Sadabad Sarayı – Hayalet Yapılar

Batılıların deyişiyle “Avrupa’nın tatlı suları” kıyısındaki Sadabad, ünlü Lale Devri eğlencelerinin ortamıdır; dünya yaşamı ve zevklerinin öncelik kazandığı, uzunca süren bir barış döneminin simgesidir.

 

Buradaki saray 1722’de, III. Ahmet için sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Elçi Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin aylar süren Fransa ziyaretinden aktardığı gözlemler saray çevresinin peyzaj tasarımında önemli rol oynamıştır. Bahçe ve su düzenlemeleri, anıtlar ve köşkler, portakal ağaçları dizili yollar bu etkilerin ürünü olmalıdır. Farsça yer isimleri, kanallar ve çardaklar ise aynı çağların İran-Hint bahçelerini hatırlatmakta, Sadabad bir anlamda Paris ve İsfahan arasında kalmaktadır.

Önde gelen devlet görevlilerinin de ahşap saraylar ve köşkler inşa ettirdiği bu mutlu, coşkulu mimarlık ve bahçe ortamı 1730’da Patrona Halil Ayaklanması’nda yıkılıp yağmalanmıştır. Yine de Sadabad Sarayı ve bahçeleri 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar defalarca onarılmış, değiştirilmiş ve özenilerek kullanılmıştır. Ancak 20. yüzyılın ortalarındaki şehircilik kararları uyarınca, o dönemde artık terk edilmiş ve harap olan yapılar yıkılmış, sarayın yerini İstihkam Mektebi, daha sonra Kağıthane Belediyesi almıştır.

Esas saray Kağıthane Deresi’nin kenarında, sütunlar üzerine oturmaktadır; uzun bir kanal olan “Cedvel-i Sim” içine alınan derenin suları mermerden set ve çağlayanlarla sarayın önündeki fıskiyeli havuzlara aktarılmıştır. Sarayın içinde divanhanelerin, tavanları işlemeli odaların ve kafesli cumbaların bulunduğu tarihsel kayıtlarda anlatılmaktadır. III. Ahmet döneminin sarayı için en dayanaklı veriler Avusturya elçisi Gudenus’un çizimleri ile dönemin betimlemeleri ve gravürlerinde bulunabilmektedir.

Yapılış tarihi: 1722
Yaptıran: III. Ahmet
Yıkım tarihi: 1730
Yıkım nedeni: isyan
Yer: Kağıthane

 

—————————————————————————————————————————

 

Construction date: 1722
Commissioned by: III. Ahmet
Destruction date: 1730
Cause of destruction: riot
Location: Kağıthane

The palatial undertaking of Sadabad which was situated on the shores of the “Sweet Waters of Europe” -as it is called in the western world- is known as the setting of the celebrated festivities of the Tulip Age; it is the symbol of a relatively long period of peace as the worldly life and pleasures gained priority in Ottoman culture. The palace at this spot was built in 1722 by the grand vizier Ibrahim Paşa for Sultan Ahmet III. The travel accounts of the Ottoman ambassador Mehmet Çelebi who spent almost a year in France played a significant part in the design of the landscape of the palace area. Garden and water arrangements, monuments and pavilions, alleys with orange trees should be among the reflections of this influence. On the other hand, the Persian names given to places and buildings, the architecture of canals and canopies remind the Persian and Mughal gardens as well, so that Sadabad remains somewhat between Paris and Isfahan.

This prosperous and joyful atmosphere of architecture and gardens where the leading state officials constructed timber palaces and pavilions was destroyed and plundered during the Patrona Halil riot in 1730. The palace and gardens of Sadabad, though, were restored and reorganized for several times, and passionately used until the second half of the nineteenth century. However, the already abandoned and ruined buildings were demolished according to the urbanism approaches of mid twentieth century, and the palace was replaced by a military engineering school and later on by the Kağıthane Municipality.

The major palace building was located at the bank of the Kağıthane Stream resting on columns; waters of the stream which were taken into a long canal called “the silver line” were directed over marble sets and cascades into pools with jets of water in front of the palace. Historical sources give descriptions of reception halls, rooms with decorated ceilings and alcoves with lattices. The most reliable data on the palace of Ahmet III can be found among the sketches of the Austrian ambassador Gudenus, and among descriptions and engravings of the time.

 

Haber Revizyon 2015 Ağustos17

 

HABER REVİZYON DERGİSİ AĞUSTOS 2015