KOSGEB Destekleri

KOSGEB 1990 yılında, 300624 sayılı kanuna bağlı olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir kurum olarak kurulmuştur.

 

Başlangıçta küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarını desteklemek için kurulan KOSGEB, 2010 yılından itibaren bu misyonu genişletti ve sanayinin yanında işletme ve hizmet alanında da girişimciye destek vermeye başlamıştır.

KOSGEB’in kuruluş amacı, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarıyla etkinliklerini artırmaktır.
KOSGEB desteklerinden, imalat sanayinde faaliyet gösteren, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletmeler yararlanabilir.

Genel destek programı adı altında KOSGEB, kobilerin kaliteli ürün üretmeleri, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmeleri, genel işletme faaliyetlerini geliştirmesi amacı ile fuar, tanıtım, eğitim, belgelendirme, danışmanlık vb… birçok alanda destek vermektedir.

KOSGEB’in genel destek programını ve ne kadar destek sağladığını aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

haberrevizyon eylül 2012 kosgeb

HABER REVİZYON DERGİSİ EYLÜL 2012