R. Aytekin Türker – İnsan Düşüncesi

İNSAN DÜŞÜNCESİ

İnsan evreni şekillendirmek için yaratılmış bir varlıktır. En değerli ve en önemli özelliği maddeyi düşünsel gücün yaratması ve o düşünceyi elleriyle şekillendirebilmesidir.

Birçok evrimden geçmiştir, “insan” adını alana kadar ve tarih boyunca bilincini geliştirmiştir.

Bu güçlerin farkına varınca bir anlam arayışına girmiştir. Yaşadığı süreçler yetmediğinde bir sonraki nesle bırakmıştır o bulamadığı cevapları. Nesillerdir süregelen sonsuz soru ve sorunla mücadele içindedir her zaman.

İnsan aklını kendi varlığının gerçekliği içinde kullanmıştır. Zaman akışında 1600’lü yıllarda Dekart “Düşünüyorum, öyleyse varım” diyerek insan düşüncesinin çok üzerine çıkmış, akıl yoluyla ispat etmenin ötesinde sonuçlar elde etmiştir.

Evrenin geometriksel şekillendirilmiş düzeni içine giren insanın anlam aradığı şey nedir? Kendini mi? Yaradanı mı? Yoksa etrafında oluşmuş ve oluşmakta olan birçok yaşam biçimini mi sorguluyor?

Anlam düşüncesi içinde koşar adım yürürken, anlamın üstünde düşünmeyi ve öz değerlerimizi atlayarak, onlara önem vermeden geçmekteyiz.

İşte bunlar, insanın kendi istekleri.

Yetersiz gibi görünen hayatın, onu doğru yaşarsan sonsuz olacaktır.

Soruyu soran aklın; cevabı da içinde.

Unutma ki; insan olma bilincin, sen yaradılırken de var…

——————————————————————————————————————————————————————-

THE HUMAN INTELLECT

The human being is a creature created to shape the universe. The most precious and important characteristic aspect of being human is the creation of the matter by the power of intellect and being able to shape that thought with his hands.

He has been through many evolutions until he is given the name “human” and has improved his consciousness throughout the history.

When he realized these powers, he has gone into
a search for meaning. When the processes he went through were insufficient, he left the answers to those questions to the next generation. He is always in a struggle with the endless questions and conflicts that have been carried along generations.

The human being has used his intellect in the reality of his existence. In the timeline, in 1600s, by saying “I think; therefore I am”, Descartes moved much beyond the human intellect and ended up with results far beyond proving by reasoning.

What meaning does the human being who goes into the geometrically shaped system of the universe search for? Is it himself? Is it God? Or does he question the many forms of life that have come to existence?

While we hastily walk through the thought of meaning, we skip thinking over the meaning itself and our core values and move on without taking notice of them.

And these are the desires of the human being himself.

Your life which seems inadequate will be endless if you live through it correctly.

Your mind that asks the question bears the answer in itself.

Do not forget that your consciousness of being human is also there while you are created.

haberrevizyon mayıs 2013 r aytekin türker

HABER REVİZYON DERGİSİ MAYIS 2013

 

Bir cevap yazın