Haydar Dümen – İhanet ve Aldatma

Bir kaç yıldır medyada en çok işlenen konulardan biri de: Neden ihanet ediliyorlar, kadınlar mı daha çok, erkekler mi daha çok ihanet ediyor? Sorusu konuşuluyor buna yanıt bulunmaya çalışılıyor. Genellikle de hiç bir sonuca bağlanmadığından, bir başka oturum sanki bu yarım kalmış söyleşiye yeniden bir kapı açıyor.

Biz buradan geneller üzerinden sonuç almaya çalışalım.

1. Kadın da, erkek de ihanet eder.

2. Erkek mi daha çok ihanet eder, kadın mı? sorusuna da, erkek ne kadar ihanet ediyorsa, kadın da o kadar ihanet ediyordur demektir. Erkek kadın nüfusu yarı yarıya olduğundan bunun mantıksal matematiği de budur.

3. Erkek mi kandırır, yoksa kadın çanak mı tutar? Her ikisi de olabilir. Ancak kadın OKEY’lememişse, ihanet olayı gerçekleşemez. Kadının onayından geçmemiş ilişkilerde, tecavüzden söz edilir.

4. Hangi sınıftan kadınlar daha çok ihanet ederler? Bu sınıf sorununa göre değil, erkeğin kadınına verdiği değere göre belirlenir. Hayatında eşiyle birlikte bir lokantaya gitmemiş, bir kuaföre uğramamış, bir tatil yapmamış kadınların kocaları, geceleri kahvehanelerden, kulüp birahanelerden evlerine uğramayanların kadınları isyanları oynar. Bir patlama olabilir buna karşın, tatlı dünyaları yaşayanlarda da, sürpriz karşılaşmalar olur.

5. İhanetler artıyor mu? Hayır insanoğlunun varlığından bu yana, geçmiş uygarlıklarda ilkel dönemlerde,. Roma çağında ve de günümüzde dalgalanmalar olmuştur. Dinsel inançlar ne denli ihaneti önlemeye çalışsalar da, genetik yapılar hücrelerde var olduğu sürece ihanetler olacaktır.

6. Kadın cinsel doyumsuzluktan ihanet eder mi? genellikle etmez. Ruhsal doyumsuzluktan, yani kocasıyla iletişim kuramamak, beklediğini bulamamak, duygularını yaşayamamaktan sıkılmışsa, bunlar tetikleyici rol oynar.

7. İhanet önlenir mi? hiçbir şekilde önlenemez. Çünkü erkeklerde çapkınlık geni bulunduğu, kadınlar da doğurgan olduğu sürece, ihanet kıyıda köşede daima hazır bekler.

8. İhaneti körükleyen en belirgin faktörler nelerdi? Önce sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel etki gelir. Kişilerin bir birine uyumu, özgürlüklerin özümlenip karşısındakine bir hak olarak tanımaması gibi bir çok psikolojik ve sosyal faktörler önemli rol oynar.

9. Evli olanlarda, biz de mi, yoksa çağdaş ülkelerde mi ihanet daha fazladır? Çağdaş ülkelerde evlendikten sonra ihanet oranı düşüktür çünkü, ihanet edecek ya da eden kimse, bunu eşine bildirir. Eşi ya kabullenir ya da ayrılığı seçer. Her iki bireyin sosyal güvenceleri tam olduğundan ve ayakları yere bastığından, kurtuluşu metafizik güçlerde, yani büyüde, duada, şans da bunun gibi soyut kavramlarda aramazlar.

10. Bu durum ne olacak, her zaman ki gibi olacak toplum yani sosyal kurallar evrim ya da yaşama uyum zamanla değişecek. Tıpkı 100 yıl önceki kadın erkek ve evlilik ilişkilerinin bugün olmadığı gibi. Değişen dünyada, değişen koşullarda ihanetler de şimdiki düşündüğümüz gibi değerlendirilmeyecek.
haberrevizyon haydar dümen 1

haberrevizyon haydar dümen 2

HABER REVİZYON DERGİSİ EYLÜL 2013

Bir cevap yazın