Cahit Ülkü – Yahudilerin Çektikleri

Gelecek sayımızda, “Yahudiler, Aleviler ve Osmanlılar” konusundaki araştırmalarının sonuçlarını okurlarımızla paylaşacak olan ve kendi deyimi ile “Tarihin Romanı”nı yazan Cahit Ülkü’yle, Yahudilerin çektikleri mezalimi, Alevileri ve Mavi Marmara olaylarını konuştuk.
İşte Ülkü’nün bu konudaki gündem yaratmaya aday düşüncelerinden derlediğimiz bir demet…
İspanya sürgünü Babil sürgününden de feci şey… İnsanlar denizlerde balıklara yem oluyorlar… Soyulanlar… Irzına geçilenler… O dönemde bir felsefeci çıkıyor ortaya, adı Abranev…“Dayanın!” diyor, “Bu felaketler Mesih’in yakında geleceğini müjdeliyor!”… Acı çekerek direnme konusunda Yahudiler dünyaya aslında olağanüstü bir örnek veriyorlar.

Ne yazık ki bizim Aleviler bunu yapamadılar… Aslında Alevi kültürü, dünyaya kardeşliği ve barışı götürebilecek bir kültür… Yani dinleri birleştirmek dediğimiz şey var ya, Aleviliğin içinde dinleri birleştirmek var… Ve dünya henüz hümanizmayla tanışmamışken, yaşadığımız çağdan bile ileri değerleri olan hümanizmayı barındırıyor, Alevi inanç yapısı…

Fakat Hallac-ı Mansur’un derisi yüzüldü diye…- ki Yahudilerin gördüğü katliamın yüzde birini görmemiştir Anadolu Alevileri…- tırsmışlardır, kendilerini gizlenmişlerdir ve yok olmayla yüz yüze gelmişlerdir. Bugün Alevi’nin kendisi, kendisini tanımlayamaz, aslının ne olduğunu bilemez hâlde!
İşte bu noktada Yahudilere hayranım… Dirençleriyle kimliklerini yitirmedikleri için, Yahudilere insanlık ödülü verilmelidir… Yahudilerin onca mezalimin acılarına sessizce katlanması ve kimliğini yitirmemesi… Kimlik yitirmemek kolay değil! Ama bugün ayaktalar, azalmış olsalar da varlar…

Seçilmiş kavim konusunda ise onlarla hemfikir değilim… Tanrı neden bir kavmi seçsin? Üstelik seçilmişlik, başkalarını dışlayan, ötekileştiren ve düşman yaratan bir kavram… Beni bağışlayınız; bu açıklamalarıma “Ama…” ile devam etmek zorundayım. Geçen yıllarda gazetelerde bir haber okudum. Beni şaşırtan bir haber… Daha sonra muhtelif kaynaklara başvurarak haberin içeriğini incelemeye çalıştım.
Konu, özetle şu:

2009 yılında İzak Şapira ve Yosef Elitzur tarafından “Kralların öğretisi-Torat Hameleh” adlı bir kitap yazılıyor. Kitapta şunlar ileri sürülmüş:

* “Öldürmeyeceksin” yolundaki buyruk, bir başka Yahudi’yi öldüren Yahudi için geçerlidir. Yoksa Yahudi olmayanlar doğaları gereği vicdansız olduklarından onlara yönelik saldırılar “kötü eğilimlerini sınırlamaya yarar!”.

* Kitapta, “İsrail düşmanlarının bebek ve çocuklarına gelince, onları öldürmekte herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü büyüdüklerinde bize zarar verecekleri kuşkusuzdur!” dendiği belirtiliyor.

Koalisyon ortağı Şas Partisi’nin lideri Ovadia Yosef’in oğlu kitabı onaylayıp tasvip ettiğini açıklıyor. Polis, oğul Haham Yaakov’un aracını durdurarak onu polis karargâhına götürüyor ve sorguluyor. İşte bu olay sonucunda kıyamet kopuyor; Tel-Aviv’de, özellikle Kudüs’te aşırı dinci ve sağcılar sokaklara dökülüyor, sağcı milletvekilleri öfkeleniyor. Ulusal Birlik Partisi’nden iki milletvekili Netanyahu’yu hedef alarak hükümetin meşruluğunu kaybettiğini öne sürüyor.

Kitaba yazdığı önsözle kitaptaki görüşleri paylaştıklarını deklare eden iki Haham gözaltına alınınca bu kişilerin taraftarları Kudüs’teki yüksek mahkeme önünde polisle çatışıyor, bunlardan 24’ü tutuklanıyor ve bir ay süreyle Kudüs’e giriş çıkışları yasaklanıyor. Bu olaydan bir esinti, ne yazık ki bizim basında yer almıyor. Bunu güdümlülük mü, yoksa duyarsızlık olarak mı yorumlamalıyız; bilmiyorum.

Neyse, bunlar marjinal kesimlerin marifetleri olmalı ve yapıp söyledikleri tüm Musevi-Yahudi cemaatini bağlamaz. Ama bazı soruları cesaretle sormalıyız: Bu ifadelerde göze göz-dişe diş kavramları yok mu? Şu yaşında olan ben, “çocukların öldürülebileceği” tezini ilk kez duyuyorum ve olayı tiksintiyle karşılıyorum. Ne var ki Müslüman mutaassıplar şöyle düşünemezler mi: “Dünya, Gazze’deki katliamlara istediği kadar lânet etsin; Yahudi askerler için çocuk öldürme, aslında bir dinsel görev!”.

Medeni dünya, insanlık için yüz kızartıcı olan ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında yalnız Almanya tarihine değil, tüm insanlık tarihine en kara lekelerden birini süren Yahudi mezalimini nefretle anıyor. Ama bu mezalimi yapan ve lânetlenen toplumların ne düşündüğünü araştırırsak, “Acaba onlar korunma içgüdüsüyle mi öyle davranmışlardı?” sorusuyla karşılaşmaz mıyız?

Heykelsiz bir mabet düşünemeyen hoşgörülü Romalılar, heykelsiz mekânlarda toplanan Yahudilerin orada devlet hakkında şer plânladıklarına yürekten inanmış olamazlar mı?

Nitekim Müslümanlık genelde barış dini olarak anlatılırken, “Cihat” sözcüğünün farklı yorumlanması yüzünden tüm batı dünyasında bu din, dövüşken, kan dökücü olarak lanse edilmiştir.

Aynı şekilde, “kurban kesme”ye -bir Müslüman o anda bir ibadetini yerine getirdiğini düşünürken- marjinal hayvan severler hangi gözle bakıyorlar? Bir Müslüman da Gazze’de çocuk öldüren İsrail askerinin aslında -yukarı da bahsettiğim kitaba göre- dinsel vecibesini yerine getirdiğini düşünemez mi?
Bu arada Türk Hükümeti’nin İsrail politikasına da değinmek istiyorum. Tayyip Erdoğan, İsrail’den yalnızca özür dilemesini ve Mavi Marmara’da öldürenlere tazminat ödemesini isteseydi, inanıyorum ki İsrail bu istekleri hemen yerine getirecek, İsrail Mısır’a girerek Mısır askerlerini kurşunlarken buna ses çıkaramayan Mısır ortadayken vatandaşlarının hakkını-hukukunu koruyan Türkiye, İsrail dahil tüm dünyada saygınlık kazanacaktı. Ama Erdoğan bu iki koşulun peşine, kabul edilemeyeceğini bile bile bir de “Gazze’den ambargonun kaldırılmasını” ekledi. İsrail de yerine getirilmesinin hiç işe yaramayacağı ilk iki koşulu reddetmek durumunda kaldı. Erdoğan’ın kabul edilmez bir koşulu kabul edilebilir koşullara ekleyerek bunalım yaratma politikasının nedenleri üzerinde Türk aydınlarının ve kamuoyunun düşünmesi gerekir. Ama bu konuda hayret verici bir suskunluk sürüp gidiyor.

Bu konulara şunun için değiniyorum: Dinler, barış ve kardeşliği yaygınlaştırıp pekiştirmek içindir, onları tersi amaçlar için çarpıtan, istismar eden insanlardır. Bu türden istismarcılar, kavgadan çıkar umanlar her toplumdan, cemaatten çıkarlar. Ama bu kesimlere elbirliğiyle direnip insan olmanın ortak onurunu ön plâna çıkarmalıyız. Kendimizi bir başka etnik ve inançsal yapıdan üstün görmemeliyiz. Hele İsrail’deki şu insanların tezlerini onaylayanlara, onları destekleyenlere yüreklice ve açık biçimde karşı çıkmalıyız. Mutlaka, kendimizi, bizi sevmeyenlerin yerine koymayı becermeliyiz ve özeleştiriden korkmamalıyız.

Bana, yakın gelecekte düşünce yaşamımıza kılavuz olmasını temenni ettiğim derginizin okurlarıyla görüşlerimi paylaşma fırsatını verdiğiniz için size içtenlikle teşekkür ederim.

———————————————————————————————————————————————–

We have interviewed Cahit ÜLKÜ, who with his words has written “The Novel of History” and will share the results of his research on “Jews, Alawites and Ottomans” with Haber Revizyon readers in our next issue and spoke about the atrocities the Jews suffered, the Alawites and the Blue Marmara cases.

Here is a collection of Ülkü’s opinions that are likely to bring up the agenda…

The exodus from Spain is more disastrous than the exodus from Babylon. People became food to fish in the seas. Those who were robbed…raped… At that time, a philosopher Named Abranev comes up and “Hang on!” he says, “These disasters are precursors that the redeemer is soon to arrive!”… Although they suffer,Jews are exemplifyingan exceptional model of strength to the world by resisting.

Unfortunately, our Alawites could not do this… In fact, the Alawite culture is a type of culture that could bring brotherhood and peace to the world. What we call “uniting the religions” is in fact in it and tTheAlawite belief has held higher values of humanism than in the century we live in, even since before the world has met them.

However, because Hallac-I Mansur’s skin had been removed… – that the Anatolian Alawites have not gaced one percent of the massacre the Jews had endured… – they have dreaded, hidden themselves and faced extinction. Today, even the Alawite himself is in a situation where he cannot define himself and his origins!

This is what I admire Jews for. Jews must be awarded for their humanity because of their resistance to protect their identity. Jews suffering from all the pain of massacres silently and still protecting their identity… It is difficult to protect one’s identity! However, today they still stand straight and strong; even if they are less in number, they still exist…

On the other hand, I disagree with them on the issue that they are God’s chosen people. Why would God choose a race? Moreover, being “chosen” is a concept that creates exclusion, discrimination and enemies… Forgive me for carrying on my remarks with a “but”… I saw an article on the newspaper a few years ago. An article that took me by surprise… Later on, I conducted some research about the content of this article from various resources.

A brief summary of the article is as follows:

A book named “ToratHaMelech” was written by Rabbis YitzakShapiraand YosefElitzur in 2009. The book claims the following:

* The commandment “You shall not kill” only applies to a Jew, killing another Jew. Otherwise, since non-Jews are intrinsically remorseless, attacks towards them ‘helps limiting their evil proclivities’!

* In the book, it is stated to have said that “there is nothing wrong with murdering the babies and the children of the enemies of Israel because when they grow up, without a doubt that they will harm us”.

The son of OvadiaYosef who is the leader of the coalition partner Shas Party declares that he approved and supported the book. The Police stops Rabbi Yaakov’s (the son) car and takes him to the police station to interrogate him. As a result of this incident, all hell broke loose; In Tel-Aviv, especially in Jerusalem, supporters of the radical religious right take to the streets, the right-wing members of the parliament get furious. Addressing their remarks to Netanyahu, two members of the parliament from the National Union Party asserted that the government had lost its legitimacy. When the two Rabbis, who declared that they share the opinions in the book with the foreword they wrote, were taken into custody; supporters of these people clashed with the police and finally 24 of them were arrested and banned to go in or out of Jerusalem for a month.Unfortunately, no trace of this event took place in our media. I do not know if we should consider this as being controlled or insensitivity.

Anyway, these must be the actions of marginal groups and what they do and say does not apply to the rest of the Hebrew – Jewish community. However, we have to ask some questions courageously: Doesn’t the concept “eye for an eye – tooth for a tooth” exist in these statements? I am hearing the thesis that “children can be killed” for the first time at this age of mine and I approach this incident with disgust. On the other hand, can’t the bigoted Muslims think: “no matter how much the world condemns the massacres in Gaza; it is a religious duty for Jewish soldiers to kill children”?

After the Second World War, the civilized world condemns the Jewish genocide which is a shame for humanity;not only a disgrace to the history of Germany but also to the history of the humanity itself. But if we research on what these condemned societies who committed to the genocide think, don’t we come across with the question; “Was it an intrinsic act for protection?”…

Couldn’t the tolerant Romans who could never imagine a temple without statues have believed with all their hearts that Jews, who had gathered at places without statues, were planning evil acts against the government?

As a matter of fact, Islam which is said to be the religion of peace has been introduced as a religion of fight and blood-shedding in the rest of the Westernworld because the word “Jihad” is interpreted differently.

Similarly, how do animal lovers approach “sacrificing animals” while a Muslim believes he is fulfilling his worship – and religious obligations? Can’t a Muslim also think -according to the book I have mentioned above -that the Israeli soldier who kills children in Gaza is actually fulfilling his religious obligation?

By the way, I would like to comment on the politics of the Turkish Government towards Israel. If TayyipErdoğan wanted Israel to apologize and wanted death gratuity for those killed on the Blue Marmara, I believe Israel would have answered these demands, and Turkey, who could not say anything while Israel entered Egypt and shot the Egyptian soldiers and protected their citizens’ rights while Egypt was in the middle, would earn respect from the rest of the world including Israel.However, although he knew that it would not be accepted, Erdoğan deliberately added the removal of the embargo from Gaza. And Israel, knowing that it would be useless to accept, had to refuse the first two demands. The Turkish intellectuals and the public must think about the reasons for Erdoğan’s crisis-creating politics, as he adds an unacceptable condition to the acceptable ones. But still, there is a surprising silence on this matter.

The reason why I mention these topics is that religions are for the prevalence and the reinforcement of peace and brotherhood; it is some people who distort and take advantage of it for their own agenda. Exploiters of this kind who expect to take advantage of fighting can be seen in any society or community. However, we must resist these quarters in concurrence and highlight the common honor of being human. We mustn’t feel ourselves superior to any other ethnicity and belief system. Above all, we must object to people who approve and support those people’s thesis in Israel courageously and explicitly. We definitely must be able to put ourselves in the shoes of those who dislike us and never fear self-criticism.

I thank you with all my heart that you gave me the opportunity to share these opinions of mine with the readers of your magazine which I wish will be a guide to our intellectual life in the close future.

haberrevizyon ekim 2012 cahit ülkü 1 haberrevizyon ekim 2012 cahit ülkü 2 haberrevizyon ekim 2012 cahit ülkü 3 haberrevizyon ekim 2012 cahit ülkü 4 haberrevizyon ekim 2012 cahit ülkü 5 haberrevizyon ekim 2012 cahit ülkü 6

 

 

HABER REVİZYON DERGİSİ EKİM 2012 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın