İhracatçı Barıştan Umutlu

TİM eğilim anketine göre ihracatçılar, yüzde75,8 gibi Türkiye ortalamasının üstünde bir oranla sürecin başarılı olacağına inanıyor. Yurtiçinde yeni yatırım yapmayı planlayan ihracatçıların yarısı yatırımını 6’ıncı bölgede yapacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), üretimden istihdama, karlılıktan yeni pazarlara yönelik ayrıntıların yer aldığı eğilim anketinin sonucunda ortaya çıkan 2013 yılının ilk çeyrek gerçekleşmeleri ile ikinci çeyrek beklentileri açıklandı.

Ankette ilk kez, çözüm süreci ile ilgili beklentileri ölçen sorular da yer aldı. İhracatçılar, yüzde 75,8 gibi Türkiye ortalamasının üzerinde bir oranla sürecin başarılı olacağına inanıyor. Bu oran, ilk 500 firma içinde yüzde 83,1’e çıkıyor. Önümüzdeki dönemde yurtiçine yatırım yapmayı düşünen ihracatçıların ise yaklaşık yarısı yatırımlarını 6’ıncı bölgede gerçekleştirmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bölgede yatırım planlayan firmalar, yeni yatırım planlayan firmaların neredeyse yarısı. Bu firmaların yüzde 60.5’i yatırım gerekçesi olarak mevcut teşviklerin artırılmasını ve kalıcı barışın tesisi için gerekli adımların atılmasını gösteriyor” dedi. Bölgede yatırım yapmayı planlamayan firmaların yüzde 40’ının zaten yurtiçinde bir yatırım planlamadığını vurgulayan Büyükekşi, “Süreç ilerledikçe bölgede yeni yatırımların artacağına inanıyorum. TİM olarak bunu artıracak çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.
ABD’den eşzamanlı serbest ticaret anlaşması talebi

Özellikle ABD ile AB arasında yapılacak serbest ticaret anlaşmasının Türkiye’ye karşı haksız rekabet doğuracağına dikkat çeken Büyükekşi, “Türkiye ile ABD arasında; AB ile ABD arasında yapılacak anlaşmayla eş zamanlı olarak serbest ticaret anlaşması yapılmasını istiyoruz” dedi. Büyükekşi, ABD’ye yapılan ihracatı artırmak için yapılacak anlaşmanın öneminin büyük olduğunu hatırlatarak, “Bizim asıl muhatabımız AB. Anlaşmanın Türkiye’ye olumsuz etkilerini ölçen bir etki analizi yaptırıyoruz. Bunu ilgili yerlere sunacağız” diye konuştu.
Rekabetçi fiyat en büyük sorun

Anket sonuçlarına göre ihracat yapılırken karşılaşılan en büyük sorun, yüzde 62’lik oranla rekabetçi fiyat sunamama. İhracatçıların genel anlamda karşılaştıkları sorun ise yine aynı oranla enerji maliyetleri. Bu sorunu yüzde 51 ile döviz kurları takip ediyor. İhracatçıların yüzde 45 gibi bir oranla, finansman maliyeti sorunu yaşadıklarını da değerlendiren Büyükekşi, reeskont kredilerinde vadenin 1 yıla uzatılması için gerekli yasanın hızla çıkmasını istediklerini ifade etti.

TİM anketine göre, yılın ilk çeyreğinde firmalar, ihracat yaparken en çok yüzde 62 ile rekabetçi fiyat sunamamaktan şikayet etti. Genel olarak en büyük sorun ise yine yüzde 62 ile enerji maliyetleri oldu.
Anketten öne çıkan başlıklar

– Ankete farklı sektörlerden 502 ihracatçı firma katıldı.
– Firmaların yüzde 39’u üretimini, yüzde 41’i ise ihracatını yılın ilk çeyreğinde artırdı.
– Yılın ikinci çeyreğinde ihracatçı firmaların yüzde 43,6’sı üretiminin, yüzde 42,4’ü ise ihracatının artacağını düşünüyor.
– Yılın ikinci çeyreğinde ilk kez girilmesi planlanan ilk 5 ülke sırasıyla, Rusya, ABD, Çin, Brezilya, Irak oldu.
– Firmalar yılın ilk çeyreğinde yüzde 42 oranında dış finansman talebine ihtiyaç duydu.
– Yılın ilk çeyreğinde, dış finansman talebinde yüzde 80 ile en çok özel bankalar tercih edildi.
– Döviz riskinden korunmak için firmaların hala 58’i bir önlem almıyor, en büyük gerekçe ise ithalat da yapıyor olmaları.
-Firmaların en fazla kullandıkları devlet destekleri ise yatırım ve istihdam destekleri oldu.
– Yılın ikinci çeyreğinde ihracatçı firmalar yaklaşık 200 bin yeni istihdam sağlayacak
– İhracatçı firmalar, yılsonunda enflasyonun 7,09, büyümenin ise 6, 04 olacağını öngördü.

haberrevizyon haziran 2013 mehmet büyükekşi 1 haberrevizyon haziran 2013 mehmet büyükekşi 2 haberrevizyon haziran 2013 mehmet büyükekşi 3

HABER REVİZYON DERGİSİ HAZİRAN 2013

Bir cevap yazın