Prof. Dr. Arif Verimli – Sünnet

SÜNNET SADECE DİNSEL BİR TÖREN DEĞİL AYNI ZAMANDA PSİKOSEKSÜEL BİR OLAYDIR

Sünnetle ilgili yapılacak bir yanlış çocuğun gelecekteki kişiliği, cinsel yaşamı ve cinsel kimlik gelişiminde çok ciddi bir travma etkisi yapabilmektedir.

 

Ülkemizde özellikle okulların tatile girmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da sünnet sezonu başladı. Sünnet, ülkemiz insanlarının ciddi törensel geleneklerle sürdürdüğü dinsel bir törendir ancak sünnetin psikoseksüel bir olay olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
İnsanın psikolojik ve cinsel gelişim evrelerinde 0-1 yaş arası ağızcıl dönem, 1-3 yaş arası anal dönem ve 3-6 yaş arasında da Ödipal dönemdir. Bu dönemler birbirleriyle kesin sınırlarla ayrılmamış olup birbirlerinin içine geçişli dönemlerdir. Bunlar bir kişinin 0-6 yaş arası mutlaka geçirdiği ve geleceğindeki kişilik yapılanması ve cinsel yapılanmasının çok büyük bir oranda oluştuğu dönemdir. Çok fazla ayrıntıya girmek teknik olabilir bu sebeple üzerinde durmak istediğim esas şey; 2-6 yaş arası neden sünnet için doğru bir dönem değildir?

2-6 YAŞ ARASI SÜNNET NEDEN SAKINCALI?

Ödipal dönemde çocuk somut olarak cinselliğinin farkına varır. Erkek çocuk cinsel organını tanırken, kız çocuk kendisinde neden bir erkeklik organı olmadığını sorgular. İşte bu dönemde ilerideki sağlıklı cinsel kimlik gelişimi için bu kompleksin çözümlenmesi gerekir.
Sağlıklı bir psikoseksüel gelişim için, bu dönemin her iki cinste de travmatize edilmeden atlatılması gerekir. Bu dönemde yapılacak olan sünnet, travma etkisi yaratabilmektedir. Gerçek ile düşü ayıramayan, somut düşünce özelliklerine sahip çocuğun bilinçaltında mantık dışı ve ileride yaşamını etkileyebilecek komplekslerin gelişmesine yol açabileceğinden, 2-6 yaş arasını sünnet için doğru bulmuyorum. Sünnet için en doğru yaş 0-1 yaş arası ve 7-9 yaş arasıdır.

SÜNNET KIYAFETLERİNE DİKKAT

Bir diğer uyarım ise sünnet kıyafetlerinin abartıdan, fantazyadan (kral, prens, padişah kostümleri) seçilmemesidir. Daha şık ve erkeksi bir takım elbise erkek çocuk için daha yapıcı bir ödüldür. Sünnet süresince yapılacak geziler, eğlenceler de motive edicidir ancak sünnetin bir sağlık durumu gibi ele alınması ve çocukla bir yetişkin gibi konuşulması travma etkisi yaratmasını daha kolay engelleyebilir.

TOPLU SÜNNET ŞÖLENLERİ

Son olarak ise toplu sünnet şölenlerini, çocuğa daha küçücük yaşında bir ayrımcılık yarattığı ve herkesin gözü önünde stadyum gibi alanlarda -ki bu çocuğa kurban bayramını çağrıştırır- yapıldığı için doğru bulmuyorum. Bunun çocuklara değil ailelerine yapılan bir yatırım olduğu açıktır. Oysaki daha sağlıklı olan; bir belediyenin veya bir kurumun, bir doktorla sezonluk anlaşıp, randevu alarak bir klinikte, muayenehanede veya hastanede sünnetlerin gerçekleştirilmesidir. Sünnet bir sağlık olayıdır ve psikoseksüel bir süreçtir. Ailelerin çocuklarının gelecekteki kişilik ve cinsel gelişimleri için sünneti çok dikkate almaları gerekir.

——————————————————————————————————————————————————————————

CIRCUMCISION IS NOT ONLY A RELIGIOUS CEREMONY BUT A PSYCHOSEXUAL CASE

Only a mistake during the child’s circumcision may have a very serious traumatic effect on his future personality, sexual life and his sexual identity development.

 

Just like every other year, the season for circumcision in our country has begun along with the beginning of the summer holiday. Circumcision is a traditionally followed religious ceremony with serious rituals however, it should not be overlooked that it is a psychosexual case. When a person’s psychological and sexual development stages are considered; the term between the ages 0-1 is the oral, 1-3 is the anal and 3-6 is the oedipal periods. There is no sharp line between these terms and they are intersectional. These are terms that a person goes through between the ages 0-6 and forms most of the person’s personality and sexual formation. Going into too much detail may stand technical, therefore what I would like to emphasize is the reason why ages 2-6 are not the right periods for circumcision.

WHY CIRCUMSICION BETWEEN THE AGES 2-6 IS UNFAVORABLE?

During the oedipal period, the child becomes aware of his sexuality concretely. While the male child gets to know his sexual organ, the female child questions why she does not have a penis. Therefore, for a healthy sexual identity development, this complex has to be resolved during this period. For a healthy psychosocial development, this period has to be overcome without traumatizing it for both sexes. Circumcision held during this period may have traumatic effect. Since it may cause illogical complexes which may also subconsciously affect the child who cannot see the difference between reality and fantasy and has concrete thinking ability in his future life, I do not find circumcision between the ages 2-6 right. The right time for circumcision is between ages 0-1 and 7-9.

BEWARE OF CIRCUMSICION COSTUMES

Another thing I would like to warn about is that the circumcision costumes should not bear exaggeration or fantasy. (King, prince, sultan costumes) A smarter masculine suit is a more constructive reward for a boy. Trips during the circumcision ceremony and entertaining activities are also motivating but considering circumcision as a health issue and talking to the child as an adult may prevent traumatic effect more easily.

COLLECTIVE CIRCUMSICION CELEBRATIONS

Finally, I would like to express that I do not find collective circumcision celebrations right since they create discrimination at that very young age of the child and they are held in front of everybody’s eyes such as stadiums which the child recalls of the “Feast of Sacrifice”. This is very clear that it is an investment not for the child but to their families. Yet, what is healthier is a municipality’s or an institution’s contracting with a doctor for a season and holding the circumcision operations at a clinic or a hospital.

haberrevizyon haziran 2013 arif verimli 1

haberrevizyon57

HABER REVİZYON DERGİSİ HAZİRAN 2013 

Bir cevap yazın