Prof. Dr. Arif Verimli – İlkbahar Mevsimine Dikkat

Bahar aylarında çok sık görülen hastalıklardan bir tanesi; “psikolojik alerjilerdir” Bunlar halk arasında psikolojik alerji veya kurdeşen isimleriyle anılırlar. Bu hastalığın psikiyatrideki ismi “Anjiyo Nörotik Ödem”dir.

Anjiyo Nörotik Ödem; herhangi bir genel tıbbi ve fizyolojik sebebe bağlı olmaksızın, deri üzerinde oluşan kırmızımsı döküntülerdir. Tamamen psikolojik kökenli olan bu bahar alerjileri, çiçek tozu ve polenlerin kişinin bünyesine herhangi bir fizyolojik etkisi olmadığı halde, bu maddelerin havada dolaşmasından dolayı oluşan sinirlilik halinin deri döküntüsü şeklinde dışarıya vurulmasıdır.

Anjiyo nörotik ödem, meyve-sebze alerjilerinden çok farklıdır. Kişinin cinselliği çağrıştıran bu polenlerden nefret etmesinin altında yaşanan cinsel travmaların cinsel yetersizlik veya doyumsuzlukların, yaşanan olumsuz cinsel anıların canlanarak kişiyi rahatsız etmesi şeklinde gerçekleşir.

Anjiyo Nörotik Ödem’in İlkbaharda kişilerde görülme oranı % 2’dir. Uzman yardımı alınarak gökyüzünde uçuşan çiçek hücrelerine karşı duyulan öfkenin sebebi saptanmalı ve tedavi edilmelidir.

Ülkemizde bahar aylarıyla birlikte vücutta oluşan deri döküntüleri, öncelikle bir cilt doktoruna gösterilmektedir. Ancak “Anjiyo Nörotik Ödem”de bilinçaltı psikomotor faktörlerin bir cildiyeci tarafından anlaşılamaması hastalığı tedavisiz bırakır. Anjiyo Nörotik Ödem bir terapi programı gerektiren ciddi bir ruhsal hastalıktır. Deri döküntüleri bir psikiyatrist için kişilik bozuklukları ve cinsel bozukluklarla ilgili ciddi veriler verirler.

Bu sebeple herhangi bir şekilde baharla birlikte ortaya çıkan deri döküntüleri ve alerjilerin sebebi doğru saptanmalıdır çünkü gelecekte yaşanacak psikiyatrik hastalıkların saptanmasıyla ilgili önemli ipuçları vermektedirler.

—————————————————————————————————————————————————————————

 BE CAREFUL WITH THE SPRING! BECAUSE İT’S THE SEASON FOR PSYCHOLOGİCAL ALLERGİES

One of the mostly frequent illnesses seen in spring days is the “psychological allergies”. These are commonly named as psychological allergies or rash. This illness is called “Angioneurotic Oedema” in psychiatry.

The Angioneurotic Oedema is the reddish eruption on skin generally due to no medicinal or physiological reason. These spring allergies, which are all psychosomatic origin, are the reflection of irritation due to the flying pollens in the form of rash, although they have no physiological effects on the human body.

The Angioneurotic Oedema is very different from the fruit-vegetable allergies. The sexual traumas behind the individual’s hatred towards these pollens are reflected through sexual impotence or dissatisfaction and recall of negative sexual memories.

The occurrence rate of the Angioneurotic Oedema among people in spring is 2%. The reasons for this anger towards pollens flying in the air must be diagnosed and treated with professional assistance.

In our country, dermatologists are the first people to consult for the skin eruptions during spring. However, if the subconscious psychomotor factors of the Angioneurotic Oedema are not realized by the dermatologist, the illness is left untreated.

The Angioneurotic Oedema is a serious psychological illness that requires a therapy program. Skin eruptions provide significant data to a psychiatrist related to personal and sexual disorders.

Therefore, skin eruptions coming along with the spring and the reasons for these allergies must be determined correctly because they provide significant clues for the diagnosis of psychiatric illnesses that could take place in the future.

haber revizyon mayıs 2013 arif verimli 1 haber revizyon mayıs 2013 arif verimli 2

HABER REVİZYON DERGİSİ MAYIS 2013

Bir cevap yazın