibariyle dünya çapında en çok Ar-Ge yatırımı yapan ilk 100 firma arasında 37 ABD, 28 AB ve 22 Japon firması bulunmaktadır. Ve bu ilk 100 firmadan 25’inin on yıllık süre zarfında yıllık karlarını iki katına çıkartmış olmaları tesadüf değildir.

Bu konuda, dünyadaki örnekleri de dikkate alarak, geçmiştekilerden farklı, sağlıklı, etkili ve sürdürülebilir bir üniversite-sanayi işbirliği için ezber bozan önerileri artık gündemimize almalıyız.

Türkiye’de artık bir “seçkin üniversiteler ligi” oluşturmayı değerlendirmemiz gerekiyor.

Bunun yanı sıra dünyada araştırma üniversiteleri ile eğitim üniversitelerinin de birbirinden ayrıldığına tanık oluyoruz.

Ülkemizdeki üniversiteler için de böyle bir ayrım kaçınılmaz hale gelmiştir…

Odamız öncülüğünde İstanbul’daki beş köklü üniversite ile kurulmuş olan “Sanayi Platformu” kısa sürede aldığı başarılı mesafe ile bu konularda ve sanayicimizin sorunlarını çözüme kavuşturmada hepimize umut veriyor…

Haber Revizyon 2014 KASIM erdal bahçıvan

 

HABER  REVİZYON DERGİSİ KASIM 2014