Nihat Altay – Ülkemiz Taşeron Sisteminden Kurtarılmalı

Son günlerde taşeron işçilere yeni hak ve genişletici düzenlemeler yapılacağı konuşulmaktadır. Taşeron işçiye ne kadar hak verilirse verilsin uygulamada sıkıntı olduktan sonra bu hakların bir önemi yoktur.

 

Tazminat, fazla mesai, yıllık izin, sigorta gibi pek çok haklar zaten tüm işçilerin yasal hakkıdır. Ancak birçok şirket bunları uygulamadıktan sonra bu hakları tazelemenin veya genişletmenin bir önemi yoktur. Ve işçiler işten çıkarılma korkusuyla hiç bir yere şikâyet edememektedirler.

Yeterli denetim de yapılamadığından ne kadar düzenleme olursa olsun sorunlar devam edecektir.

Sorumluluğun yüklenici firmalara verilmesi de çözüm olmayacak, işçiler mahkemelerde yıllarca perişan olacaklardır.

Burada ki asıl sorun sistemin kapitalist düzene hizmet etmesidir. Zenginin daha da zenginleştirildiği bu düzene artık bir dur denilmeli, emek sömürüsüne kökten çözüm bulunmalıdır. Çünkü taşeron sistemi fakirden alınıp zengine verilen bir sitemdir.

Bugün taşeron sisteminde çalışanların büyük çoğunluğu açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya mecbur bırakılmışken, işçinin cebine girecek biraz fazla ücretin neden şirket sahiplerine verildiğini anlamak güçtür.

Ülkemizde ki gelir dağılımında büyük bir adaletsizlik olduğundan, kamuda aynı işi yapan memur ile taşeron işçi maaşları arasında uçurum vardır.

Taşeron sisteminde işçilerin iş güvencesi yoktur, sendikaya üye olamazlar, her an kapının önüne konulabilirler, sık sık farkında olmadan şirketleri değişir, işlerine güvenip evlenemezler, eşya alamazlar, mutfaklarına kurban bayramı haricinde kırmızı et girmez. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulup, taşeron sistemini ortadan kaldırarak, şirket sahiplerine verilecek fazla ücretin işçinin cebinde kalması ve işçilerin maddi ve manevi olarak biraz rahatlaması sağlanabilir.

Haber Revizyon 2014 MAYIS nihat altay

 

HABER REVİZYON DERGİSİ MAYIS 2014

Bir cevap yazın