Spor ve Cinsellik

Cinsellikle ilgili yanlış inançların oluşmasında en önemli etken yeterli cinsel eğitimin olmaması ve cinsel cahilliktir. Cinsel mitler ve cinsellikle ilgili toplumda oluşmuş değerler; entelektüel düzey, bilgi birikimi, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun insanları derinden etkileyen yanlış cinsel inançların toplamıdır. Türk toplumunda cinsellik hala çok kapalı; açıldığı yerler ise doğru yerler değil.

Kahvehaneler, kadınların çay toplantıları yada sanal ortamlar gibi. İşte bu, bilimde çok geçerli olan bir tezi haklı kılıyor. O da halkın kanaatleriyle bilimsel gerçeklerin her zaman zıt yönde ilerlemesidir. Yani gerçek olanla geçerli olan çok farklı kavramlardır. Cinsellikle ilgili de pek çok yanlış inanış, batıl inanç ve bilimsel bilgiden uzak halk kanaatleri karşımıza sıkça çıkmaktadır.

Bunlardan bir tanesi de cinsel yaşamın spora olan etkisiyle ilgili olandı. Olandı diyorum çünkü bu şimdilerde biraz da olsa aşılma eğilimine girdi. Eskiden bir kavram çok savunulurdu: ” Cinsellik sportif performansı düşürüyor” gibi. Halbuki aktif ve mutlu cinsel yaşam sportif aktivite ve sporcuların mesleklerini başarısız sürdürmelerine yol açmaz. Dünya üzerinde pek çok evli ve bir ilişkisi olan sporcu bulunmaktadır. Esasen başarılı, uyumlu, mutlu ve her iki tarafın da zevk aldığı bir cinsel yaşam sadece sporda değil bütün hayat aktivitelerinde bireye ruhsal, fiziksel ve sosyal sağlıklılık getirmektedir.

Spor törpülediğimiz bir içgüdümüz olan saldırganlığın bir ifadesidir. Cinsellik ise en temel içgüdülerimizden biridir. Dolayısıyla spor ve cinsellik birbirlerine uzak değil aksine çok örtüşük kavramlardır.

Tüm bunlarla birlikte sporun da cinsel yaşam üzerinde çok pozitif ve güçlü etkileri vardır. Spor yapmak beyni dinlendiren ruh sağlığına olumlu katkıları olan vücut enerjisinin boşaltıldığı, insana fiziksel, sosyal, ruhsal açıdan bir şekil veren bir yaşam tarzıdır. Bireye belli bir program ve irade kazandırır. Tüm bunların ayrılmaz parçamız cinselliğimize katkıları kuşkusuzdur ve yadsınamaz. Hele de profesyonel sporcuların tüm yaşamı aktif zindelik ve programla geçtiğinden bu yaşam tarzının cinsel yaşamlarına çok pozitif katkıları olduğunu düşünüyorum.

Haber Revizyon 2015 OCAK arif verimli

HABER REVİZYON DERGİSİ OCAK 2015