Sanayi 4.0 Günleri

TÜSİAD, küresel gündemde hızla ağırlık kazanan sanayinin dijitalleşmesi süreci bağlamında Türk sanayisinin rekabet gücünün korunması ve artırılması gereğini öncelikli konular arasında görmektedir.

Bu anlayışla, sanayinin dijital dönüşümünün tedarik zincirinin tüm aşamalarına entegre edilmesi için bu dönüşüm sürecinde nelere gereksinim duyulduğunun ve etkilerinin tartışılması; Türkiye ve dünyadaki iyi örneklerin paylaşılması önemli görülmektedir. Bu çerçevede, ilkini 30 Mart 2017 tarihinde geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz “Sanayi 4.0 Günleri” dijital dönüşümün önemli temalarına odaklanarak devam etmektedir.

6 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşen “Sanayi 4.0 Günleri”nin ikincisinde kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan yatay ve dikey entegrasyon temasına odaklanıldı.

Sanayi 4.0 Günleri, Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masa Lideri Bahadır Balkır’ın açılış konuşması ile başladı. Sanayi 4.0 Çalışma Grubu Başkanı Oğuzhan Öztürk’ün moderatörlüğünü yaptığı ilk panelde yatay ve dikey entegrasyon konusunda faaliyet gösteren çözüm sağlayıcılarının değerlendirmelerine yer verildi. Bu oturumun panelistleri IBM Türk Bilgi ve Teknoloji Mimarı Hüseyin Erdem Yöntem, Siemens Dijital Fabrika/Proses Endüstrileri ve Sürücüler Bölümleri Bölge Satış ve İş Ortağı Yöneticisi Hakan Mavruk, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve Doruk Otomasyon ve Yazılım Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Cengiz Özden endüstriyel yazılımın şirketlere katkıları, yatay-dikey entegrasyon kavramının bileşenleri, etkileri ve Türkiye’de yatay-dikey entegrasyon faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın moderatörlüğünü üstlendiği ikinci panelde yatay ve dikey entegrasyon konusunda uygulayıcı tecrübeleri ele alındı. TÜPRAŞ Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Düzenli, Bosch IoT & Endüstri 4.0 Koordinatörü Mustafa Ayhan ve Ekol Lojistik Ar-Ge Direktörü Erdem Özsalih’in panelist olarak yer aldığı bu oturumda yatay-dikey entegrasyon uygulamalarının hedef ve kazanımları, konu ile ilgili uygulama örnekleri paylaşıldı ve yatay-dikey entegrasyon uygulamaları konusunda tavsiyeler dile getirildi.

 

 

HABER REVİZYON DERGİSİ AĞUSTOS 2017