Rusya’ya yönelik Basitleştirilmiş Gümrük Hattı

Rusya’ya yönelik Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) kapsamında yapılacak ihracatta tek yetkilinin TİM olacağını ve TİM’in tüm sektörlerdeki ihracatçıları temsilen bu servis kapsamındaki danışma, denetim, veri girişi, hızlı bilgi akışı ve yaygınlaştırmaya dair tüm hizmetleri, firmaların talep etmeleri durumunda bütün firmalara ücretsiz sağlayacağız.

 

Bu uygulamanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında sağladıkları katkılardan ötürü başta Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli olmak üzere bakanlıktaki tüm ilgili çalışanlara teşekkür ediyoruz.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gümrüklerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak iki ülkenin müzakereleri neticesinde 2008 Eylül ayında imzalanan “Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol” ile hayata geçirilen BGH sistemi 2008’de ilk olarak Rusya’nın Vnukovo Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki ihracat işlemlerinde pilot uygulama ile başladı, TİM’in koordinasyonuyla geliştirildi.

Bu uygulamanın TİM’in koordinasyonunda etkin bir şekilde devam ettirilmesiyle bahse konu ihracat işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanması, süreçlerin daha doğru ve etkin işlemesi ve işlemlerin maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Uygulamanın yaygınlaştırılarak Rusya tarafındaki bütün gümrük alanları ve çıkışları kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Haber Revizyon 2015 MART4

 

HABER REVİZYON DERGİSİ MART 2015