Hüseyin Avni Mutlu – Bir Saat, Bir Hayat

Bu şehri seven; afetler karşısında kendisi, ailesi ve yakın çevresini korumak için bilinçli bireyler olmayı isteyen tüm İstanbulluları, Güvenli Yaşam Gönüllüleri arasına katılmaya davet ediyorum.

Hatırlayacağınız üzere, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde yıkıcı iki deprem yaşadık. Bu depremler, hepimizin hayatında derin izler bıraktı.

Bu iki depremden edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda, uluslararası afet politikalarını da dikkate alarak, o günlerden bu yana, önemli mesafeler kat ettik.

Afetten sonra yapılan ve çok daha büyük harcama gerektiren iyileştirme ve yeniden yapım çalışmaları yerine; afet gerçekleşmeden önce, muhtemel can ve mal kayıplarını en aza indirgeyecek bir yaklaşım benimsedik.

2006 yılında hayata geçirdiğimiz İSMEP yani İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında; İstanbul genelinde depreme karşı dayanıksız olan başta okul ve hastane olmak üzere kamu binalarını tespit ettik. Bunları yıkarak, yerine daha modern binalar inşa ettik, ediyoruz.

Kamu binalarının yeniden yıkılıp yapılması yanında, olası bir depremde halkımızın can ve mal kaybını en aza indirmek için Güvenli Yaşam Eğitimleri’ni de sürdürüyoruz.

Yani İstanbulluları depreme karşı bilgilendirmek, bilinçlendirmek, katılımlarını sağlayarak daha güvenli ve yaşanılası bir şehir yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Bu yıl başlattığımız “Bir Saat Bir Hayat” kampanyamız da yine İstanbul Valiliği, İstanbul AFAD, İstanbul İl Özel İdaresi ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülüyor.

İstanbul’da yaşayan 14 milyon vatandaşımızla biz büyük bir aileyiz. Kentimizde afetlere karşı etkili hazırlık için yürütülen çalışmalarda, bu büyük ailenin her bir bireyine düşen önemli görevler bulunuyor.

“Bir Saat Bir Hayat” kampanyası, bireylerin ve kurumların afetlere karşı alabilecekleri önlemler hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplum genelinde güvenli yaşam kültürünün oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca acil durum karşısında mevcut müdahale kapasitesini harekete geçirerek, bireyin kendi kendine yardım etme becerisi geliştirmesini destekliyor. Eğitimler, modern afet yönetiminin dört evresi için (zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme) hazırlığı kapsayacak şekilde tasarlandı.

Afetlerle ilgili temel kavramlar, İlk 72 saat için hazırlık ve olası bir deprem anındaki doğru davranış şekilleri ile birlikte kendi yaşam çevremizden başlayarak alacağımız küçük önlemlerin zarar azaltmadaki öneminin aktarılması ve afetlere dirençli toplumların oluşturulması eğitimlerin konuları arasında yer alıyor.

Bu programlar, toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak hazırlanmış bulunuyor.

Çeşitli eğitimler ve materyallerle birey, aile ve kurumlar düzeyinde, deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık konusunda farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Böylece güvenli yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalini halkımızın hizmetine sunduk. Okullarımızda çocuklarımız için eğitimler, tiyatro oyunları düzenledik.

Bugün, İstanbul genelinde temel afet bilinci almış 55 bin Güvenli Yaşam Gönüllümüz var ve bu sayı her geçen gün artıyor.

“Bir saat Bir Hayat” kampanyasının da olumlu sonuçlarını almaya başladık. Bugüne kadar olası depreme karşı bilinçlenmek isteyen 650 bin kişiye eğitim verdik. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

Bir kez daha bu şehri seven; afetler karşısında kendisi, ailesi ve yakın çevresini korumak için bilinçli bireyler olmayı isteyen tüm İstanbulluları, Güvenli Yaşam Gönüllüleri arasına katılmaya davet ediyorum.

Ücretsiz kampanyamıza katılmak için www.guvenliyasam.org sitesindeki başvuru formunu doldurarak ya da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 0 212 455 56 00 numaralı telefonunu arayarak başvurularınızı yapabilirsiniz.

İstanbulluların bu kampanyaya destek vereceklerine gönülden inanıyorum.

Saygılarımla

haberrevizyon vali 1

haberrevizyon vali 2

HABER REVİZYON DERGİSİ EKİM 2013

Bir cevap yazın