Şahin Mengü – Tarih Sizi Affetmeyecek

Kanlı terör örgütü PKK’nın Kandil’de yaşayan elebaşlarından Karayılan’ın Türk Devleti’ne dikte ettiği şekilde, terör örgütü militanları, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın söylediğinin aksine silahlarıyla beraber güya ülkemizi terk etmeye başladılar.

Öldürdüler, yaraladılar, kırdılar döktüler, Tayyip Erdoğan’ın isteği üzeri(!), hiçbir müdahaleyle karşılaşmadan ellerini kollarını sallayarak ülkeyi terk ediyorlar.

Bu işlemin emrini verenler ve uygulayanlar anayasayı çiğnemektedirler.

Anayasanın 87. Maddesi af ilanı ile savaş ve barış yapma yetkisini TBMM’ne vermiştir.

Terör örgütünün, kolluk kuvvetlerinin hiçbir müdahalesi olmadan ülkeyi terk etmelerine göz yummaları, dolaylı da olsa suçlulara af niteliğindedir.

Genel veya özel af ilan etmek Anayasamızın TBMM’nin Görev ve Yetkilerini düzenleyen 87. Maddesine göre, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun vereceği bir kararla Büyük Millet Meclisi’ne aittir.

Bu elini kolunu sallayarak ülkeyi terk etmek dolaylı bir af ilanı olduğuna göre, Başbakan TBMM’ye ait bir yetkiyi büyük bir fütursuzluk içinde, “Ben yaptım, oldu” mantığı ile kullanmaktadır.

Yok, eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu eli kanlı terör örgütünü uluslar arası hukukun tarif ettiği “Savaşan taraf” kabul etti de barış antlaşması yaptıysa, bunun da Büyük Millet Meclisi’nin onayına tabi olduğunu unutmamak gerekir.

AKP Milletvekilleri Anayasanın kendilerine verdiği bu yetkilerin, Tayyip Erdoğan tarafından şahsen kullanmasını ya olayın hukuki ve manevi sorumluluğunu algılayamamış olmalarından ya da ‘bir daha ki seçimde listeye konmayız’ endişesiyle hiçbir tepki vermeden izlemektedirler.

İleride ülkenin bölünmesine giden süreçte, bağlı kalacaklarına yemin ettikleri Anayasa’nın, kendilerine tanıdığı yetkiyi, anayasayı ihlal ederek Başbakan’a devretmenin ağır manevi sorumluluğu altında ezilecektirler.

Çocuklarının yüzüne bakamayacak hale gelirler.

Elbette sadece iktidar partisinin milletvekilleri sorumlu değildir bu açık anayasa ihlalinden.

Bu ihlalden muhalefet milletvekilleri de gerekli hassasiyeti göstermedikleri için aynı derecede sorumludurlar . “Bize Meclis’te bilgi verilmiyor” kolaycılığının arkasına sığınamazlar.
Eğer Anayasa çiğneniyorsa bunu Meclis’te en sert şekilde dile getirmeleri ve halka anlatmaları gerekir.

“Analar ağlamasın”, “Kan mı dökülsün?”, “Sen barış istemiyor musun?”, “Şehit cenazeleri gelmesin” lafları muhalefetin temsilcileri üstünde psikolojik baskı yaratmaya yöneliktir.

Bu sözlerin etkisi altında kalanlar, geçmiş hakkında hiçbir bilgi birikimi olmayanlardır. Bu sözleri söyleyenler ise Kurtuluş Savaşı’nın Yüzellilikler’inin bugünkü iz düşümleridir.

Eğer sorun vatanın bütünlüğü ise analar da ağlar, şehit cenazesi de gelir. Vatandan ve vatanın bütünlüğünden daha kutsal bir değer yoktur.

Eli kanlı terör örgütü mensupları, silahları ile çekilirken buna sessiz kalan kamu görevlileri, başta valiler, emniyet müdürleri ve askeri yetkililer bu kanunsuz emre uymamak zorundadırlar. Çünkü verilen emir kanunsuz bir emirdir. Suçluyu bilmesine rağmen onun kaçmasına, ülkeyi terk etmesine göz yuman kişiler, bu terör örgütü mensuplarına yardımcı olmaktadırlar, bu nedenle kanunsuz bir emri yerine getirmektedirler. Bu kanuna aykırı emri yerine getirenler, emrin üstleri tarafından verilmiş ve hatta emirde ısrar de edilmiş olsa sorumluluktan kurtulamazlar.

Anayasanın 137. Maddesinin 2. Fıkrasına göre “Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Bu anlattıklarım elbette olayın hukuki boyutu ama bir de olayın manevi tarafı vardır. Bu işin hukuki boyutundan çok daha ağırdır. Unutmayın ki tarih ülkesine ihanet edenleri hiç unutmaz; Sait Mollaları, Ali Kemalleri, Etemleri unutmadığı gibi.

İster iktidar ve yandaşları arasında, ister ana muhalefet partisi içinde “Barış Süreci” çığırtkanlığı yapanlar hata etmemektedirler, bilerek ve isteyerek bu söylemleri dile getirmektedirler.

Nedir istedikleri?
İstedikleri bölünmüş, küçülmüş, Sevr’in çizdiği sınırlara hapsolmuş bir Türkiye’dir.

Bu bölünme sürecine, ister siyasetçi, ister aydın, ister bürokrat olarak katkı yapmış olsunlar tarih bunları affetmeyecektir.

Aynı mahkeme huzurunda, “Hata etmişim, kusur etmişim” diyen İngilizlerin oyuncağı olmuş Şeyh Sait gibi.

haberrevizyon şahin mengü 1 haberrevizyon şahin mengü 2

HABER REVİZYON DERGİSİ HAZİRAN 2013

Bir cevap yazın