Hayalet Yapılar – Squibb Binası

1950’li yıllarda Türkiye savaş sonrası gelişen yeni dünya düzenine ayak uydurma çabasındadır.

 

Serbest piyasa ve liberal dış ticaret politikaları benimsenmiş, çok sayıda yabancı fabrika kurulmuştur. İlaç ve kimya sanayileri başlıca yatırım alanlarıdır. Köklü E. R. Squibb and Sons Firması’nın 1954’te İstanbul’da açtığı ilaç fabrikası da, yeni gelişmekte olan 1. Levent Mahallesi’ne komşu bir arazide inşa edilmiştir. Uluslararası iddiada modern çizgilere sahip fabrika üç katlıdır. Yalın mimarisini yatay ve düşey prizmatik kütlelerin dengesi belirlemektedir.

 

Bant pencereler, kornişler ve bölümlendirilmiş cam yüzeyler, dönemin geçerli mimari anlayışını ve firmanın prestijini yansıtmaktadır. 1980’lerle gelen ekonomik düzenlemeler fabrikanın kapanmasına giden yolu hazırlamış, süreç sonunda İstanbul’un ilk uluslararası modern mimari örnekleri arasında sayılan Squibb binası yıkılmıştır.

Yapılış tarihi: 50’ler
Mimar:
Yıkım tarihi: 80’ler
Yıkım nedeni: ?
Yer: Levent

———————————————————————————————————

In 1950’s Turkey was in a struggle for adaptation to the new world system that developed after Word War II.

 

 

Open market and liberal foreign trade policies were adopted and several factories of foreign origin were established. Medicine and chemistry were the main industries for investment. The medicine factory which was established in 1954 by the E.R. Squibb and Sons Company in Istanbul was built on a ground near the “First Levent Residential District”. This factory, which had an international modernist vision was a three-storey building. The building’s plain architecture was determined by a balance of vertical and horizontal prismatic masses.

 

 

Ribbon windows, cornices and partitioned glass surfaces were reflections of the architectural attitude of its time and prestige of the company. Economical regulations after 1980’s, however, caused a recession in financial expectations of especially foreign factories and at the end of this process the Squibb building, as one of the first international modern architectural samples of Istanbul was demolished.

 

Construction date: 50’s
Architect: ?
Destruction date: 80’s
Cause of destruction: ?
Location: Levent

 

hayalet yapılar squibb

 

Haber Revizyon Dergisi Eylül 2015