Tim ve Dünya Bankası

Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen TİM-Dünya Bankası İhracatın Finansmanı toplantısı Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Özel ve Mali Sektör Departmanı Sektör Lideri Jose Guilherme Reis, kıdemli politika müdürü Thierry Senechal, Kıdemli Finansal Sektör Uzmanı Ilias Skamnelos ve Avrupa ve Orta Asya Özel ve Mali Sektör Departmanı Ekonomisti Can Selçuki ile mobilya, gıda, tekstil, demir çelik sektörlerinden firma sahibi ve genel müdürlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında TİM Genel Sekreter Yardımcısı Metin Tabalu ve Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Sektör Lideri Jose Guilherme Reis, toplantının düzenlenme amacı ile ilgili kısa birer değerlendirme yaptılar.

Açılışın ardından Dünya Bankası Ankara Ofisi Finansal Sektör Uzmanı Alper Oğuz, KOBİ ve İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri hakkında bir sunum yaptı. Oğuz, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Çok Taraflı Yatırım Garanti Fonu ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi olmak üzere 5 uluslararası kuruluş ile çalışmalarını yürüten Dünya Bankası kredileri ve Türkiye programı hakkında bilgi verdi.

Dünya Bankası: İhracat finansmanında geniş bir çözüm yelpazesi sunuyoruz

Dünya Bankası kredileri ile finanse edilen Türkiye programında bütçe desteği ve yatırım finansmanı imkanları olduğuna değinen Alper Oğuz, 1999 yılından bugüne kadar Bankalara Hazine Garantisi altında, KOBİ ve İhracat finansmanı için yaklaşık 5 Milyar dolar tutarında kaynak sağlandığını, hala aktif olarak KOBİ’lerin Finansmana Erişim Projesi II, III ve EFİL IV projelerinin yürütüldüğünü ve aktif kredilerde yaklaşık kullanılabilir 499 Milyon dolar tutarında kaynak bulunduğunu ve bu kredilerle nakit akışına yönelik borçlanmayı teşvik etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Uluslararası Ticaret Odası Bankacılık Komisyonu Kıdemli Politika Müdürü Thierry Scenechal ise Türkiye’deki kısa vadeli finansman kısıtlamaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Kısa vadeli finansmanın reel ekonomi için kritik bir öneme sahip olduğuna değinen Scenechal, ticaret akışlarının %80’inden fazlasının en az bir noktada finansman gerektirdiğini ifade etti. Scenechal, 2025 yılında dünya mal ihracatının yaklaşık 26.5 trilyon dolara ve küresel ticaretin 48.5 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini dile getirirken ticaretin finansmanında hala büyük bir boşluk olduğuna vurgu yaptı. Dünya ticaretinin yakın dönemde hızlanarak artacağını belirtti.

TİM Genel Sekreter Yardımcısı Metin Tabalu ise İhracatın Finansmanı ile ilgili sunumunda sürdürülebilir ihracat finansman imkanlarına yönelik görüşlerini aktardı ve kredi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri hakkında bilgi verdi. Tabalu ayrıca ihracat kredilerine ilişkin TİM-Eximbank tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan geniş katılımlı anketin sonuçlarını paylaştı.

Dünya Bankası ve TİM sunumlarının ardından firma temsilcileri ihracat finansmanında karşılaştıkları sorunları dile getirdi ve teknik heyetten çözüme yönelik fikirleri alındı. Toplantıya 20’ye yakın ihracatçı firma temsilcisinin yanısıra TİM Kurumsal İletişim ve Strateji Şubesi’nden Barış Topçu, Kübra Ulutaş, Meltem Demirtaş ve Burçay Engüzel de katılarak destek verdiler.

haberrevizyon kasım 2013 tim 1 haberrevizyon kasım 2013 tim 2

HABER REVİZYON DERGİSİ KASIM 2013

Bir cevap yazın