Hüseyin Avni Mutlu – Proje Sizden Hibe Bizden

Bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak amacıyla kurulan kalkınma ajanslarının önemi her geçen gün artıyor. 26 kalkınma ajansından biri olan İstanbul Kalkınma Ajansı (İST-KA), 2009’dan itibaren aktif olarak İstanbul’un kalkınması için hizmet veriyor.

Ajansımızın ilk proje teklif çağrısı 2010 yılında başlayan programlarla olmuştur. Bu kapsamda 2010 yılında toplam 70 milyon liralık bütçeyle “Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma”, “Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi” ve “Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı” temalarında işletme ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik beş Mali Destek Programı yürütülmüştür.

Bu programlar kapsamında yaklaşık 40 milyon liralık kaynak İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hibe edilerek, 89 proje uygulamaya geçmiştir.

2011 yılında Mali Destek Programları kapsamında ise toplam 51 milyon liralık bütçe “Engelsiz İstanbul”, “Çevre ve Enerji Dostu İstanbul” temalarında işletmelere ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmıştır.

Neticede 41 projeyle sözleşme imzalanmış ve bugüne kadarda bu projeler için 13 milyon liralık kaynak kullandırılmıştır.

“Engelsiz İstanbul” projesiyle engelli gençlerin bilgi, beceri, yapabilirlik ve farkındalıklarını artırmak hedefleniştir. Onların toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlamak ve meslek sahibi olmalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
“Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma” temalı programlar yardımıyla ise Ar-Ge faaliyetleri, bilgi ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi gibi spesifik konulara ağırlık verilmiştir.

“Çevre ve Enerji Dolu İstanbul” temasıyla öncelikli olarak eko-yenilikçi ürün, sistem, süreç, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Sanayide, binalarda ve ulaşımda çevresel etki ve enerji, enerji talebinin azaltılması, enerji verimliğinin artırılması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik eko-yenilikçi faaliyetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ise programın diğer hedefleri arasındadır.

124 Projeye 94 Milyon TL Destek

2012 yılı başında ise üç ana başlık altında ilan edilen, “Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma”, “Küresel Turizm Merkezi İstanbul”, “Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme”, mali destek programlarında başarılı olan 124 projeye toplam 95 milyon TL tutarında hibe desteği tahsis edilmiştir.

“Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma” temasıyla rekabetçilik ve yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi, bilgi ve teknolojinin üretilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik girişimcilik kapasitenin geliştirilmesi yanı sıra bilgi ve teknoloji transferini sağlayacak iş birliği ağlarının oluşturulması hedeflenmiştir.

Küresel Turizm Merkezi İstanbul programıyla da İstanbul’u küresel turizmin merkezi haline getirmek, bölge bütününde turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla hibe verilmektedir. Bunun için proje bazında 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında önemli hibe desteği sağlanmaktadır.

İstanbul Bölge Planı’nı hayata geçirmek üzere İSTKA’nın kullandığı en temel araç, hibe programlarıdır. İSTKA, bu anlayış doğrultusunda3 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Afetlere Hazırlık, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma, Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı ve Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi temalarında 6 adet mali destek programı daha ilan etmiştir. Bu kapsamda yılın ikinci yarısında toplamda 110 milyon liralık hibe daha kullandırılacaktır.

Küresel Turizm Merkezi İstanbul programıyla da İstanbul’u küresel turizmin merkezi haline getirmek, bölge bütününde turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla hibe verilmektedir. Bunun için proje bazında 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında önemli hibe desteği sağlanmaktadır.

İstanbul Bölge Planı’nı hayata geçirmek üzere İSTKA’nın kullandığı en temel araç, hibe programlarıdır. İSTKA, bu anlayış doğrultusunda3 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Afetlere Hazırlık, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma, Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı ve Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi temalarında 6 adet mali destek programı daha ilan etmiştir. Bu kapsamda yılın ikinci yarısında toplamda 110 milyon liralık hibe daha kullandırılacaktır.

Bu dört programla; İstanbul’un yenilik üretme, inovasyon kapasitesini geliştirme ve dolayısıyla rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz.

Şehrimizin dünyada daha rekabetçi bir konuma gelmesi için bu konudaki potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bir diğer başlık “Afetlere Hazırlık” programıyla İstanbul’da yaşam ve mekan kalitesi yüksek, güvenli yerleşimler oluşturacak şekilde afet yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması ve afet risklerinin azaltılmasına katkıda bulunacak projelerin desteklenmesini amaçlıyoruz.

Hibe desteği verilecek son başlık ise “Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı” olarak belirlenmiştir. Bu programın amacı, çocuk, genç, kadın, engelli ve yaşlılar gibi sosyal dışlanmaya maruz kalabilecek ya da kalan grupların, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması, yaşam fırsatlarından eşit ve tam olarak yararlanmalarının sağlanmasıdır.

Kurum ve kuruluşlarımızdan beklentimiz, sunulan bu imkanları fırsata çevirerek nitelikli projeler üretmeleri, başarılı bir şekilde uygulamaları ve bu vesileyle İstanbul’umuzun kalkınmasına ve küresel rekabet düzeyinin artmasına katkıda bulunmalarıdır.

Daha kalkınmış bir İstanbul için gelin el ele verelim…

Sevgi ve selamlarımla.

haberrevizyon istanbul valisi hüseyin avni mutlu 1 haberrevizyon istanbul valisi hüseyin avni mutlu 2

HABER REVİZYON DERGİSİ NİSAN 2013

 

Bir cevap yazın