İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan Röportaj

Anadolu da ilk kurulan meslek odaları olarak Ahi Loncalarını görmekteyiz. Çeşitli gelenekleri bulunan ve döneminde yaşayan bir çok mesleğin çalışma prensiplerini, toplumla ve birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen Ahi Loncalarının mesleki gelişimlerde önemi çok büyük olmuştur. İşte Ahi Loncalarının günümüzde ki yansıması meslek odalarıdır. Bu odalardan, Türkiye için büyük önem taşıyan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası mali ve finansal yaşamda büyük yer kaplamaktadır. Bir anlamda İstanbul’da ki yüzlerce meslek mensubunu sesi olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın kuruluşundan bu yana büyük emek vermiş olan Oda Başkanı Sayın Yahya Arıkan ile yaptığımız söyleşide bizlere, Mali Müşavirlik mesleğinin bugünü ve yarını hakkında Haber Revizyon Dergisi okuyucularına bilgiler verdi.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: Mali Müşavirlik mesleğinin bugünü ve geleceği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

İSMMMO Oda Başkanı Yahya Arıkan: Mesleğimizin bugün geldiği aşamayı; “kararlılık, perspektif ve dayanışma”nın yarattığı profesyonel hizmet olarak tanımlayabiliriz. Çünkü bizler hiçbir zaman mesleğimizi ve meslektaşımızın geleceğini küçük hesaplar üzerine kurmadık. Değerlerimizi unutmadık ve siyasetten uzak bir çizgide mesleğimizi yüksek bir noktaya taşıdık.

Kimse unutmamalı, bir masası, bir sandalyesi olmayan, kiralık bürolarda çalışılan günlerden modern yapılar kurarak, mesleki güçlü teknolojik imkanlara ulaşmış bir İSMMMO var bugün. 23 yılda 350 bin kişiye eğitim verilerek çok büyük bir başarı elde edildi. Gerek odamızın gerekse de mesleğimizin geldiği noktaya, bizden yıllar önce kurulan meslek odaları bile gıpta ile bakıyor. Bugün geldiğimiz noktada artık mesleğin uluslararası boyutunu konuşuyoruz. Uluslararası meslek örgütlerine üye olmuş bir meslek örgütü olarak artık, dünyada geçerli etik standartlarını, finansal raporlama standartlarını ve denetim standartlarını hazırlamış ve uygulayabilen bir yapıya kavuştuk. Bu tablo yarınlar için bize umut veriyor. Çünkü ne yapacağımızı ve hedeflerini bilen insanların kararlı duruşuyla iş üretiliyor.

Artık güçlerimizi birleştirdiğimiz, uzmanlaşmaya önem verdiğimiz ve daha kurumsal yapılarda, kalite standartlarına uygun hizmet ürettiğimiz bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: Mali Müşavirlerin mesleki sıkıntıları nelerdir? İSMMMO’nun bu sıkıntıların çözümü noktasındaki projeleri nelerdir?

İSMMMO Oda Başkanı Yahya Arıkan: Mesleğin bugün için en temel sorunları, haksız rekabet, tahsilat, pazar ve karşılığını alamadığı sistemin kendisinden kaynaklanan angaryalardır. Meslek sorunlarına çağdaş çözümler için atacağımız yeni adımlar var. Kurumsallaşmanın sağlanması, güçlerin birleştirilmesi, uzmanlaşma, Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı’nın kullanımı ve Zamana Dayalı Ücret Tarifesi’nin hayata sokulmasıyla çok hızlı yol alacağız. Serbest çalışanlar, bağımlı çalışanlar ve gençlerin geleceği için büyük hedefler belirledik. Serbest çalışanlar için;

Halen; Kurumsallaşma ve Güçleri Birleştirme Projesi hazırlanmış ve İSMMMO’da bir birim oluşturulmuştur. Şimdi eğitimlere, ardından da meslektaşlarımızın teşvik edilmesine ve uygulanmasına başlanacak. Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı ise hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur. Zamana Dayalı Ücret Tarifesi’nin altyapısı oluşturuldu. Yazılım ve mevzuatının hazırlanması aşamasına gelinmiştir. Bu projeler hayata geçtiğinde haksız rekabet ve düşük ücret sorunu ortadan kalkacaktır. İş yoğunluğu ise sorun olmaktan çıkacaktır. Bağımlı çalışan üyelerimizin ise öncelikle mesleki unvanlarını kullanmalarını sağlayacağız. Meslektaşlarımızın birikimine uygun tavsiye niteliğinde bir ücret düzeyi belirleyeceğiz.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: Mali Müşavirlik mesleğinin toplumdaki algısı sizce nedir, toplum tarafından yeterli değeri gördüğü kanısında mısınız?

İSMMMO Oda Başkanı Yahya Arıkan: Aslında gerçek şu… Siz de okumuşsunuzdur. Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, önümüzdeki 10 yıl içinde ön plana çıkacak meslekler arasında bizim mesleğimiz de yer alıyor. Geleceğin “garantili” meslekleri arasında gösterilmemiz boşuna değildir. Unutulmamalı ki, toplumlar ve ekonomi var olduğu sürece mali müşavirler olmadan bu işler yapılamaz.

Mali müşavir olabilmek için son derece zorlu bir süreçten geçilmektedir. Üniversiteyi bitirdikten sonra, son derece zor bir sınav olan staja başlama sınavını kazanmak ve 3 yıl staj yapıp ardından bir de, yeterlilik sınavına girmek gerekmektedir. Bu durum bugün tıp doktorluğundan başka hiçbir akademik meslekte yoktur. Uygulama mali müşavirlik mesleğini daha da saygın bir meslek haline getirmektedir.

Mali müşavir artık işletmelere ve topluma katma değer yaratan, işletmelerin karar alma süreçlerine katılan, güçlü bir örgüte sahip saygınlığı yüksek bir mesleki kimliktir.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: Meslek mensuplarının üzerinde bulunan iş yükünün artması karşısında İSMMMO’nun meslek mensuplarına tavsiyeleri nelerdir?

İSMMMO Oda Başkanı Yahya Arıkan: Uzunca bir süredir mesleğimizde kurumsallaşmanın önemini anlatıyoruz. Bu hem iş yükünü ortadan kaldıracak bir yapılanma, hem de yarınlarda ayakta kalmanın önemli bir yoludur. Bunun için “güçleri nasıl birleştireceğiz-ortaklık” ve “meslek mensubunun kendi kurumsal şirketini kurması için izlenecek strateji ve yöntemler” için kılavuzlar yayımladık. Herkes bu perspektiften bakmalı.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: Bağımsız Denetim süreci ile ilgili değerlendirmeniz nelerdir?

İSMMMO Oda Başkanı Yahya Arıkan: KGK’nın kurulmasıyla birlikte mesleğe ve özellikle bağımsız denetim yapacak meslektaşlara ve gençlere yönelik haksız ve eşitsiz bir yaklaşım sergilendi. Kurumun yayınladığı Bağımsız Denetim Yönetmeliği’yle birlikte; 23 yıllık meslek örgütümüz ve meslek birliklerimiz yok sayıldı. Türkiye genelinde 40 bin, İstanbul’da 15 bin meslektaşımızı eğittiğimiz, emek harcadığımız, bütünüyle ücretsiz denetim eğitimleri görmezden gelindi.

Biz KGK’nın uygulamalarına karşı çıktık. Binlerce meslektaşımızla meydanlara çıktık ve son olarak da yayınladığı yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali için dava açtık. Yapılan haksızlığa karşı mücadelemiz devam etmektedir. KGK mesleki örgütlerimizle işbirliği içinde olmalı, meslektaşın önünü açmalıdır.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: Kayıtdışı ekonomi konusunda İSMMMO’nun görüşleri nelerdir? Meslek mensuplarının bu konudaki katkıları nelerdir?

İSMMMO Oda Başkanı Yahya Arıkan: Kayıtlı bir ekonomi hedefinin gerçekleşebilmesi için özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu sürecinde önemli bir inisiyatif ortaya konuldu. Ön şartımız “yasanın bütünüyle uygulanabilmesi”ydi. Süreçte, yasada tahrifat ve ana kolonlarına yapılan darbe, bir budamaya yol açtı. Ancak gerek mesleğimiz gerekse de meslektaşlarımız, dün, bugün ve yarın da kayıtlı bir Türkiye idealinin baş aktörleri durumundadır. Tüm meslektaşlarım da olaya bu perspektiften bakmaktadır.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: Gazetelerde TÜRMOB genel kurulunda meslek mensuplarının tahsilat sorunları konusunda çözüm önerisi sunulacağına ilişkin haberler çıktı. İSMMMO’nun bu konudaki görüş ve çalışmaları nelerdir?

İSMMMO Oda Başkanı Yahya Arıkan: Bu sorunda haksız rekabet programıyla önemli bir yol alınacak. Olay şu, bugün Oda’nın sitesine girip her türlü işlemi gerçekleştireceksiniz. Bu şekilde, önce ücret tespitinizi yapacak, ardından almanız gereken asgari ücreti hesaplayacaksınız. Sözleşmeniz otomatikman düzenlenecek. Bir nüshası bize odaya gelecek, bir nüshası TÜRMOB’a gidecek.

Böylece bu programla müşteri geliş gidişlerini takip edeceğiz. Her serbest çalışanın en büyük sorunu bu. Alacak tahsili için hep bekleniyor.

Bu sistemde biri bıraktığı zaman, bu bilgi programda görünecek. Sistem uyaracak ve haksızlık yapanın Oda tepesine binecek. O yapamadı TÜRMOB devreye girecek.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: Mesleğe atılmak isteyen genç arkadaşlara önerileriniz nelerdir?

İSMMMO Oda Başkanı Yahya Arıkan: Gençlere özel önem veriyoruz. Ücretsiz yayınlarımızı, özellikle internet ortamındaki verilere ulaşmalı çalışmalarımızı yakından takip etmeliler.

Mesleğin kıymetini bilerek buna göre bir kariyer planı yapmalılar. Uzmanlaşma, yabancı dil eğitimi, bir arada hareket etmek, rekabet edebilmelerini de kolaylaştıracaktır. Ayrıca, saygınlıklarını daha yükseklere taşımak ve sürdürebilmek için meslek etiğine sıkı sıkıya bağlı olmak ve eğitime büyük önem vermelerini öneririm.

—————————————————————————————————————————————————————————-

We see Ahi Guilds as first organized professional chambers in Anatolia. The importance of Ahi Guilds, which arrange working principles, their relations with the society and with each others of a lot of professions which had various traditions and living in its time in professional developments, was very great. That is, the reflection of Ahi Guilds in today is professional chambers. Independent Accountants And Financial Advisers Chamber of Istanbul which is one of these chambers and has a great importance for Turkey takes a great place in fiscal and financial life. Chamber President Yahya Arıkan who has given a great effort since establishing of Independent Accountants And Financial Advisers Chamber of Istanbul which is a voice of hundreds of the profession members in Istanbul, in a sense, informed, during conversation, us/Haber Revizyon Dergisi (News Revision Magazine) readers about today and future of Financial Advisors profession.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: What are your thoughts about today and future of Financial Advisors profession?

Yahya Arikan, President of IAAFACOI : We can describe the phase which our profession has reached today as professional service created by “stability, perspective and the solidarity”. Because we never establish the future of our profession and colleagues on small accounts. We did not forget our values and we carried our profession to a high point far from politics.
No body should forget that there is a IAAFACOI (İSMMMO) which reached, today, to professionally strong technological capabilities from the days when we hadn’t even a chair in rental offices. A great success has been achieved in recent 23 years, by being trained 350 thousand of persons Professional chambers established even before a lot of years than us are admiring enviously to the place where both our chamber and our profession reached. Today, we are speaking the international dimension of the profession no longer. As a professional organization became member of International professional organizations, we, now, reached to a structure that has prepared and can apply ethical standards, financial reporting standards and inspection standards valid in the World. This table gives us hop for the future. Because we know what should we do and produce work with firm stand of people who know their objectives.
Now we are working to establish a future in which we unite our powers, we take importance on specialization ns we produce suitable services to more organizational structures, in quality standards.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: What are the professional problems of Financial Advisers? What are the projects of IAAFACOI to solve these problems?

Yahya Arikan, President of IAAFACOI : For today, the most important problems of the profession are unfair competition, collection, market and drudgeries resulting from the system. We have new steps to take for contemporary solutions for the problems of the profession. We will rapidly advance with the fact that institutionalization is obtained, powers are united, specialization, usage of the Unfair Competition Software and putting into life the Time-based Wage Tariff. We determined great targets for the futures of independent employees, dependent employees and youngs. For independent employees;

institutionalization and Uniting Forces Project were prepared and a unit has been created in IAAFACOI. Now, it will be started to tranings and later our colleagues will be encouraged. Software for Unfair Competition is prepared and put into effect. The substructure of Time-based Wage has been created. Now it has been come to preparation step of the software and legislation. Unfair competition and low wage problem will disappear after these projects taken into effect. As for the work intensity, it will turn into no problem.
As for our dependent employee members, we will provide, first of all, them to use their professional titles. We will determine a wage level, in quality of recommendation, suitable for our colleagues.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: What is the perception of Financial Consultancy profession in the society, do you believe in that it is appreciated by the society?

YahyaArikan, President of IAAFACOI : In fact that is the reality… You also have ought to read. According to a research carried out worldwide. our profession also takes place amongst the professions to come to the forefront within next 10 years. No wonder, we are shown between the “guaranteed” professions of future. It should not be forgotten that, during the communities and the economy are exist, these works can not be done without financial advisers.

An extremely difficult period is passed to be able to become Financial Advisor. After graduation of university, it is a must that to win the starting internship examination which is extremely difficult, and after 3 years of internship then to take a proficiency exam. There is not this situation for any academic profession other than medical doctorate. This application makes financial counseling profession a more respected profession.

Now, Financial Advisor profession is a professional identification which adds value to managements and to society, and participating into decision making process of managements, with a power organization and has a high respect.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: What are the recommendations of IAAFACOI for profession members against the work load on the profession members increased?

Yahya Arikan, President of IAAFACOI : We tell the importance of institutionalization of our profession for a long time. This is both a reconstruction that will eliminate the workload and an important way to stay in goodstanding in future. For that reason, we published guides of “How will unite the forces – partnership” and “strategies and methods to be followed for the profession member establishes its own institutional company”. Everyone must look at in this perspective.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: What is your consideration in relation to Independent Audit process?

Yahya Arikan, President of IAAFACOI : Upon establishment of Public Watch Institution (PWI) an unfair and inequal approach was exhibited towards the profession and the colleagues to carry out independent inspection and youngs. Together with Independent Inspection Regulations issued by the institution, our profession organization and our profession units of 23 years were ignored. Although we had trained 40.000 colleagues in Turkey, 15.000 in Istanbul, we has endeavored and inspection trainings all of which were free of charge were ignored. We objected to Public Watch Institution (PWI) applications. We, together with our colleagues, appeared in the squares; and lastly we took action for cancellation of the regulation issued by PWI. Our struggle against the injustice continues. Public Watch Institution (PWI) must be in collaboration with our professional institutions; and open the way of our colleagues.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: What are the remarks of IAAFACOI on the informal economy? What are the contributions of the profession members to this?

Yahya Arikan, President of IAAFACOI : For the fact that a formal economy objective is achieved, an important initiative was exhibited in new Turkish Trade Law period particularly. Our prerequisite was “The fact that the law can be applied completely.” In the period, the devastation in tje law and the impact to the main column caused to trimming. However, both our profession and our colleagues are main actors of a registeren Turkey ideal in yesterday, today and future. All of my colleagues look at this event in this perspective.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: News about of solution recommendation in the TURMOB General Assembly on the collection problems of the profession members will be presented were published on the newspapers. What are IAAFACOI’s idea and studies on this issue?

Yahya Arikan, President of IAAFACOI : An important advance will be taken on this question with Unfair Competition Programm. That is the event: You will do all kind of transactions by entering into the site of the Chamber. In this way, first you will calculate your wage determinatiın, and than you will calculate the minimum wage which you should take. Your contract will be automatically renewed. A copy of it will come to us, the Chamber, and another copy will go to TURMOB. In this way, we will follow the coming and going of customer. This is the greatest problem of each independent employee. It is every time waited for collection of debt. In this system, when someone left an information, the information will be seen in the program. The system will warn and the Chamber will walk all over someone who does inequity. In case of it could not, the TURMOB will become a part of the activity.

Haber Revizyon Dergisi / Yüksel Güleç: What are your recommendation who will begin the profession?

Yahya Arikan, President of IAAFACOI : We pay special attention to young people. They should reach to our free of charge publications specially to our data on internet environment and follow them.

They should know the importance of the profession and do their carrier plans according to this. specialization, foreign language education, acting together will make easier them to be able to compete. In addition, in order to carry and to continue their respect to a higher level, I recommend them to be strictly bound to professional training and pay attention to education.

haberrevizyon kasım 2013 yahya arıkan 1

haberrevizyon kasım 2013 yahya arıkan 2 haberrevizyon kasım 2013 yahya arıkan 3 haberrevizyon kasım 2013 yahya arıkan 4 haberrevizyon kasım 2013 yahya arıkan 5 haberrevizyon kasım 2013 yahya arıkan 6 haberrevizyon kasım 2013 yahya arıkan 7 haberrevizyon kasım 2013 yahya arıkan 8

HABER REVİZYON DERGİSİ KASIM 2013

 

Bir cevap yazın