Nihat Altay – Tüketici Uyarı Tonu Nedeni İle Numarasını Değiştiremiyor

Bir GSM abonesinin numarasını başka operatöre taşıdığını belirten bip (NTS) uyarı tonu, artık küçük düşürücü bir ses olarak algılanmakta ve bu yönde şikâyetler artmaktadır.

Bip tonu uygulaması, numara taşınmasının ilk dönemlerinde operatörler arası konuşma pahalı olduğundan önemliydi. Bunun yanında her yöne paketleri bu kadar aktif değildi. Şimdi ise bütün tarifeler her yönedir. Yani bip sesine ihtiyaç kalmamıştır.

Birçok tüketici uyarı tonu nedeniyle numarasını değiştirmemekte, bu da rekabetin önüne engel teşkil etmektedir. Sırf tüketici konforuna aykırı olduğu için Avrupa’da birçok ülkede bu uygulama kalktığı gibi, ülkemizde de kaldırılması gerektiği hususunda görüş bildirmekteyiz.

Uyarı tonuna devam etmek isteyen tüketiciler olabilir. Bunlar için de, uyarı tonu (NTS) yerine aranan GSM operatörünün isminin söylendiği uyarı sesi uygulamasının başlatılması daha uygun olacaktır.

————————————————————————————————————————————————

CONSUMERS CAN NOT PORT THEIR NUMBERS DUE TO WARNING TONE
Beep (NTS) warning tone which indicates that a GSM subscriber has ported its number to another operator is now perceived as an insulting sound and complaints increase in this way.

Beep tone application was important in the first periods of number porting as the call charge between the operators was expensive. Besides, packages for every direction were not such active. Now, all tariffs are for every direction. It means beep sound is not necessary.

Many consumers do not port their numbers due to warning tone, and this prevents the competition. This application is abolished in many countries in Europe just because it is against the consumer comfort, and we are in the opinion that it should be abolished also in our country.

There may be consumers who would like to continue using warning tone. And it will be more appropriate to initiate a warning sound application where the name of GSM operator is announced instead of the warning tone (NTS).

Haber Revizyon 2014 eylül nihat altay

HABER REVİZYON DERGİSİ EYLÜL 2014