TİM – 2023 Yolunda Sektörel Çalışmalar

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında ihracatımızın 500 milyar dolara ulaştırılması amacıyla Meclisimiz tarafından yol haritası çizilen ve Ekonomi Bakanlığımız koordinasyonuyla Resmi Gazete’de yayımlanarak Devlet Belgesi haline gelen 2023 İhracat Stratejisi ve Eylem Planı sektörel değerlendirme toplantıları devam ediyor.

Toplantılarda her birinin ayrı ayrı stratejik hedefleri belirlenen ihracatçı sektörlerin ölçütleri ve eylem planları detaylı şekilde masaya yatırılarak mevcut durum ve önümüzdeki döneme ilişkin olası riskler ele alınıyor. Stratejinin takip planı çerçevesinde yapılan toplantılarda, sektör liderleri tarafından mevcut döneme kadar olan gerçekleşmelere ve 2023 yılı için uzun vadeli başarı seviyelerine ilişkin sunumlar gerçekleştiriliyor. İlki 9 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 2012 yılı gerçekleşmeleri 2023 hedefine yönelik durum tespiti yapıldı.

2 Ağustos 2013 tarihinde düzenlenen ikinci toplantıda ise sektör uzmanları ve TİM Strateji Ofisi ekibi bir araya gelerek 2013 ilk 6 ay sonuçlarının değerlendirileceği Sektör Liderleri toplantısı için ön hazırlık gerçekleştirildi. Sanayi Sektörleri ve Tarım Sektörlerinin iki ayrı günde değerlendirileceği takip toplantıları sanayi sektörleri için 13 Ağustos 2013 tarihinde yapılan değerlendirme ile devam etti. Tarım Sektör Liderleri toplantısı ise tarım sektörleri için Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sektör temsilcilerinin sunumlarında yer alan ve alt sektör kırılımları ile belirtilmesi gereken Ana Performans Göstergeleri (KPI’lar) ise şöyle:

Küresel Pazar Büyüklüğü (milyar dolar)
• Küresel Pazar Payı (son 5 yıl gelişimi, %)
• İhracat Yapılan Ülke Sayısı
• Pazardaki ilk 5 Ülkenin Pazar Payı (pazara giriş engeli parametresi)
• Toplam İhracatçı Firma Sayısı-(0-1 Milyon $ İhracat Yapan, 1-10 Milyon $ İhracat Yapan ve 10 Milyon $ ve üzerinde İhracat Yapan)
Toplam İstihdam ( 000 Kişi)
• Çalışan Başına Sektörel Ciro ($)
• Kg. Başına İhracat Değeri ($)
• Rakip Ülkenin Kg. Başına İhracat Değeri ($)
• Katma Değer Oranı %
• Ar-Ge Harcamalarının Sektörün Toplam Cirosuna Oranı (%)
• Sektör İhracatının Sektör Cirosuna Oranı (%)
• Birim İhracata Yönelik İthalat %’si
• Tescil Edilen Marka Sayısı
• Turquality Programı Kapsamında Desteklenen Marka Sayısı
• Marka Destek Programı Kapsamında Desteklenen Marka Sayısı
• Tescil Edilen Marka Sayısı

Tüm sektörler belirtilen KPI’ları 2010 ve 2011 gerçekleşmeleri, 2012 ve 2013 hedef ve gerçekleşmeleri ile 2014, 2015, 2019 ve 2023 hedefleri doğrultusunda takip ediyor.
018

HABER REVİZYON DERGİSİ EYLÜL 2013

Bir cevap yazın