R. Aytekin TÜRKER Yaşamımız Para İle Ölçülüyor

Merhaba,

Hayat yolu içerisindeki yaşam biçimini sorguluyordum. Hayatın içinde edindiğim deneyimlerle doğru ve yanlışları analiz etmeye başlamışken bir anda hayatımız üzerinde oynanan oyunları fark ettim. O kadar deneyimsiz ve habersizce savruluyormuşuz ki ancak bir dala takıldığımızda diğer savrulanları görebiliyormuşuz. Değerlerimiz, bakış açılarımız, sosyal ve aile yaşantımız hatta sevgi ile birlikte nefretlerimiz üzerinde birçok manipülasyonu görmeden hayata devam etmeye çalışıyormuşuz.

Zaman içinde geriye doğru gittim. Tüm yaşantılar madde üzerine yoğunlaştırılıp tüketim toplumu yaratılırcasına kurulmuş, sebepler yaratılmış, üzüntülü, sorunlu bazen de kederli yaşamış. İnsanlık sadece inançlarına güvenip inançlarına sarılmışlar, kalben ve gerçekçi olan bu inanç; ailelerine olan bağlılığı daha fazla perçinlemiş, yaşantılarına gelebilecek kötülüklere ve bunlara bağlı sorunlara karşı savaşma biçimi oluşturmuşlar.

Zaman gelişmiş, kavramlar değişmeye başlamış. Bu sefer inançları sömürgeleştirerek inançları peşinden giden insanları yumurtaları farklı farklı sepetlere koyar gibi kendi çıkar sistemlerine göre dağılımlarını oluşturmaya başlamışlar, kavramsal çıkarları için bir maddi çıkar savaşı oluşmuş ve ayrıcalıklar dünyası adı altında aileler inançlarını amaçlarının ölçümü madde ve paraya bağlı bir sistem içerisinde kaybetmeye başlamışlar. Elinde imkânları olanları inançları ile yönetmeyi seçerken imkânları sınırlı inanları ise farklı tekniklerle hizmet için kullanmayı seçmişler. Vaatlerin havalarda uçuştuğu bu ortamlar maddi çözüm noktaları olmuş, farklı sistemler gibi gözüken bu yapıların birçoğu aynı çatı altında oluşturulmuş.

Türkiye’miz bu konuda istikrarlı bir yönetim duruşu ile tamamını olmasa da yavaş yavaş bu biçimsiz biçimleri bozmayı, dağıtmayı ve insan inançlarını kullanarak maddi ve manevi yıkıntılar oluşan ailelere desteğini hiç esirgememiştir.
‘’Yaşamımız para ile ölçülüyor’’ ama cüzdan boş olsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkına yeni imkânlar sunmaya devam edecek. Sadece güvene dayalı, sevgi ve saygı ile dürüstçe çalış ve inancınla ailenin yanında ol!

Haber Revizyon 2015 OCAK editor1

 

HABER REVİZYON DERGİSİ OCAK 2015