Erkeğinizi Nasıl Elde Tutarsınız?

Erkek kadın ilişkileri son elli yıldan bu yana çok büyük değişimlere uğradı. Kadının ekonomik bağımsızlık kazanması bu ilişkilerde bir reform olmasına karşılık kendi içinde bazı sorunları da getirdi.

Bunların başında çağın psikolojik hastalığı sayılan yalnızlık sendromu. Ve bunun bir ucu da kendilerine ve özellikle eşlerine olan güven duygusunun sarsılmasına kadar uzandı.

Asıl önemlisi insan ömrünün uzamasıyla evlilik yılları da uzun yıllara yayıldı. Bugün 30-40-50-60 yıllık evliliklerden söz etmek pekala mümkün. Bir de bunlara erkeklerin karşı cinse olan ilgi ve değişken yapılarından kaynaklanan ilgilerini eklediğimizde bu konuda bir hesaplaşma evliliği ve ona bağlı mutluluğu sürdürmek için bir çaba harcama gereği zorunlu olmaktadır.

Yani herkes mutluluğunu sürdürmek ya da yaratılmış mutluluğu kazanmak için bir bedel ödemek zorunda. Zaten bu bedeli hep öderiz. Yaşamımızın her bölümü ne denli duygusal olursa olsun bir etkileşime bağlanır. Soyut sevgi pek yok gibidir. Sevgide aşk da canlı tutulması için çok özel bir özen ve özveri gerektirir.

Ancak ödenecek bedeller nereye ve kime sorusunda çoğu insan, neredeyse hiç kimse doğru adresi bilmez. Çünkü bu adrese giden yollar pek çok psikolojik etkinin oluşturduğu bir labirent gibidir. Bu psikolojik yolların haritası ya da pusulası elinizde yoksa ne denli özveride bulunursanız bulunun ne denli duyarlı davranırsanız davranın sonuca gidemezsiniz.

Çünkü, pek çok erkeğin yaşı ne olursa olsun içi kıpır kıpırdır. Dış dünyanın renklerine ve çekiciliğine çok çabuk kendilerini kaptırıveririler. Buna orta yaşların ekonomik gücüyle erkeklerin kendileriyle ilgili güven duygularının sarsılması da eklenince biliçli ya da bilinç dışı arayışlar gündeme gelir. Dahası erkekler isteyerek ama çoğu zamanda istemeden bile farkında olmadan bu tutkunun tutsağı olabilirler. Biz hekimler bunlarla konuştuğumuzda mantık olarak hep doğru yoldadırlar. Evlerine, çocuklarına ve eşlerine bağlıdırlar.

Ama o dışardakiler, dışardakiler!…

Eşinizi yeniden kazanmanın yolları için uzun yılların deneyiminden süzülmüş formüllerle ailenizin mutluluğuna ve düzeninizin sürmesi için gereken her türlü formülü ve taktiği… Gerisi size kalmış…

 
Haber Revizyon 2016 Mart29

 

Haber Revizyon 2016 Mart30

 

HABER REVİZYON DERGİSİ MART 2016