R. Aytekin Türker – Hayatımızı Yöneten Metaller

  1. [toggle title=””]…[/toggle]

[highlight color=”eg. yellow, black”]…[/highlight]Kim korkusu olmadan yaşayabilir?

Doğum anı ile bir anda dünyaya uyanıp, çaresizce görmeye ve nefes almaya çalışmakla başlar hayatın korkuları.

Ayakta durabilmek, konuşabilmek ve en önemlisi bunların sevgiyle gerçekleşebilmesi…

İçinde hiçbir kötülük olmadan var edilen biz insanlık, yavaş yavaş kötülükler aşılanarak farklı bir varlık haline dönüşebiliyor ve insanlık adına da bazen hiçbir şey kalmıyor.

Nedir bu? Bizi kötülüklere iten amansızca yaşayışın içindeki isteklerimiz mi? Ya da korkularımız mı?

İnsan üretmeye, icatlara ve arzulara amansızca kine bürünmüştür bu hayat dilimlerinde. Buluşları sadece isteklerine kavuşabilmek için kullanmıştır.

Metali şekillendirmiş, onu ateş ve suyu kullanarak, çekiçle dövmüştür ısınan ve soğumaya yüz tutmuş halini. En önemli değer ölçülerini metal üzerinde kullanmıştır.

Kendince başarmıştır, evet. Artık kendi gibi var edilmiş canlıları yok edebilmek için maddenin metal haline son şeklini vermiştir.

FİKİRLER, BEYİNLER, BİLGİLER, DÜŞÜNCE VE YAŞAM BİÇİMLERİNE GÖRE SÜSLENMİŞ BU İNSANLIĞA ARMAĞAN DÜNYAYI, METALLERE VERDİĞİ ŞEKİLLERLE ŞEKİLLENDİRMEYE BAŞLAMIŞTIR.

Metalin en anlamsız halini bulan insan, insanlıktan çıkmıştır. Yok etmek ve korku içinde insanlığı şekillendirmek için metal, artık hayatları yönetir olmuş.

Biz şeklimizi verirken sevgi,
Biz şeklimizi verirken değer,
Biz şeklimizi verirken inanç içinde olmalıyız.

Hayatımızı yöneten metaller, sevgi, değer ve inancımızı yıkamaz.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Who can live without having a fear?

The fears of life begin within the sudden moment of birth and by trying desperately to see and breathe.

Being able to stand up, talk and most importantly these happening with love…

We, the humanity who were created with no evil inside may slowly turn into different creatures while evil is slowly injected and sometimes there is nothing left out in the name of humanity.

What is this? Is it our desires that push us towards the evil in this cruel living? Or is it our fears?

While our desires begin with our dreams, it is again our dreams that manage our fears.

In these periods of life, the human being has worn hatred to production, inventions and desires. He has used inventions only to reach his desires.

He has shaped the metal and hammered it by using fire and water while it warms up and the cools down. He has used the most important standards of value over the metal.

Yes, in his own way, he succeeded. Now he has given the metal its last shape to destroy living things created just like himself.

WITH THE SHAPES THAT HE GAVE TO THE METALS, HE HAS BEGUN TO SHAPE THIS WORLD WHICH WAS BLESSED TO HUMANITY AND BEAUTIFIED WITH IDEAS, BRAINS, KNOWLEDGE, THOUGHTS AND WAYS OF LIVING.

The human being who has discovered the most meaningless state of metal has lost his human feeling. In order to destroy and shape the humanity in fear, metal now has begun to rule lives.

We must feel love while we shape,
We must have values while we shape,
We must have faith while we shape.

The metals which rule our lives cannot destroy our love, value and faith.

HaziranSayısı.indd

HABER REVİZYON DERGİSİ HAZİRAN 2013

Bir cevap yazın