Prof. Dr. Arif Verimli – Yükselen Plazalarda Yükselen Şiddet “Mobbing”

İngilizce “mob” yani kurumsal baskı kelimesinden türeyen mobbing kitlesel zorbalık, yıldırma, kitlesel duygusal taciz, işyerinde zorbalık, işyerinde duygusal baskı? gibi çeşitli isimlerle adlandırılabilir.

Bir işyerinde bir kurbana karşı bir grubun uyguladığı her çeşit aşağılama, yıldırma, psikolojik baskı unsurlarına mobbing denir. Genellikle ortak amaçları o kişiyi yıldırmak olan grup; kurbanı kendine güvenen, yerinden emin, kalifiye, beğenilen ve takdir edilen kişilerden seçerler.

Son yıllarda bizlerin de muayenelerimiz esnasında sık sık karşılaştığımız mobbing öykülerinde ortak yönler şunlardır:

* İşyerinde kişinin arkasından konuşulması

* Kişi odaya geldiğinde kendisinin görmezden gelinmesi

* Kendisine layık olmadığı, eğitimi ya da uzmanlığıyla ilgisiz işlerin yüklenmesi

* Kişinin gruplara dahil edilmemesi ve yalnızlaştırılması

* Kişinin iletişim kurmasının zorlaştırılması

* Akşam yemeği ya da dost sohbetlerine kişinin davet edilmemesi

* Yaptığı işlerin sürekli eleştirilmesi, takdir edilmemesi

* Kendisinden mevki ve eğitim olarak daha yetersiz kişilere sorumluluklar verilmesi

* Kendini anlatabileceği, gösterebileceği ve gerçekleştirebileceği ortamın sağlanmaması

* Kişinin varlığının görmezden gelinmesi

* Kişinin itibarı ve onuruna yönelik saldırılar…

Mobbing: Kitlesel Zorbalık

Bu duruma maruz kalan çalışanlarda depresyon, akut stres bozukluğu, kronik mutsuzluk, psikosomatik bozukluklar (kronik baş ağrısı, kronik kolon ağrıları, kas ağrıları, kabızlık?), anksiyeteli bozukluklar (kaygı, telaş, korku), uyku bozuklukları, cinsel bozukluklar ortaya çıkmaktadır.

Kişi kendisine göre istifa etmeye zorlanmaktadır. Bu durum öyle zor bir hal alır ki; kişi maruz kaldığı bu duygusal işyeri tacizi karşısında performans düşüklüğü yaşar, hatta işten çıkarılabilir ya da kendisi istifa eder.

İşyerlerinde mobbinge maruz kalan kişilerin oranı henüz tam olarak bilinmemekle birlikte kadınların mobbinge daha çok maruz kaldıkları görülmektedir. İşin ilginç yanı kadının daha çok diğer kadın çalışanların zorbalığına maruz kalmasıdır.

Mobbing çok ciddi bir işyeri sendromudur. Kişilerin bu duruma maruz kaldıklarında mutlaka haksızlık karşısında hak aramak durumundalar. Çünkü zorbalık asla zamanla geçmeyecektir. Kişilerin mobbinge maruz kalmasının önlenmesi için işyerlerinde mutlaka ruh sağlığı taramaları yapılmalı, yatay iletişim modeli hakim olmalıdır.

Mobbinge maruz kalan kişiler mutlaka psikiyatrik yardıma başvurmalıdırlar.

haberrevizyon arif verimli 1 haberrevizyon arif verimli 2

 

HABER REVİZYON DERGİSİ EKİM 2013

Bir cevap yazın