Turkcell Koray Öztürkler Özel Röportaj

TURKCELL “Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye” 

Haber Revizyon Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler’le bir röportaj gerçekleştirdi ve hem profesyonellik hem de içtenlik içeren cevaplar aldı.

Haber Revizyon: Geçen haftalarda kadın odaklı sosyal sorumluluk projelerinizi Birleşmiş Milletler’e taşıdınız. Kapsamı tam olarak neydi bu etkinliklerinizin?

Koray Öztürkler: Bize göre Güçlü Kadın Güçlü Türkiye demek. Bu vizyonumuzu Birleşmiş Milletler Kadın Ofisi tarafından organize edilen “Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri” başlıklı etkinliğin açılış ve kapanış etkinliklerinde Turkcell’i temsilen yaptığım konuşmalarda da anlattım. Genel Sekreter Ban Ki-Moon’un da katıldığı kapanış konuşmasında iki günlük etkinliği özetleyerek, Turkcell’in kadınlar için yaptığı çalışmaları anlattım.
Birleşmiş Millet Kadın (UN Women) ve Küresel İlkeler Ofisleri (Global Compact) tarafından hazırlanan Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri”ne imza atan ilk Türk teknoloji şirketi olarak burada ülkemizi temsil etmekten gurur duyduk. Ban Ki Moon Turkcell’in bugüne kadar pek çok alanda kadınlar için attığı somut adımlardan etkilenerek, Türkçe teşekkür etti. Ben de BM Genel Sekreteri’ne Turkcell’in TİSVA işbirliğinde hayata geçirdiği Ekonomiye Kadın Gücü projesi kapsamında mikrokredi alan kadınların hazırlamış olduğu hediye setini takdim ettim.

Haber Revizyon: Görünen o ki çok ayaklı bir kadın odağınız var? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile de projeler yürüttünüz değil mi?

Koray Öztürkler: Evet, Ekonomiye Kadın Gücü projemiz, kadına yönelik şiddete karşı Sıfır Tolerans Kampanyamız ve kadının iş dünyasına eşit şartlarla katılımına fırsat veren İşte Eşitlik Bildirgesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı ile el ele vererek attığımız önemli adımlar var. Bakanımız Fatma Şahin’in önderliğinde “Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans Kampanyası”nda hem teknoloji hem de iletişim gücümüzü kadınların sosyal hayatta güçlenmesi için seferber ettik.Bununla birlikte, 35.1 milyon aboneye sahip, Türkiye’nin lider teknoloji ve iletişim şirketi olarak, yazılı basın, outdoor, TV ve sosyal medyayı dahil ettiğimiz büyük bir farkındalık kampanyası sürdürdük. Program kapsamında, Gaziantep Valiliği ile işbirliğine giderek kadın şiddeti üzerine çağrılar ve şikayetler alan bir çağrı merkezi kurduk.

Onlar ilk “Hayat paylaşınca güzel” dediklerinde birçok insan belki de gerçek yaşam uygulamalarına dönüşene ve kendilerine bir şekilde ulaşana kadar gerçekten ne demek istediklerini fark etmedi.

Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “İşte Eşitlik Bildirgesi”nin hazırlanmasında da aktif bir rol oynadık ve bu platformun görsel kanallarını tasarlayarak, insanlarla buluşturduk. Gördüğünüz gibi Bakanlığımız’la yaratılan sinerji sayesinde kadın odaklı çok önemli işler gerçekleştirdik.

Haber Revizyon: Ekonomiye Kadın Gücü en son lanse ettiğiniz kapsamlı bir proje sanırım. Bu kapsamda TİSVA ile işbirliği yaptınız değil mi?

Koray Öztürkler: Evet, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın Grameen Trust ile işbirliği içinde hali hazırda 2003 yılından bu yana yürüttüğü bir mikrokredi sistemi vardı. Turkcell olarak teknolojimizi ve inovatif çözümlerimizi devreye sokarak dünyada ilk defa bir mobil operatörle mikrofinans kuruluşu bir araya geldi. Böylelikle cepten kalkınma seferberliğini başlatmış olduk.

Haber Revizyon: Detaylara inecek olursak; bağış yapmak isteyenlerle mikrokrediden yararlanmak isteyen kadınlar nasıl buluşuyor bu sistemde?

Koray Öztürkler: Türkiye’de bir ilk olan sosyal borçlanma modeli sayesinde artık dileyen herkes ister cepten (m.ekonomiyekadingucu.com), ister webden (www.ekonomiyekadingucu.com) dar gelirli kadınların hayallerine kavuşmasına bireysel olarak destek verebiliyor. İnternet sitemizde mikrokrediye ihtiyaç duyan tüm kadınlarımız hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.

Dar gelirli kadınlara destek vermek isteyenler için iki seçenek mevcut; dilerse 1 sene sonra kendisine ödenmek üzere borç verebiliyor ya da TİSVA tarafından dağıtılmak üzere toplanan ortak havuza veya girişimciye bağış yapabiliyorlar. Kadınlara destek vermek için mobil ödemeden kredi kartına kadar, farklı ödeme alternatifleri tercih edilebiliyor. Site üzerinden destek vermenin yanında “fon” yazıp 5886’ya mesaj göndererek de 5 TL katkıda bulunabilirsiniz.

Haber Revizyon: Cepten kalkınma seferberliğinin başka hangi mobil ayakları olacak?

Koray Öztürkler: Mobil İlan Platformumuz sayesinde Turkcell’in mobil ilan altyapısı kullanılarak girişimci kadınlara ürünlerini çok daha fazla kişiye pazarlama imkânı sağlayacağız. Mikrokredi alarak kendi işini kuran kadınlara Turkcell’in Mobil Eğitim altyapısı kullanılarak kendilerini daha fazla geliştirmeleri için cepten eğitim vermeye başladık. Temel satış-pazarlama, temel iletişim ve finansal okuryazarlık gibi konularda verilecek eğitimlerle kadınların işlerini büyütebilmelerini hedefliyoruz. Mikrokredinin verilme ve tahsil edilmesi süreçlerinde elden ele nakit akışının azaltarak mobil teknolojilerin yardımıyla elektronik ortama taşıdık.

Haber Revizyon: Projenizin yakın vadede ve uzun vadede hedeflerini öğrenebilir miyiz?

Koray Öztürkler: Projemizle, ilk etapta 55 bin kadın girişimci Turkcell’in teknoloji ve iletişim gücüyle buluşacak. 4 yılda 100 bin kadına ulaşmayı amaçlıyoruz. Kadınlarımıza kişisel-sosyal kazanımlar sağlamak, bilgiye erişimde fırsat eşitliği sunmak, güvenle attıkları adımları desteklemek, eğitimlerle kadınlarımıza vizyon kazandırmak, kamuoyunda kadınlara fırsat verilirse neler yapabileceklerini göstermek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

———————————————————————————————————————————————–

TURKCELL says “Strong Women, Strong Turkey”

Haber Revizyon: In the previous weeks, you have brought your women-oriented social responsibility projects to the United Nations. What was the extent of these activities of yours?

Koray Öztürkler: We think Strong Women means Strong Turkey. I have also explained this vision of ours in the speeches I made representing Turkcell at the plenary and the closing events of the Women’s Empowerment Principles – WEPs Organization that the UN Women held. At the closing speech which General Secretary Ban Ki-Moon also attended, I summarized the two-day event and explained Turkcell’s studies for women.

Here we were proud to have represented our country as the first Turkish technology company who signed the “Women’s Empowerment Principles” prepared by the UN Women and the Global Compact Offices. So impressed was Ban Ki-Moon with the concrete steps that Turkcell has so far taken in many areas for women that he thanked in Turkish. And I presented the gift set that the women who benefited from the micro credits provided under the Women Empowerment in Economy Project that we have realized in cooperation with TISVA to the UN Secretary General.

Haber Revizyon: Apparently you have a multi dimensional focus on women. You also have run projects with the Ministry of Family and Social Politics, haven’t you?

Koray Öztürkler: Yes, within the scope of our Women Empowerment in Economy Project, our Zero Tolerance of Violence Against Women Campaign and the Declaration on Equality at Work which provides women with the opportunity to participate business life with equal rights, there are serious steps that we have taken in cooperation with the Ministry of Family and Social Politics. Under the leadership of our Minister Fatma Şahin, we have made both our technology and communication power means available to empower women in social life within the Zero Tolerance of Violence against Women Campaign. In addition, as the leading technology and communication company who has 35.1 subscribers, we ran a huge campaign of awareness where we involved print media, outdoor, TV and social media. Within the context of the program, we have cooperated with the Gaziantep Governorship and established a call center receiving calls and complaints on violence against women.

When they first said “Life is beautiful when you share”, many people probably did not realize what it really meant until they see real life practices turned into reality and somehow reached them. Haber Revizyon interviewed Koray Öztürkler, Turkcell Chief Corporate Affairs Officer and received answers involving both profession and sincerety.

We also played an active role on the preparation of the “Declaration on Equality at Work” of the Ministry of Family and Social Politics and we brought them to people by designing the visual channels. As you can see, with the synergy created with our Ministry, we have realized many significant women-focused studies.

Haber Revizyon: I guess Women Empowerment in Economy that you have introduced is an extensive Project. Within this context, you have cooperated with TISVA, haven’t you?

Koray Öztürkler: Yes, there had already been a microcredit system that the Turkish Waste Prevention Foundation used to run in cooperation with Grameen Trust since 2003. As Turkcell, we have we enabled our technology and innovative solutions and for the first time in the world, a mobile operator and a microfinance company came together. Therefore we have given a start to a mobile development mobilization.

Haber Revizyon: If we go in detail; how do people who want to make donations and women who want to benefit from microloans meet in this system?

Koray Öztürkler: Through the social lending model which is the first in Turkey, whoever wishes can individually support women with low income in achieving their dreams either via handsets (m.ekonomiyekadingucu.com) or the web (www.ekonomiyekadingucu.com). Detailed information about all our women who need microcredit is provided on our web page.

There are two options for those who want to support women of low income; if they wish, they can either lend money on condition to be paid back after a year or donate to the pool to be distributed by TISVA or the entrepreneur. From mobile payment to the credit card, it is possible to make a choice of various options to support women. Besides supporting through the website, you can also make a contribution of 5 TLs by writing “fund” and messaging it to 5886.

Haber Revizyon: What other mobile aspects of mobile development mobilization will there be?

Koray Öztürkler: Via our Mobile Advertising Platform, we will provide entrepreneur women with the opportunity to market their products to many more people by using Turkcell’s mobile advertising infrastructure. In order to improve them more, we have started mobile training to women who received micro credits and established their own business by using Turkcell’s Mobile Training infrastructure.

We aim women to extend their business by trainings to be given on basic sales and marketing, basic communication and financial literacy. In the processes for the provision and withdrawal of micro credits, we have decreased the manual cash flow and moved it to the electronic environment with the help of mobile technologies.

Haber Revizyon: Could we learn about the short and long term objectives of your project?

Koray Öztürkler: Initially, 55 thousand entrepreneur women will meet Turkcell’s technology and communication power with our project. We aim to reach 100 thousand women in 4 years. Providing our women with personal-social benefits, equality in access to information, supporting their confident steps, helping them to adopt a vision and show their capabilities when opportunities are given are among our primary objectives.

haberrevizyon nisan 2013 turkcell koray öztürkler 1 haberrevizyon nisan 2013 turkcell koray öztürkler 2 haberrevizyon nisan 2013 turkcell koray öztürkler 3 haberrevizyon nisan 2013 turkcell koray öztürkler 4

haberrevizyon nisan 2013 turkcell koray öztürkler 5

HABER REVİZYON DERGİSİ NİSAN 2013

Bir cevap yazın