Türkiye – AB Zirvesi

Türkiye – AB Zirvesi Belçika’nın başkenti Bürüksel’de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen zirvede ülkemizi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil ederken Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

 
Ülkemizi temsil eden Ahmet Davutoğlu ve heyetimiz AB Konseyi, 28 AB üye ülkesi devlet ve hükümet başkanları, AB Komisyonu Başkanları ve Avrupa Parlamentosu ile bir araya geldi.

 
Türkiye – AB Zirvesinde vize serbestliği ve gümrük birliği, katılım müzakereleri gibi Türkiye – AB arası ilişkiler değerlendirildi. Türkiye’de koruma altında olan Suriyeli sığınmacılara AB mali desteği ve terörizmle mücadele konuları derinlemesine ele alındı.

 

 

Zirve sonunda ortak bildiri metni yayımlandı;

 
– Bürüksel’de Avrupa Birliği liderleri ile Türk heyeti bir araya geldi.

 
– Türkiye ve AB, karşı karşıya bulundukları ortak sınamaların üstesinden gelmenin önemini ele almışlardır. 15 Ekim tarihli AB Konseyi Sonuçlarına uygun olarak, Türkiye’nin katılım sürecinin yeniden canlandırılmasının gerekliliği hususunda mutabık kalmışlardır. (Türkiye ve AB) Ortak geleceklerinin inşası için sonuç odaklı hareket etmeyi, dayanışmalarını ve mevcut bağlarını daha da ileriye taşımayı taahhüt etmişlerdir. Her iki taraf Avrupa Projesini güçlendirmek üzere, mevcut risk ve tehditlerle, uyum içinde mücadele etmek ve üstesinden gelmek hususunda kararlıdırlar. Türkiye ve AB, Antalya’da düzenlenen G-20 Zirvesi Ortak Bildirisi ve BMGK 2249 sayılı kararına atıfla, terörizmle mücadelenin öncelik olmaya devam ettiğini teyid ederler.

 
– Bu amaç doğrultusunda, Türkiye-AB ilişkilerinin henüz tam anlamıyla gerçekleştirilmemiş olan geniş potansiyelini değerlendirmeyi teminen, yapılandırılmış ve daha sık üst düzeyli diyaloğun önemi hususunda anlaşmışlardır. Bu çerçevede, iki taraf, uygun bir formatta, yılda iki kez olmak üzere düzenli Zirveler gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmıştır.

 
– Düzenli Zirveler, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeyi ele almak ve uluslararası meseleleri tartışmak için bir platform teşkil edecektir. Ciddi güvenlik sınamaları, bilhassa da artmakta olan terör tehdidi gözönüne alındığında, terörün her şekliyle ve her türlüsüyle mücadele etmek üzere, dış politika ve güvenlik politikası alanında, düzenli görüş alış-verişinin yapılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, iki taraf, Bakan/Yüksek Temsilci/Komiser seviyesinde kapsamlı, düzenli siyasi diyalog toplantıları yapma konusunda anlaşmışlardır. Sözkonusu toplantılar, düzenli Ortaklık Konseyi toplantılarına ilaveten düzenlenecektir. Üst düzeyli diyalog toplantıları kilit tematik konular çerçevesinde de yapılmalıdır.

 
– Her iki taraf, 17. faslın açılmasını teminen, 14 Aralık 2015 tarihinde Hükümetlerarası Konferans toplanmasına ilişkin açıklamayı memnuniyetle karşılamıştır. Buna ilaveten, Komisyon’un, üye ülkelerin pozisyonlarına halel getirmemek kaydıyla, bazı fasılların açılmasına yönelik gerekli hazırlıkların 2016 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması konusundaki taahhüdü not edilmiştir. Diğer fasıllar konusunda da hazırlık çalışmaları bilahare başlatılabilecektir.

 
– AB, Vize Yol Haritası unsurlarının tüm katılımcı Üye Devletler nezdinde karşılanmasının hızlandırılması konusunda Türkiye’nin taahhüdünü memnuniyetle karşılamıştır. Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin Vize Serbestisi Yol Haritasını uygulamasına ilişkin ikinci ilerleme raporunu 2016 Mart ayının başında açıklayacaktır. Komisyonun 2016 sonbaharında üçüncü ilerleme raporunu sunabilmesini teminen Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşmasının 2016 Haziran ayından itibaren tam olarak uygulanması konusunda her iki taraf anlaşmaya varmıştır. Sözkonusu üçüncü ilerleme raporu, Vize Serbestisi Sürecini tamamlamak, başka bir deyişle, Yol Haritasında yeralan unsurlar karşılandığında, Türk vatandaşlarının Şengen bölgesine seyahatlerinde vize uygulamasının Ekim 2016’ya kadar kaldırılmasını teminen yayınlanacaktır.

 
– AB, Türkiye’de, acil ve sürekli insani yardım sağlayacaktır. Aynı zamanda, genel mali desteğini önemli ölçüde artıracaktır. Komisyon tarafından, Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilere ve evsahibi topluluklara etkin ve tamamlayıcı destek sağlamak amacıyla finanse edilen faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak ve etkin hale getirmek için Türkiye için bir Sığınmacı Mali imkanı oluşturulmuştur. AB Türkiye’ye, başlangıç olarak, Birlik bütçesinden ve üye ülkelerin katkılarıyla 3 milyar Euro ilave kaynak sağlamayı taahhüt etmiştir. Gelişmeler ışığında, bu meblağa olan ihtiyaç ve fonun niteliği gözden geçirilecektir. Türkiye 2.2 milyondan fazla Suriyeliyi misafir ettiği ve 8 milyar ABD Doları harcadığı cihetle, AB, Türkiye-AB işbirliği çerçevesinde, yük paylaşımının öneminin altını çizmiştir. Bu kapsamda, her iki taraf üye ülke ve hali hazırdaki AB’nin yeniden yerleştirme plan ve programlarının yapacağı katkının önemini vurgulamıştır.

 
– Türkiye ve AB, Suriye’deki durumun yarattığı krizle mücadele etmek amacıyla, geçici koruma altındaki Suriyelilere destek verilmesi ve göç yönetimi çerçevesindeki mevcut işbirliğinin ilerletilmesini teminen, 15 Ekim 2015 tarihinde kabul edilen ve bugüne kadar ad referenda niteliğini haiz Ortak Eylem Planının hayata geçirilmesine karar vermişlerdir.

 
– Özellikle düzensiz göçmen akımına karşı sonuç alınmalıdır. Türkiye ve AB göçmen akınlarını düzenleyecek ve düzensiz göçün engellenmesine katkıda bulunacak Ortak Eylem Planını uygulama konusunda anlaşmışlardır. Türkiye ve AB göç akımlarına düzen getirmek ve düzensiz göçü engellemek üzere Ortak Eylem Planını uygulamak konusunda anlaşmışlardır.

 
– Sonuç olarak, her iki taraf, anlaşmaya varılmış olduğu üzere ve ivedilikle uygulanması kaydıyla, uluslararası korumaya ihtiyacı bulunmayan göçmenlerin Türkiye’ye ve AB’ye seyahatlerini engelleyerek, mevcut ikili geri kabul yükümlülüklerinin yerine getirilmesini temin ederek ve hızlı bir şekilde kaynak ülkelerine geri göndererek uluslararası korumaya ihtiyacı bulunmayan göçmenler konusundaki aktif işbirliğini ilerleteceklerdir.

 
– Aynı şekilde, Türkiye’nin, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyo-ekonomik durumlarının daha da iyileştirilmesini teminen, ivedilikle tedbirler alma niyetini memnuniyetle karşılamışlardır. Her iki taraf, kaçakçılıkla ilgili suç ağlarıyla mücadeleyi güçlendirmek üzere, kararlı ve hızlı bir şekilde harekete geçilmesi yönündeki niyetlerinin altını çizmişlerdir.

 
– Aralık 2014 Avrupa Konseyi Genişleme Sonuçlarında da yer aldığı üzere, Türkiye ve AB, ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacak olan ve iş çevrelerini biraraya getirecek bir iş platformu teşkil edecek olan, Üst Düzeyli Ekonomik Diyalog Mekanizmasını kurmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu mekanizmayı, 2016 yılının ilk çeyreğinde başlatmayı kararlaştırmışlardır.

 
– İki taraf 16 Mart 2015 tarihinde Ankara’da başlatılmış olan Üst Düzeyli Enerji Diyaloğunun ve Stratejik Enerji İşbirliğinin kurulmasından duyulan memnuniyet dile getirmiştir. Enerji alanında daha yakın işbirliği ile bölgesel ve küresel düzeyde enerji işbirliği konusunda düzenli bilgi değişimi, her iki tarafın yararınadır. İki taraf bu tür bir toplantının ikincisinin 2016 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi hususunda anlaşmışlardır.

 
– Taraflar Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda hazırlık aşamalarının başlatılmasını memnuniyetle karşılamıştır. Her iki tarafın bu hazırlık çalışmalarını tamamlamalarının ardından, resmi müzakerelerin 2016 yılının sonuna doğru başlayabilecektir.

 
– Tüm bu hususlar yakın bir şekilde izlenecek ve paralel ilerletilecektir. Türkiye ve AB, bu yeni ivmenin somut sonuçlar doğurmasını sağlamak amacıyla, mevcut gündemlerinin geniş yelpazesini birlikte ilerletmek konusunda kararlıdır.

Haber Revizyon Aralık 2015 Türkiye AB zirvesi 1

 

Haber Revizyon Aralık 2015 Türkiye AB zirvesi 2

 

Haber Revizyon Aralık 2015 Türkiye AB zirvesi 3

 

Haber Revizyon Aralık 2015 Türkiye AB zirvesi 4

 

Haber Revizyon Aralık 2015 Türkiye AB zirvesi 5

 

Haber Revizyon Aralık 2015 Türkiye AB zirvesi 6

 

HABER REVİZYON DERGİSİ ARALIK 2015