Avraham İşcen – Bohem Korusu

Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinden Kaliforniya’nın şehirlerinden San-Francisco’ya bağlı Monte Rio’da 1890 yıllarından beri gizli toplantıların, yılın belli dönemlerinde gerçekleştirildiği bir koru bulunmaktadır. 1000 yaşından büyük 90 metre uzunluğundaki Sekoya ağaçlarıyla dolu adeta doğal bir kaleye sahip 1.100 hektarlık bir alana yayılmıştır bu gizemli koru. Bu korunun adı Bohem Korusu’dur. Bohem Korusu, San Francisco şehrinde ilk olarak örgütlenmiş erkeklere özel bir kulübe aittir. Bu kulübün adı Bohem Kulübü’dür.

 
Her yıl Temmuz ayında Bohem Korusunda 2 haftalığına dünyanın en söz sahibi ve güçlü erkekleri için, toplantıların yapılacağı bir kamp kurulur. Bohem Kulübü, erkek üyelerini dünyaca tanınan artistler, müzisyenler, tanınan işadamları, hükümet görevlileri, Amerikan Başkanları, medya patronları ve güçlü insanların arasından seçer.

Üyeler misafirlerini de davet edebilirler. Misafir olarak gelecekler çok detaylı bir istihbarat prosedüründen geçirilirler. Üyeliğin 40.yılında Kadim Muhafız Unvanı ile taçlandırılırlar. Koru’da günlük söyleşilerde ve başka aktivitelerde öncelik kazanırlar. Eski Amerikan Başkanlarından Herbert Hoover 19 Mart 1953 yılında Kadim Muhafız unvanını Kızıl Tahta Fraksiyonu tarafından New York Waldorf Astoria Oteli’nde tertip edilen bir merasim ile kendisine verilmiştir.

Kulübün parolası, “Dokuma Örümcekleri Buraya Gelemez”dir. Bunun manası şudur ki dış dünyaya ait endişeler ve iş hayatı dışarıda bırakılmalıdır. Grup olarak toplandıkları zaman özellikle bu konularda konuşulmaması hususunda üyeler uyarılırlar. İş ile ilgili konuları ancak baş başa olduklarında konuşabilirler. Buna rağmen önemli iş ve siyasi anlaşmalar her zaman Bohem Korusu içerisinde de görüşülmüştür.

1942 yılının Eylül ayında, meşhur Manhattan Projesi planlama toplantısı da Bohem Korusunda yapılmıştır. Toplantının sonunda Atom Bombası ile ilgili karar alınmıştır. Toplantıya Ernest Lawrence, Askeri Yetkililer, Amerikan Başkanı Harvard ve çeşitli akaryakıt ve enerji sanayi firmalarının temsilcileri de katılmıştır.

Bohem Korusu 1870’lerde Henry Harry Edwards tarafından Bohem Kulübü kurulduktan 6 yıl sonra kurulmuştur. Henry, Kaliforniya Bilim Akademisi’nde Baş Entomolojistti. Bohem Korusuna giden Bohem Kulübü üyeleri yıllarca o bölgenin etrafındaki toprakları satın alarak bölgeyi tamamen korunaklı bir hale getirmişlerdir.
Bohem Kulübü özel bir kulüptür. Sadece aktif üyeleri (bunlara Boho veya Korucu denir) ve misafirleri Bohem Korusuna girebilirler. Bu misafirler Amerika dışından tanınmış siyasetçiler ve önemli şahsiyetler de olabilirler. Yaz ortası toplantılarına belirli bir sayı ile sınırlı misafir katılabilir. Üye listesinde 1923 yılından beri tüm Demokrat ve Cumhuriyetçi Amerikan Başkanları vardır. Kabine üyeleri, Büyük Firmaların Yöneticileri de bu kulübün üyeleridir.

Bohem Korusunun içinde kurulan kamplarda görev yapan uşaklar, kampın işleyişinden sorumludurlar. Kampın Baş Uşağı genel müdür pozisyonunda konaklama, kulüp, restoran ve otel ile ilgilenir. Hizmet görevlilerinin Bohem Korusu’nda çalışabilecekleri zaman, günün aydınlık saatleri ile sınırlıdır ve ana kapıya yakın bölgelerde hizmet verirler. Bohem Korusu’nun sınırlarının korunması ve güvenliğinden sorumlu işçiler kampın belli bölgelerinde ikamet edebilirler.

Bohem Korusu’ndaki ana kamp bölgesi 0,65 km2 bir alana sahiptir. Geleneksel Bohem Çadırları 1870’li yıllardan beri çeşitli seçkin insanları bünyesinde barındırmıştır. 2007 yılında 118 Bohem Çadırı olduğu tespit edilmiştir. 1900’lü yıllardan beri Bohem Korusu’ndaki seçkin üyelerin kampları ayrılmış ve isimlendirilmiştir.
Seçkin Kamplarının İsimleri Şöyledir;

1-Tepenin Billileri (Hill Billies): Büyük Firmalar, Siyasetçiler, Üniversiteler, Medya, Teksas İş Çevresi

2- Mandalay: Büyük Firmalar, Savunma Sektörü, Siyasetçiler, Amerikan Başkanları

3- Mağara Adamı (Cave Man): Düşünce Kuruluşları, Akaryakıt Firmaları, Bankalar, Savunma Endüstrisi, Üniversiteler, Medya

4- Kaçak Yolcu (Stowaway): Rockefeller Ailesi Üyeleri, Akaryakıt Şirketleri, Bankalar, Düşünce Kuruluşları

5- İlerlemeciler (Uplifters): Şirket Yöneticileri, Büyük Firmalar

6- Baykuş Yuvası (Owl’s Nest): Amerikan Başkanları, Askeriye, Savunma Sanayi

7- Saklanma Yeri (Hideaway): Vakıflar, Askeriye, Savunma Sanayi

8- Uçanların Adası (Isle of Aves): Askeriye, Savunma Sanayi

9- Kayıp Melekler (Lost Angels): Bankacılık, Savunma Sanayi, Medya

10- Silverado Gecekonducuları (Silverado Squatters): Büyük Firmalar, Savunma Sanayi

11- Sempervirenler (Sempervirens): Kaliforniya Merkezli Firmalar

12- Dağ Eteği (Hillside): Askeriye

13- Vahşi Alan (Idlewild): Kaliforniya Merkezli Firmalar

Baykuş Tapınağı ve Göl

Yapay göl, Bohem Korusu’nun tam ortasında bulunur. Endişeyi Yakma Ayinini, kampın ilk Cumartesi akşamı burada gerçekleştirilir. Bu bölgede aynı zamanda tüm dünyayı ilgilendiren konularda gece 12:30’da geleneksel Göl kenarı sohbetleri yapılır.

Bohem Korusu’nun sembolü Baykuş’tur. Baykuş, bilgeliği sembolize eder. 12m yüksekliğindedir. Gümüşten yapılmıştır ve gölün tam yukarısında bulunur. Baykuş Tapınağı 1920’lerde Haig Patigyan adlı bir heykeltraş tarafından dizayn edilmiştir. 1929 yılından beri Baykuş Tapınağı, Endişenin Yakılması Ayini için hizmet görmektedir.

Kulübün Koruyucu Azizi Nepomuk’lu John’dur. Efsaneye göre Kraliçe hakkındaki gizli bilgileri ortaya çıkardığı için Bohemiya Hükümdarı tarafından katledilmiştir. Bohem Korusundaki Gölün kıyısında Aziz Nepomuk’lu John’nun bir oyması bulunur. Heykel parmakları dudaklarının üzerinde olacak şekilde yapılmıştır ve Bohem Korusu’na gelen kişilerin ketumiyetini sembolize etmektedir.

Endişe Yakılması Ayini 1907

Büyük Rahip ile birlikte Kadimlerin Ulu ruhları hapsedilmesini ve ağaçların kulüp tarafından azat edilmesini simgeler. Endişe olarak adlandırılan ruh sembolik olarak ciddi bir şekilde yakılır.
Bazı araştırmacılar, Endişenin Yakılması Ayini’ni, eski Kenani, Lusiferyan, Babil Mistik Dini Seremonisi ile bağlantılı görürler. Bu araştırmacılara göre ise Baykuş, Moloh adlı Babil Pagan Tanrısı’nın devamıdır.

haberrevizyon aralık 2012 avraham işcen 1 haberrevizyon aralık 2012 avraham işcen 2 haberrevizyon aralık 2012 avraham işcen 3

HABER REVİZYON DERGİSİ ARALIK 2012

 

Bir cevap yazın