İşte Eşitlik Platformu

İş dünyasının liderleri işte kadın-erkek eşitliği için el ele verdi. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele vermek için Dünya Ekonomik Forumu (DEF) çatısı altında oluşturulan görev grubunda yer alan ve Türkiye’de ekonomik alandaki cinsiyet uçurumunu en aza indirmek üzere harekete geçen İşte Eşitlik Platformu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın himayesinde çalışmalarına başladı.

Platformun kuruluş amacı ve hedeflerinin paylaşıldığı, Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile platformun eş başkanları Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ev sahipliği yaptı.

Bakan Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, platformun, ortak sorunlara ortak çözüm bulunabileceğinin bir göstergesi ve ortak aklın bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Artık kafa gücü”nün önem taşıdığı bir dünya düzeninde yaşandığını kaydeden Şahin, ”Toplumun yarısının kafasını yok saydığınız, engelli potansiyelini kullanmadığınız, yaşlısını yok saydığınız
bir potansiyelle hiçbir hedefe ulaşamazsınız” dedi.

Şahin, Türkiye‘nin iddialı bir ülke olduğunu, küresel oyuncu olmayı hedeflediğini belirterek, ”En temel şey, güçlü toplum, beşeri sermaye. Doğan herkese, cinsiyeti, bölgesi ne olursa olsun, annesi babası kim olursa olsun, doğduğu zaman fırsat eşitliği vermek, onu doğduktan sonra her türlü imkandan istifade edecek şekilde hayata hazırlamak ve önündeki engelleri kaldırarak potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir kalkınmada ondan istifade edecek duruma gelmek… İşte bunu başarmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘’Bir Dakika, Elimde Şu İş Var.’’

Hayat planlandığı zaman ‘’iyi bir eş’’, ‘’iyi bir anne’’, ‘’iyi bir iş kadını’’ olmamak için bir sebep bulunmadığını belirten Şahin, şöyle devam etti: ‘’Ben rahmetli annemden biliyorum; ev kadını aynı zamanda müzik dinleyip, yemek yapıp, bebek sallayıp, telefonla konuşabiliyordu. Bu bize ait bir şey, bunu ekonomik potansiyel içine katalım. Ben eşime ikinci işi söylediğim zaman ‘Bir dakika elimde şu iş var’ diyor. Ama biz aynı anda yapabiliyoruz. Dolayısıyla bizim gücümüzü kullanmamız ülkenin kalkınma hamlesindeki en büyük güçtür’’.

Şahin, kadınların imtiyaz istemediğini vurgulayarak, ‘’Fırsat eşitliği; ehliyetimize ve liyakatimize göre imkanların sağlanmasını istiyoruz’’ dedi.
İşte Eşitlik Platformunun Hedefleri

Türkiye’de kadınların ekonomiye katılımı sürecinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla kurulan ”İşte Eşitlik Platformu”, kamu, özel sektör, STK’lar, akademisyenler, medya ve DEF işbirliğini kapsayan çok paydaşlı bir yapıdan oluşuyor.

”İşte Eşitlik Platformu”nun çıkış noktası, 2006’dan bu yana her yıl DEF tarafından hazırlanan ”Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu”nda Türkiye’nin ”Ekonomik Katılım ve Fırsatlar İndeksi”ndeki yerinin 3 yıllık bir süreçte yüzde 10 seviyesinde yukarı taşınması olarak açıklandı.

Ülkelerin, kadınların iş hayatına katılım ve onlara sunulan fırsatlar açısından değerlendirildiği ve sıfırdan 1’e kadar puanlandığı indekste, Türkiye’nin 2012 notu 0.414 oldu. Platform ile bu notun 3 yılda yüzde 10 seviyesinde yükseltilerek 0.455’e ulaşması hedefleniyor.

Türkiye’nin önde gelen 55 şirketinin katıldığı ”İş Yerinde Kadının Durumu ve İyi Uygulama Örneklerinin Tespiti Anketi”nin sonuçlarına göre, firmaların toplam istihdamının yüzde 36’sını kadınlar oluştururken, bu oranın beyaz yaka çalışanlarda yüzde 45, mavi yakalılarda ise yüzde 10 seviyesinde olduğu görülüyor.
‘’İşte Eşitlik Bildirgesi’’

Geçen yıl Ocak ayında gerçekleşen DEF kapsamında Türkiye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in katılımı ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda temsil edildi.

Türkiye’nin ilk defa ekonomi dışındaki bir alanda temsil edilmesinin ardından DEF ile başlatılan işbirliği kararı ‘’İşte Eşitlik Platformu’’nun başlangıç noktası oldu.

Özel sektör desteğinin gündeme gelmesi ile beraber DEF’in ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın karşılıklı istişareleri sonucu projenin eş başkanları; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk olarak belirlendi.

Oluşturulan proje grubu içinde Doğuş Holding ve Sabancı Holding’ın yanı sıra Turkcell, Coca Cola, Boyner gibi şirketler de görev üstlendi. Platformun ilk üyelerini yerel şirketler, Türkiye’deki uluslararası şirketler ve DEF üyeleri oluştururken, grubun farklı şirketlerin katılımı ile büyümesi hedefleniyor.

Platform, tüm özel sektör kuruluşlarının üyeliklerine açık. Toplantıda, Türkiye’nin önde gelen şirketleri ‘’İşte Eşitlik
Bildirgesi’ne imza attı.

Cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik ilkelere gönüllü olarak uyacaklarını ve ülke genelinde bu ilkelerin yaygınlaştırılmasında öncü olacaklarını taahhüt eden şirketler, bu amaç için güvenilir sistemler kurmak ve alınan yolu şeffaf biçimde raporlamak için de söz verdi.

Şirketlerin imza attığı bildirgede yer alan maddeler şöyle: ”İnsan haklarına saygılıyız; tüm çalışanlarımıza eşitlik temel ilkesi ile davranırız; kadın, erkek çalışanımızın cinsiyet farkı gözetmeksizin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız; kadınların iş gücüne katılımını özel olarak destekleriz; kadın-erkek fırsat eşitliği kriterlerini tüm İnsan Kaynakları politikalarımızda tanımlarız; eşit işe eşit ücret politikası ile hareket eder, takipçisi oluruz; kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli mekanizmaları kurarız; eğitim politikaları oluşturur, izler, kadınların katılımına özel olarak dikkat ederiz; iş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortam ve uygulamalarını oluştururuz; fırsat eşitliği plan ve kazanımlarımızla ilgili gelişmeleri iç ve dış iletişimle duyururuz; bildirgenin tüm etki alanımıza (iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz) yayılmasını sağlarız; bildirgede yer alan hususların takibi için kurumumuzda bir liderlik ekibini görevlendiririz.”

İş Yerinde Kadının Durumu ve İyi Uygulama Örneklerinin Tespiti Anketi

Toplantıda ”İşte Eşitlik Platformu”nun çalışmalarının ilk adımı olarak değerlendirilebilecek mevcut durum analizi ile ilgili anket çalışmasının sonuçları da açıklandı.

Türkiye’nin önde gelen 55 şirketinin katıldığı ”İş Yerinde Kadının Durumu ve İyi Uygulama Örneklerinin Tespiti Anketi”nin sonuçlarına göre, firmaların toplam istihdamının yüzde 36’sını kadınlar oluştururken, bu oranın beyaz yaka çalışanlarda yüzde 45, mavi yakalılarda ise yüzde 10 seviyesinde olduğu görülüyor.

Şirketlerde en yüksek kadın çalışan oranının olduğu bölge yüzde 41 ile Marmara Bölgesi. Araştırmaya konu olan şirketlerde yönetim kurulu başkanlarının yüzde 15’i, yönetim kurulu üyelerinin yüzde 17’si, üst kademe yöneticilerinin yüzde 26’sı, orta kademe yöneticilerin yüzde 40’ı kadın. 2012 yılında bu şirketlerde işe alınanların yüzde 29’u kadın.

Yeni işe alımlarda cinsiyet eşitsizliği gözlenirken, anket sonuçlarına göre terfi uygulamaları ve eğitime katılım süreleri her iki cinsiyet için birbirine yakın. Ankete katılan şirketlerin yüzde 60’ının şirket bünyesinde emzirme odası bulunuyor, yüzde 45’i kreş ve çocuk bakım desteği vermiyor, yüzde 22’si bakım desteği veriyor.

Katılımcı şirketlerin yüzde 36’sı kadınlara özel mentörlük ve koçluk eğitimleri verirken, yüzde 67’sinin 2013 yılı insan kaynakları planında kadın çalışanların güçlendirilmesine yönelik herhangi bir bütçe bulunmuyor.

———————————————————————————————————————————————-

EQUALITY AT WORK PLATFORM

The leaders of the business world have combined their efforts for the equality of men and women at work. The Equality at Work Platform, which is task group under the roof of the World Economic Forum (WEF), has been established to fight against social inequality of genders in Turkey and given a start to its efforts under the auspices of the Ministry of Family and Social Politics.

The Minister of Family and Social Politics Fatma Şahin, the Chair of the Board of Directors of Sabancı Holding Güler Sabancı and the Chair of the Board of Directors of Doğuş Holding Ferit Şahenk as the co-chairs of the Platform hosted the press conference which took place at the Prime Ministry Office of the Dolmabahçe Palace where the purpose and the objectives of the Platform have been shared.

In her speech at the press conference Minister Şahin expressed that the Platform is an indicator that common problems may have common solutions and it is a result of shared wisdom.

Şahin, who stated that brain power holds high importance in today’s world order, said; “You cannot achieve any objectives with a potential where you disregard half of the society’s brain, don’t use the potential of the disabled and ignore the old”.

As she stated that Turkey is a challenging country and aims to become a global player she continued; “The basic thing is the strong society, the human capital. Providing equal opportunities to everybody no matter what sex they are, no matter where they were born and no matter who their parents are and preparing them to life where they will be granted with all kinds of resources, increase their potential by removing the obstacles they face and being in a situation where we benefit from them in sustainable development. This is what we need to succeed”.

”Wait a Minute; I am Busy With Something Else.”

Şahin who stated that if life is planned there is no reason for not becoming “a good wife”, “a good mother” and “a good businesswoman” continued: “I know it from my late mother; a housewife could listen to music, cook, put the baby to sleep and speak on the phone at the same time. This is something that we possess and let’s put this together with the economic potential. When I ask my husband to do another task while he is doing something else he says; “wait a minute, I’m busy with something else” but we can deal with multitasks. Therefore, our using this dominance also is a great power in the country’s development movement.

While stressing that women do not want any privileges Şahin, said; “equality of opportunities; we want opportunities to be provided according to our capabilities and competence”.

Objectives of the Equality at Work Platform

The Equality at Work Platform which has been established to achieve gender equality in women’s involvement in the economy, is made up of a structure where there is a cooperation of multi-shareholders such as the state, private sector, NGO’s, academics, media and WEF.

The starting point of the ”Equality at Work Platform” is announced to be the 10 percent progress during the last three years that Turkey has shown in the “Economic Participation and Opportunities Index” of the “Cultural Gender Gap Report” of the WEF.

In the index where countries, women, participation to business life and the opportunities provided are evaluated and given points from zero to one, Turkey has scored 0.414 for 2012. It is aimed with the Platform that this score will show a 10 percent increase within the next three years and reach up to 0.455.
According to the results of the “The Condition of Women at Work and Determination of Good Practice Models Inventory” which 55 leading companies of Turkey have taken part in; it is seen that women consist of a 36 percent of the total employment of companies where this percentage is divided to a 45 percent among white collars and 10 percent among the blue collars.

”Declaration of Equality at Work”

Last year in January, Turkey was represented by the Minister of Family and Social Politics Fatma Şahin on social gender equality at the World Economic Forum.

The decision of cooperation with the WEF after Turkey’s representation in an area other than economy for the first time has been the beginning point of the Equality at Work Platform.

When participation of the private sector was brought to the agenda, the consultations of the WEF and the Ministry of Family and Social Politics ended up with the designation that the Chair of the Board of Directors of Sabancı Holding Güler Sabancı and the Chair of the Board of Directors of Doğuş Holding Ferit Şahenk would be the co-chairs of the Platform.

Besides Doğuş Holding and Sabancı Holding, companies such as Turkcell, Coca-Cola and Boyner have also taken responsibilities among the established project team. The first members of the project are consisting of local companies, international companies in Turkey and the members of the WEF and it is aimed to expand the group with the involvement of other companies.

The Platform is open to all the members of the private sector companies. Leading companies of Turkey have also signed the “Declaration of Equality at Work”.

Companies who declared their commitment to voluntarily act upon the principles aiming to eliminate gender based discrimination and pioneer the popularization of these principles all over the country have also made promises on setting up trustable systems for this purpose and reporting the progress transparently.

Items of the declaration signed by the companies are as follows: “We respect human rights; we treat all our employees taking equality as the basic principle; we provide health, security and welfare of our employees without considering any difference among genders; we particularly support the participation of women in work force; we define the criteria for the equality of opportunities to women and men in our Human Resources policies; we act upon the “equal payment for equal work” policy and become followers of it; we implement the necessary mechanisms to benefit from career opportunities equally; we implement training policies, follow these policies up and we pay special interest in women’s participation; we set up working conditions and applications protecting the business-family-life balance; we keep our employees posted about the plans and the acquisitions of the equality opportunities through internal and external communication channels; we make sure that this declaration is spread among our zone of influence (business partners, suppliers); we designate a team of leaders to follow up the items in this declaration within our institution.”
“The Condition of Women at Work and Determination of Good Practice Models Inventory”

The results of the inventory which reflects the current situation and may be considered as the first step of the “Equality at Work Platform” were also announced.

According to the results of the “The Condition of Women at Work and Determination of Good Practice Models Inventory” which 55 leading companies of Turkey have taken part in; it is seen that women consist of a 36 percent of the total employment of companies where this percentage is divided to a 45 percent among white collars and 10 percent among the blue collars.

The Marmara Region, with a 41 percent has the highest score for the employment of women. Among the companies who have participated in the research; 15 percent of the chairpersons of the board of directors, 17 percent of the members of the board of directors, 26 percent of the executive managers, 40 percent of mid-level directors are women. 29 percent of the employment to these companies is women.

According to the results of the inventory, while gender inequality is observed in hiring new staff, promotion and duration for participation in trainings are close in both genders. 60 percent of the companies who took the inventory have breastfeeding rooms in their premises. 45 percent of them do not provide kindergarten or child care support whereas 22 percent does.

While 36 percent of the participant companies provide personal mentoring and coaching trainings, 67 percent has no budget in their 2013 human resources plans to strengthen women employees.

haberrevizyon şubat 2013 işte eşitlik platformu haberrevizyon şubat 2013 işte eşitlik platformu2 haberrevizyon şubat 2013 işte eşitlik platformu3 haberrevizyon şubat 2013 işte eşitlik platformu4

HABER REVİZYON DERGİSİ ŞUBAT 2013

 

Bir cevap yazın