Suçunu Gizleyemezsin

Halk arasında, “Sabıka Kaydı” olarak da bilinen Adli Sicil Kaydı uygulamasında devrim niteliğinde bir düzenleme yapıldı.

Bu düzenlemeye göre artık tüm kamu kurum ve kuruluşları, görev ve yetkileri ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler ise güvenli elektronik imzaları vasıtasıyla, sadece kendileri ile ilgili olmak şartıyla, doğrudan adlî sicil ve arşiv kayıtlarını, ücretsiz olarak sorgulayabilecekler ve bu bilgileri ilgili kurumlara verebilecekler.

Mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet başsavcılığı ve askerî savcılık makamları ise eskiden olduğu gibi; bir suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma kapsamında adlî sicil ve arşiv kayıtlarında doğrudan doğruya sorgulama yapabilecekler.

Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 15 milyon kişi farklı zamanlarda ve gerekçelerle adli sicil kaydı belgesi almaya ihtiyaç duyuyor. Çoğunlukla iş başvurularında kullanılmak üzere istenen bu belgeyi almak, belgenin karşılığında verilen 5 ’den çok da fazlasına mal oluyor. Bakanlık açısından bakıldığında; bu görevi yerine getirecek personel ve iş yoğunluğu, üzerinde durulması gereken konular olarak dikkat çekiyor.

Vatandaşlar bu belgeyi alabilmek için çalışma saatlerinde alınacak izin, ulaşım için zaman ve masraf, sırada beklenecek zaman gibi pek çok konuyu düşünmek ve yaşamlarını buna göre düzenlemek zorunda kalıyor. Standart maliyet modeli yöntemiyle yapılan hesaplamalara göre de bu uygulama vatandaşa 200.000.000 ’lik bir yük oluşturuyor.

Yeni düzenlemenin hayata geçişi konusunda, kamu kurum ve kuruluşlarına, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde gerekli altyapıyı kurup Adalet Bakanlığı’ndan gerekli izni aldıktan sonra, vatandaşlardan doğrudan adlî sicil veya arşiv kaydı isteyebilecekleri belirtildi.

haberrevizyon eylül 2012 suçunu gizleyemezsin

HABER REVİZYON DERGİSİ EYLÜL 2012