TÜBİTAK WBAF 2018’De

TÜBİTAK WBAF 2018’DE

Melek yatırımcılık konusunda dünyanın en büyük organizasyonu olan Dünya Melek Yatırım Forumu’nun 2018 Yılı Dünya Kongresi (WBAF 2018) 19 – 20 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcının bir araya geldiği ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı zirvede, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Şahin Gök önemli panel ve toplantılara katıldılar.

Forumun ilk gününde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin “Küresel Liderlerin Küresel Eylem Planları” başlıklı panelde yer aldı. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ve ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere küresel ortaklıklar yaratma ve geliştirmedeki potansiyelin kullanılması hakkındaki panelde Prof. Dr. A. Arif Ergin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen programlar doğrultusunda birçok alanda faaliyet gösteren teknoloji odaklı sektörlere sağlanan desteklerin sürdürülebilir kalkınmadaki yeri ve önemini anlattı.

Forumun ikinci gününde Türkiye’deki lisanslı melek yatırımcıların ümraniye escort bir araya geldiği, melek yatırımcıların 2018 yılına ilişkin eylem planlarının görüşüldüğü ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi yönünde atılacak adımların değerlendirildiği toplantıya katılan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Şahin Gök, yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne dönüştürülmesine yönelik oluşturulan TEYDEB programları hakkında bilgi verdi. 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) ile yenilikçi girişimcilerin iş fikirlerinin hayata geçmesi aşamasında şirketleşmeleri için destek sağladığını belirten Doç. Dr. Mehmet Şahin Gök, ilk yıllarda “ölüm vadisi” olarak adlandırılan en önemli ve zor dönemde, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin Ar-Ge ve yenilik sonuçlarını ticarileştirmek üzere, bu girişim şirketlerine yatırım yapacak fon yapılarının teşvik edilmesi ve girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması amacıyla, 1514 kodlu Girişim Sermayesi Destekleme Programına yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti. Doç. Dr. Gök, bu çalışmalar kapsamında ekosistemdeki paydaşların görüşlerinin yanı sıra dünyadaki başarılı uygulamalar da dikkate alınarak mevcut destek programının, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile yeterlilik almış Araştırma Altyapılarının girişim sermayesi fonlarına katılmalarını destekleyecek şekilde revize edildiğini bildirdi. Doç. Dr. Gök, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile ortak yürütülmesi planlanan yeni program ile özellikle yurtiçinde veya yurtdışında kurulu girişim sermayesi fonlarının Türkiye’de yerleşik erken aşama start-up lara yatırım yaparak bu girişimlerdeki Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesinin sağlanacağı, aynı zamanda söz konusu fonlara ortak olan Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile yeterlilik almış Araştırma Altyapıları bünyesinde girişim sermayesi konusunda tecrübe ve mali kaynak birikimi oluşturulacağından bahsetti. Doç. Dr. Gök, artık son aşamasına gelinen mevzuat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 100 Milyon TL’lik bir bütçe ile 2018 yılının ilk yarısında çağrıya çıkılmasının hedeflendiğini ifade etti.

HABER REVİZYON DERGİSİ MART 2018