Suların Getirdiği Peygamber Musa’nın 10 İsm-i Sırrı

Cümle Alem bir başka oldu,
Dünya’ya sanki Nur-u Ziya doldu,
Nil nehri sanki kudurdu,
Gösterdi bizlere gün yüzü,
Alemlerin Rahmeti İmran oğlu Musa…

İmran(Amram) ve Yoheved’in oğlu Kadim İbrani Takvimine göre Adar ayının 7’sinde doğdu.

 
Adını Yekutiel olarak koydular.

 
Yekuti-El, Kutsal Lisanda, T-nrı doyuracak, gözetecek demektir, ama ebediyen küçük Yekutiel, Allah’ın tüm kulları tarafından Musa-Moşe olarak anılacaktır.

 
Sözlü ve Yazılı Kutsal Öğretilerde, Kralların, Yazıcıların, Bilgelerin, ve Kadim Üstadların, zat-ı şahanemiz Musa Efendimizinden 10 isimle bahsettikleri gözlenmektedir.

 
Bu derin manaya malik İsimleri Nelerdir?

 
Neye istinaden bu isimler verilmiştir?

 
Yered: Bu ad farklı manalara gelmektedir. Lider, önder anlamında kullanılır. Tevrat’ı dünyaya indiren şahıs anlamına da gelir. Kadim külliyata göre, Hz Musa’dan önceki nesillerin hatalarından dolayı, Kutsal Mevcudiyet, Yedi Kat göğe çekilmişken, Tevrat’ın vahiy edilişiyle eski mekanına getirilmiştir.

 
Avi Soho: Kadim Öğretilere göre Hz. Musa yaşayan en yüce Peygamberdi. Soho’nun kelime manası geleceği görebilendir.

 
Şemaya: Şema dinle anlamına gelir. Allah, Hz. Musa’nın dualarını dinlerdi.

 
Avi Zanuah: Leazniah fiilinden türemiştir. Bırakmayı sağlamak anlamına gelir. Kadim İbranilerin, pagan adetleri bırakmasını sağlamakta, diğer liderlerden, öncülerden daha muvaffak olmuştur.

 
Avigdor: Bu ismi geder (çit) sözcüğünden oluşmuştur. Kadim Tevrat yasalarına karşı gelinmesine ‘engel’ ‘koruma’ tedbirleri alan Bilgelerin başıydı.

 
Ben Netanel: Natan-El, Allah verdi manasına gelir. Allah, Mukaddes Yasa’yı ona vahiy ettiği için bu şekilde adlandırılmaktadır.

 
Hever: Yakınlaşma, bağlanma manasına gelir. Hz. Musa, Yisraeloğulları için inşa ettiği Kutsal ‘Mesken’ Mişkan sayesinde, zahiri ve batıni olarak Allah’a yakınlaşmalarını sağlamıştı.

 
Tuviah: İbrani lisanında Tov kelimesinden türemiştir Hz. Musa’yı validesi doğurduğunda onun ilahi bir şekilde iyi ve güzel olduğunu idrak etmiştir.

 
Yekutiel: Bu ad ise, Kadim İnançlıların güven ve umutlarını, tevekkül ederek Allah’a yönlendirmelerini öğrettiği için verilmiştir.

 
Moşe-Musa: Tevrat’ta sadece Allah, Musa olan adıyla hitap etmiştir. Firavun’nun kızı onun hayatını kurtardığından dolayı, onun verdiği adı ile hitap edeceğine söz vermiştir. Moşe-Musa, Kutsal Lisanda, Su’dan çıkartılan anlamına gelmektedir.

 

 

Hz. Musa’nın Adları hususunda mevcut bazı ma’lumatı hülasa ettim.

 

 

Üstadı Kamil Yunus Emre ne güzel demiştir;

 
Biz Sevdik aşık olduk
Sevildik maşuk olduk
Her dem yeni doğarız
Bizden kim Usanası

Yetmiş iki Dilcedi
Araya Sınır düştü
Şöyle bitiri baktık.
Yermedik Am uHası.

Yunus İstersen Veli
Yerde gökte dopdolu
Her bir taşın dibinde,
Bin İmran( Amram) oğlu Musa(Moşe)

 

Haber Revizyon 2016 ŞUBAT 52-53

 

Haber Revizyon 2016 ŞUBAT musa 2

 

Haber Revizyon 2016 ŞUBAT musa 3

 

HABER REVİZYON DERGİSİ ŞUBAT 2016