Yeni Osmanlı Barışı

Osmanlı’nın yıkılmasıyla bozulan dünya barışı, Pax New Turcica ile yeniden kurulabilir mi?

Hiçbir proje herhâlde bu kadar haz ve heyecan verici olamaz!

Yeni Türkiye’nin Dünya Barışı Projesi:Pax New Turcica!

Tarihin kaydettiği çok sayıda dünya barışı projesi var: Roma, Osmanlı, İngiltere, Fransa, Rusya, ABD, Çin, BM ve AB vb. dünya barışı projeleri. Bunlardan en iddialıve kayda değer olanları Roma (Pax Romana), Osmanlı (PaxOttomana) ve ABD (PaxAmericana) barış projeleridir kiRoma vahşeti, Osmanlı ise adâletiyle tarihteki yerini alırken, sonuncusu olan ABD’nin ise başarısızlığı ortada.

Şimdi Yeni Türkiye’nin dünya barışı (Pax New Turcica) projesi gündemde.“Barış ve Kardeşlik Projesi” ile yurt içi ve yakın çevremizdeki problemleri “çözüm süreci”ne taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, ufkumuzu daha da açarak, Yeni Türkiye’nin dünya barışı projesinin ipuçlarını da dillendiriyorlar;“Yeni Türkiye Yeni Güç, Hedef 2023.”

Bu noktada cevâbı merak edilen soru şu:

Gerçekten de, PaxOttomana’nın (Osmanlı Barışı) yıkılmasıyla bozulan dünya düzeni, Yeni Türkiye’nin Barış Projesi (Pax New Turcica) ile yeniden kurulabilir mi? Türkiye’nin böyle bir gücü, potansiyeli, birikimi var mı?

Size belki de çok abartılı gelecek ama biz bu suâle, “Evet” cevâbı vermekle kalmıyor ve ekliyoruz: 21. Yüzyılda,Müslüman Türklerden başka dünya barışına öncülük edecek kabiliyete sahip ikinci bir millet yoktur!

Neden, nasıl ve niçin mi bu kadar iddialı konuşuyoruz?

Birincisi, dünya barışı için önce istekli ve iddialı olmak gerek ki Türklerden başka, “Bizim da’vamız,i’lâ-yıkelîmetullahda’vasıdır” diyen ikinci bir millet duydunuz mu?

İkincisi, “nizâm-ı âlem” için başka din, dil ve ırktan olanlara âdil davranmak gerekir. Bu, Avrupalı milletlerde olmayan bir özelliktir. Resûlullah Efendimizin emriyle Selçuklu ve Osmanlı döneminde câmi, kilise ve sinagogların, her dil, renk ve ırktan insanlarla bir arada huzûr içinde yaşadılar.

Anadolu insanının genlerine işleyen bu benzersiz tarihî tecrübe, günümüzde insanlığın kurtuluş reçetesi olarak görülmelidir; dünya barışının sırrı buradadır.

Bu çerçevede bir de İngiliz, Fransız, İspanyol, Alman, Rus ve İtalyanların geçmişine göz atarsak; kan, şiddet, şehvet, vahşet, gözyaşı ve zulümden başka ne bulabiliriz?Din, renk ve ırk ayrımcılığı tescilli, sıraladığımız bu sömürgeci milletleraynı zamanda ABD’nin de fotoğrafını verir.Osmanlı, sömürgeci olmadığı ve İslâm’ın emrettiği adâlete titizlikle uyduğu için başarılı oldu.

Üçüncüsü, Allahüteâlânın rızası için çalışmaktır ki, bu da Müslümanlara has bir özelliktir. Kıyâmet gününe, âhirette hesaba çekileceğine inanan insan zulümden sakınır. Yeryüzünde adâleti sağlayacak olanlar, Allah korkusu olan insanlardır.

Dördüncüsü güçlü liderliktir ki, Yeni Osmanlı Barışı’nın ipuçlarını, Erdoğan’ın, “Komşularla sıfır problem”, “Barış ve kardeşlik projesi”, “Oneminute”, “Dünya beşten büyüktür”, “Dünyanın neresinde olursa olsun renk, ırk, din, dil ayrımı gözetmeden mazlumlara kucak açıyoruz”çıkışlarında bulabiliriz. Davutoğlu ise, “İngiltere eski sömürgeleriyle bir milletler topluluğu hâlinde, neden Türkiye eski Osmanlı topraklarında, Balkanlarda, Ortadoğu ve Orta Asya’da yeniden liderlik kurmasın?” sözleriyle, Yeni Türkiye’nin dünya barışı projesini net bir biçimde ortaya koyuyor.

Hiçbir proje herhâlde bu kadar haz ve heyecan verici olamaz!

Yeni Türkiye’nin Dünya Barışı Projesi; Pax New Turcica!

Sen de bu haz ve heyecanı, iliklerine kadar hissediyor musun?

Haber Revizyon 2015 OCAK sefa koyuncu

HABER REVİZYON DERGİSİ OCAK 2015